Ισορροπία ράβδου και μεταβλητή δύναμη από νήμα.

Λεπτή ομογενής ράβδος (ΑΓ) μάζας Μ = 3 kg και μήκους L μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από σημείο Ο για το οποίο ισχύει (ΑΟ) = L/4. Στο άκρο της Α είναι δεμένο αβαρές και μη εκτατό νήμα το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένο σε
σώμα Σ1 μάζας m1 που ισορροπεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο άλλο άκρο της ράβδου είναι συνδεδεμένο το πάνω άκρο ιδανικού κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k = 100N/m που στο κάτω μέρος του ισορροπεί σώμα Σ2 μάζας m2 = 1 kg. Δίνεται g = 10 m/s2.
1) Να υπολογίσετε την ελάχιστη τιμή της μάζας m1 ώστε το σύστημα των σωμάτων να ισορροπεί.

…..

Η άσκηση  και η λύση.

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια