Διαγώνισμα στο νόμο του Coulomb 2022

Ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q1 βρίσκεται στο σημείο Α και δημιουργεί γύρω του ηλεκτροστατικό πεδίο. Σε σημείο Μ ((ΑΜ) = r1) του πεδίου αυτού, το μέτρο της έντασης είναι Ε = 2∙107 N/C και η τιμή του δυναμικού είναι V = –6∙105 V.

α. Να υπολογίσετε το φορτίο Q1 και κατόπιν να σχεδιάσετε το διάνυσμα της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου στο σημείο Μ.

– Φέρουμε στο σημείο Β, σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q2 (Μ το μέσο της ΑΒ, (ΜΒ) = r2) με αποτέλεσμα το δυναμικό στο μέσο Μ να μηδενιστεί.

β. Να υπολογίσετε το φορτίο Q2 και να βρείτε την συνολική ένταση (η κατεύθυνση να φαίνεται στις απαντήσεις σας όχι πάνω στα θέματα) στο σημείο Μ.

– Σε κάποιο σημείο του χώρου (όπου υπάρχει το ηλεκτρικό πεδίο εξαιτίας των Q1, Q2) ένα σημειακό δοκιμαστικό φορτίο q έχει δυναμική ενέργεια UΚ = –2∙10–5 J,

γ. Να υπολογίσετε το απαιτούμενο έργο κατά τη μετακίνηση του φορτίου q από το σημείο Κ στο Μ.

δ. Το σημείο Κ θα μπορούσε να είναι σημείο της μεσοκαθέτου του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ; Εξηγήστε. (δεν χρειάζονται πράξεις).

Δίνεται η ηλεκτρική σταθερά k = 9∙109 N∙m2/C2.

Η συνέχεια εδώ.

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια