Σύστημα 3 ράβδων και 2 σφαιριδίων.

Σύστημα 5 σωμάτων αποτελείται από 2 σφαιρίδια Σ1, Σ2 (αμελητέων διαστάσεων) μαζών m1 = m2 = 1 kg και 3 αβαρείς, λεπτές ράβδους την (ΑΓ) – (1), την (ΑΔ) – (2) και την (ΓΚ) – (3) με μήκη L1 = 1 m,
L2 = L3 = 0,5 m αντίστοιχα. Η ράβδος (1) είναι οριζόντια και από το μέσο της Μ διέρχεται σταθερός
κατακόρυφος άξονας με τον οποίο δεν εμφανίζει τριβές. Η ράβδος (1) μπορεί να περιστρέφεται σε
οριζόντιο επίπεδο ενώ στα άκρα της είναι αρθρωμένες οι ράβδοι (2) και (3) που μπορούν να
περιστρέφονται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο στο οποίο θα βρίσκεται η ράβδος (1) χωρίς να
εμφανίζονται τριβές στις αρθρώσεις. Την χρονική στιγμή t0 = 0 και ενώ το σύστημα των σωμάτων
ισορροπεί ακίνητο με τις ράβδους (2) και (3) να είναι κατακόρυφες και τα δυο σφαιρίδια να είναι
ενωμένα με οριακά τεντωμένο αβαρές και μη εκτατό νήμα προσδίδουμε στο σύστημα με κατάλληλο
μηχανισμό σταθερή γωνιακή επιτάχυνση μέτρου αγων. = 2 r/s2. Δίνεται g = 10 m/s2.
Να υπολογίσετε :

……………

Η άσκηση και η λύση.

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια