Κυκλική κίνηση και κρούση.

kykliki

Σώμα Σ1 μικρών διαστάσεων μάζας m1 βρίσκεται ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο ένα άκρο αβαρούς και μη εκτατού νήματος μήκους L, που το άλλο άκρο του Ο είναι ακλόνητα στερεωμένο πάνω στο οριζόντιο επίπεδο, ενώ είναι τεντωμένο. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 θέτουμε το Σ1 ακαριαία σε ομαλή κυκλική κίνηση και όταν φτάσει στην αντιδιαμετρική θέση του Α για πρώτη φορά στο σημείο Β, τη χρονική στιγμή t1, συγκρούεται κεντρικά με ακίνητο σώμα Σ2 μάζας m2 = 4m1. Μετά την κρούση, που διαρκεί πολύ μικρό χρονικό διάστημα, το Σ1 αλλάζει φορά κίνησης και επιστρέφει στο σημείο Α για πρώτη φορά τη χρονική στιγμή t2, απέχοντας d = L(π2 + 4) από το Σ;2. Ο λόγος t2/t1 είναι ίσος με:

α. 3                              β. 4                              γ. 5

Η συνέχεια εδώ.

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια