Δέκα μύθοι για την ιδιωτική εκπαίδευση

Μια αποτίμηση της έρευνας της UNESCO για την ιδιωτική εκπαίδευση από τον Τάκη Μίχα, έναν ελευθερόφρονα και οξυδερκή  δημοσιογράφο που τα κείμενά του σου επιτρέπουν να κατανοείς τις κρίσιμες παραμέτρους ακόμα κι αν διαφωνείς με την οπτική του

Θεώρησα ότι αξίζει να διαβαστεί

Πρόσφατα η UNESCO έδωσε στη δημοσιότητα έρευνα με τίτλο «Οι μη κρατικοί φορείς στην παιδεία. Ποιος επιλέγει; Ποιος χάνει;». Μελέτησε 211 εκπαιδευτικά συστήματα σε όλο τον κόσμο.

  • Σύμφωνα με την μελέτη υπάρχουν σήμερα 350 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο που πάνε σε ιδιωτικά σχολεία.
  • Το 30% των παγκόσμιων δαπανών για την παιδεία προέρχεται από τις οικογένειες ποσοστό που αυξάνεται στο 39% στις φτωχές χώρες.
  • Υπολογίζεται ότι 8% των νοικοκυριών προσφεύγουν στον δανεισμό για να καλύψουν τα έξοδα της παιδείας ποσοστό που φτάνει το 12% στις φτωχές χώρες.

Τα καίρια συμπεράσματα της έρευνας παρουσιάζονται με την μορφή 10 μύθων για την ιδιωτική παιδεία:

Μύθος 1: Oι κρατικοί και οι μη-κρατικοί φορείς της παιδείας μπορούν εύκολα να διαχωρισθούν

Η συζήτηση για τους φορείς της παιδείας συνήθως παραπέμπει σε μία δυαδική ταξινόμηση: Ιδιωτικά και δημόσια σχολεία. Ομως στην πράξη το τοπίο είναι πιο σύνθετο και οι διαχωρισμοί πιο δύσκολοι. Οι μη κρατικοί φορείς είναι πολύ ετερογενείς. Συμμετέχουν στον εκπαιδευτικό τομέα για πολλούς λόγους που έχουν σχέση με ιδέες, αξίες και συμφέροντα. Πολλοί διαμορφώνουν τυπικές και άτυπες οργανωτικές συμφωνίες με τις κυβερνήσεις-συμπεριλαμβανομένων δημόσιων/ιδιωτικών συνεργασιών-που θολώνουν κάπως την αυστηρή διάκριση δημόσιου και ιδιωτικού.

Μύθος 2: H έκταση της ιδιωτικοποίησης του εκπαιδευτικού συστήματος είναι γνωστή

Η έκταση του ιδιωτικού τομέα στην παροχή παιδείας συνήθως μετριέται από το ποσοστό των συνολικών εγγραφών μαθητών σε αυτόν. Ομως πόσο «δημόσιο» είναι ένα σύστημα που επιτρέπει στον καθηγητή του δημοσίου σχολείου να συμπληρώνει το εισόδημα του κάνοντας «ιδιαίτερα» στις μετά το σχολείο ώρες; Πόσο «δημόσιο» είναι ένα σύστημα όπου τα σχολικά εγχειρίδια, η διαχείριση των data, το catering και η μεταφορά των μαθητών γίνεται από ιδιωτικούς φορείς;

Μύθος 3: Ο ιδιωτικός τομέας φταίει για τις ιδιωτικοποιήσεις στην παιδεία

Η μεγάλη πλειονότητα των ιδιωτικών σχολείων είναι σχολεία με έναν ιδιοκτήτη. Συνήθως προέκυψαν ως το αποτέλεσμα σοβαρών ανησυχιών των γονέων για την ποιότητα των δημοσίων σχολείων. Οταν η χειροτέρευση της ποιότητας έγινε εμφανής τότε τα πλούσια και σε μικρότερο βαθμό τα φτωχά νοικοκυριά εγκατέλειψαν το δημόσιο σύστημα με αποτέλεσμα το τελευταίο να στερείται πόρους. Ο ελιτισμός μεταξύ των πολιτικών ηγετών επιδείνωσε την ανοχή τους στις ανισότητες και μείωσε την διάθεση τους να υπερασπισθούν την δημόσια παιδεία και τους μη προνομιούχους πολίτες που ωφελούντο απ’ αυτήν.

Μύθος 4: Η δημόσια παιδεία είναι κοινωνικά δίκαιη

Τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν την δημόσια παιδεία συνήθως υποβάλλονται σε υψηλά εκπαιδευτικά έξοδα μέσω «κρυφών» διδάκτρων προκειμένου να αναπληρώσουν αυτά που δεν προσφέρουν τα δημόσια σχολεία(σ.σ. φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, γυμναστήριο κ.λπ.). Και ενώ συνηθίζουμε να ασκούμε κριτική σε εκπαιδευτικά συστήματα που άνοιξαν τις πύλες τους σε μη κρατικούς φορείς, που επιδεινώνουν τις ανισότητες, πολλά δημόσια εκπαιδευτικά συστήματα αποτυγχάνουν να αποτρέψουν την κοινωνική διαστρωμάτωση και τους κοινωνικούς διαχωρισμούς.

Μύθος 5: Οι γονείς βασίζουν τις σχολικές επιλογές τους σε σοβαρά κριτήρια που αφορούν την ποιότητα του σχολείου

Ενα βασικό επιχείρημα των υπερασπιστών των μη κρατικών σχολείων και της σχολικής επιλογής είναι ότι οι γονείς , ως καταναλωτές, έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση σχετικά με τα καλύτερα σχολεία και την χρησιμοποιούν αποτελεσματικά. Στην πράξη όμως τα στοιχεία για την ποιότητα των σχολείων είναι πολύπλοκα και πολύ δύσκολα μπορούν να αναλυθούν. Επιπλέον όπως έχουν δείξει διάφορες έρευνες οι γονείς δεν χρησιμοποιούν αυτή την πληροφόρηση προτιμώντας να κάνουν τις επιλογές τους για άλλους λόγους που δεν έχουν σχέση με την ποιότητα: θρησκευτικές αξίες, ευκολία (σ.σ. για παράδειγμα πόσο κοντά στο σπίτι η στο γραφείο του γονιού είναι το σχολείο) , τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών του σχολείου κ.λπ.

Μύθος 6: O ανταγωνισμός οδηγεί στην βελτίωση του σχολείου

Η υπευθυνότητα και ο υγιής ανταγωνισμός οδηγεί στην βελτίωση μερικών ανθρώπων. Στην σφαίρα της οικονομίας οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται προκειμένου να επιβιώσουν στο βαθμό που η κερδοφορία είναι ο λόγος ύπαρξης τους. Ομως δεν είναι σαφές ότι η ίδια δυναμική επικρατεί στον χώρο της παιδείας. Οι μελέτες για τις γενικότερες επιπτώσεις του ανταγωνισμού είναι σπάνιες και τα αποτελέσματα τους ασαφή. Επιπλέον ο ανταγωνισμός μπορεί να οδηγήσει τα ιδιωτικά σχολεία να παραμελήσουν την παιδαγωγική πρακτική και κριτήρια προκειμένου να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των γονιών για τα παιδιά τους (σ.σ. για παράδειγμα να τους βάζουν βαθμούς που δεν αντιστοιχούν στις επιδόσεις τους)

Mύθος 7: Tα ιδιωτικά σχολεία και πανεπιστήμια είναι καλύτερα

Συνήθως η σύγκριση μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων βασίζεται στα αποτελέσματα των εξετάσεων. Ομως εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι μαθητές που γίνονται δεκτοί στους δύο τύπους εκπαιδευτικών φορέων διαφέρουν. Οι γονείς πού στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία είναι συνήθως πιο εύποροι, πιο μορφωμένοι και έχουν μεγαλύτερες προσδοκίες. Επιπλέον πολλά ιδιωτικά σχολεία προεπιλέγουν τους μαθητές που θα δεχτούν. Αν λοιπόν λάβουμε υπ όψη μας τους δύο αυτούς παράγοντες η διαφορά στις επιδόσεις ιδιωτικών και δημοσίων σχολείων συνήθως περιορίζεται πολύ.

Μύθος 8: O ιδιωτικός τομέας είναι μια λύση στην έλλειψη σχολείων

Είναι γεγονός οτι αν τα 350 εκατομμύρια παιδιά που σήμερα είναι εγγεγραμμένα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ιδιωτική εκπαίδευση αποφάσιζαν να πάνε αύριο στον δημόσιο τομέα δεν θα υπήρχαν αρκετά σχολεία για να τους δεχθούν. Ομως τα ιδιωτικά σχολεία αναπτύσσονται σε αστικές περιοχές όπου τα επίπεδα εγγραφών είναι πολύ υψηλά ενώ απουσιάζουν από τις αγροτικές περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη. Και σε χώρες χαμηλού η μεσαίου εισοδήματος τα παιδιά που προέρχονται από το πλουσιότερο 20% του πληθυσμού έχουν δεκαπλάσιες πιθανότητες να φοιτήσουν σε ένα ιδιωτικό σχολείο παρά τα παιδιά που προέρχονται από το φτωχότερο 20%.

Μύθος 9: Ο ιδιωτικός τομέας είναι η λύση στα ελλείμματα χρηματοδότησης της παιδείας

Πολλές φορές εκφράζονται ελπίδες ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην χρηματοδότηση της παιδείας. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη προς το παρόν ότι θέλει η μπορεί να το κάνει. Όμως θα μπορούσε να συνεισφέρει πληρώνοντας τους φόρους που του αντιστοιχούν ιδιαίτερα στις χώρες χαμηλού εισοδήματος όπου ανθίζει η φοροδιαφυγή και η φοροεισπρακτική δυνατότητα του κράτους είναι ασθενής.

Μύθος 10: Οι ρυθμίσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν όλες τις ανησυχίες που αφορούν την μη κρατική παροχή παιδείας

Υπάρχει σήμερα μία ευρύτερη συμφωνία ότι η μη κρατική παιδεία θα πρέπει να υπόκειται σε ρυθμίσεις. Ομως οι ρυθμίσεις δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα πως θα προωθήσεις την ποιότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη σε όλο το σύστημα. Ελάχιστες κυβερνήσεις παρακολουθούν τι επιπτώσεις έχει η αποχώρηση των εύπορων νοικοκυριών από τη δημόσια εκπαίδευση η πώς οι δαπάνες για την παιδεία που κάνουν διάφορα νοικοκυριά αυξάνει τις ανισότητες.

Ελάχιστες κυβερνήσεις ρυθμίζουν την ιδιωτική πρόσθετη φροντιστηριακή εκπαίδευση (σ.σ. «ιδιαίτερα», φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών). Πολλές κυβερνήσεις επιτρέπουν την προεπιλογή των μαθητών από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τέλος ελάχιστα κράτη έχουν την οικονομική δυνατότητα να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις ρυθμίσεις».

Από εδώ

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
19 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Χαράλαμπος Κασωτάκης

Εξαιρετική μελέτη. Να προσθέσω ένα ακόμα συμπέρασμα που προκύπτει από άλλες έρευνες. Τα παιδιά στα ιδιωτικά σχολεία δεν είναι πιο ευτυχισμένα από τα παιδιά στα δημόσια σχολεία. Να επισημάνω κάτι όμως. Ο όρος ιδιωτική παιδεία είναι πολύ ασαφής. Διαφέρει ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, επίπεδο εκπαιδευτικών υπηρεσιών εκτός σχολείου (ακόμα και ο Αινστάιν έκανε ιδιαίτερα μαθήματα κάποια περίοδο), από κράτος σε κράτος κ.λ.π. Επίσης ο όρος “καλύτερα σχολεία” είναι ασαφής. Καλύτερο σχολείο σε σχέση με τι; Αναφέρω κάποια κριτήρια που δεν δίνουν ίδια αποτελέσματα 1) εξοπλισμός εργαστηρίων 2) σχολικούς χώρους – αθλητικές εγκαταστάσεις 3) μικρότερο μέγεθος τάξεων 4) επιδόσεις σε διαγωνισμούς 5) επαγγελματική αποκατάσταση/εξέλιξη. Γενικά οι έρευνες σε επιστήμες της αγωγής δεν έχουν την απολυτότητα ερευνών σε άλλα πεδία και είναι αμφισβητήσιμα τα αποτελέσματα τους π.χ. οι έρευνες που δείχνουν ότι οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων έχουν μια λίγο καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση παραβλέπουν το γεγονός ότι οι γονείς αυτών των παιδιών είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σχετικά με άλλους γονείς της ίδιας κοινωνίας άρα είναι πιθανότερο να τα βοηθήσουν οι ίδιοι και επαγγελματικά.

Τίνα Νάντσου
16/12/2022 10:19 ΜΜ

Κοιταξα το έκθεση στα αγγλικά για όποιον ενδιαφέρεται από εδώ.

Κρατώ ένα από τα σχέδια που υπάρχουν στην έκθεση της UNESCO. Αφορά όλες τις οικογένειες στην χώρα μας. Το ερώτημα είναι
αν έχεις τους οικονομικους πόρους τι θα επιλέξεις ιδιωτικό σχολείο ή δημόσιο και γιατί; Θα πας στο Φροντιστήριο (που ανήκει στην ιδιωτική εκπαίδευση), θα χρυσοπληρώσεις ιδιαίτερα μαθήματα ή θα αφήσεις το παιδί σου με όσα μαθαίνει στο σχολείο της γειτονιάς;
ΥΓ. Η έκθεση προτείνει και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για την βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης.
comment image

Τελευταία διόρθωση1 έτος πριν από Διονύσης Μάργαρης
Τίνα Νάντσου
16/12/2022 10:37 ΜΜ
Απάντηση σε  Τίνα Νάντσου

Αλλο ενα ενδιαφερον σκιτσο της εκθεσης.

comment image

Τελευταία διόρθωση1 έτος πριν από Διονύσης Μάργαρης
Τίνα Νάντσου
17/12/2022 11:53 ΠΜ

Πως μετράτε η ευτυχία ακριβώς; έχεις την σχετική έρευνα ως πηγή; με ενδιαφερει.

Τίνα Νάντσου
17/12/2022 1:32 ΜΜ

Εχεις τον συνδεσμο του αρθρου?

Τίνα Νάντσου
17/12/2022 4:59 ΜΜ

Μιλω για την έρευνα που αναφέρει ο Κασωτάκης. Δεν μπορω να φανταστώ ότι το Αστεροσκοπείο έχει κανει έρευνα για την ευτυχία των μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία!! Ετσι δεν είχε γραψει ή θυμαμαι λαθος; Χαιρομαι που το διορθωσε αλλα παλι δεν μας βαζει σύνδεσμο για τις “έρευνες” . Αλλο οι προσωπικες μας απόψεις και άλλο η επιστημονική έρευνα.

Τίνα Νάντσου
17/12/2022 5:23 ΜΜ

Την δικη σου πλακα την καταλαβα Γιωργο. Απλα νομιζα οτι μιλαμε για κατι σοβαρο συζητώντας για μια πολυ ενδιαφερουσα διεθνή επιστημονική ερευνα της UNESCO. Για αυτο και εψαξα την αρχικη πηγη, βρηκα την ερευνα του 2021 που στηριχθηκε το αρθρο και διαβασα το αρχικο κειμενο. Οι προσωπικες αποψεις ειναι καλο να αναφερονται ως προσωπικες αποψεις με βαση την εμπειριες μας δεν συμφωνεις;

Χαράλαμπος Κασωτάκης
Απάντηση σε  Τίνα Νάντσου

Κατ αρχήν πολλές έρευνες δείχνουν τα αντίθετα από την Unesko. Αλλά αυτό είναι ένα γεγονός που συναντάται συχνα σε ανθρωπιστικές επιστήμες βλ π.χ.
https://www.researchgate.net/publication/228820731_The_Effectiveness_of_Public_and_Private_Schools_from_a_Comparative_Perspective

Όσο για μια πρόσφατη έρευνα σε αυτό που ζήτησες βλ π.χ.

https://www.telegraph.co.uk/news/2022/04/07/private-school-pupils-no-happier-children-state-education/

Τίνα Νάντσου
17/12/2022 5:38 ΜΜ

Η πρωτη έρευνα που ανεβασες εχει ως data απο το 2000 (PISA). H δευτερη είναι αρθρο της Telegraph που αφορα ερευνα του UCL για τη ΜΒ. Αναμενω λοιπον αυτο που ειπες για το Αστεροσκοπειο. Σεβαστη η αποψη σου, αλλα η ερευνα ειναι κατι αλλο. Οσο για τις ερευνες στις ανθρωπιστικες επιστημες καλυτερα ας μιλησουν οι ειδικοι που εχουν κανει phd σε αυτες εκτος αν εχεις κανει ερευνα για το θεμα οποτε εχει ενδιαφερον και η αποψη σου.

Χαράλαμπος Κασωτάκης
Απάντηση σε  Τίνα Νάντσου

Η δεύτερη έρευνα π.χ. έχει δημοσιευτεί στο Camridge Journal of Education την Πέμπτη 7 Απριλίου του 2022 . Αφορά 15570 άτομα από την Αγγλία γεννημένα τα έτη 1989 και 1990 και έτη 14-25. Μόνο μια μικροδιαφορά σε 16-χρονα κορίτσια βρήκε ενώ έλαβε υπ όψιν της το οικογενειακό υπόβαθρο. Επειδή έχει γίνει προ πανδημίας τα αποτελέσματα με την πανδημία μπορεί να άλλαξαν. Αν δεν σας κάνει το περιοδικό ή δεν το θεωρείτε αξιόπιστο απλά .. πάω πάσο και δεν θα δημοσιεύσω άλλη έρευνα. Δεν κατάλαβα τι εννοείτε με αυτό που γράψατε ότι είπα για το Αστεροσκοπείο.

Τίνα Νάντσου
17/12/2022 6:05 ΜΜ

H πρωτη ερευνα ειναι η ” The Effectiveness of Public and Private Schools from a Comparative Perspective” ;
Γιατι σε αυτή λεει
In this paper the effectiveness of public, private government-dependent and private independent schools in 19 OECD countries is analysed with the PISA 2000 data”
Η δευτερη δεν ειναι ερευνα αλλα αρθρο βαλε σε παρακαλω το ακριβες λινκ για να μπορουμε να διαβασουμε την αρχικη πηγη. Ευχαριστω