Στοιχεία Κβαντομηχανικής

Για τις σημειώσεις αυτές αντλήθηκε υλικό από το σχολικό βιβλίο, πανεπιστημιακά συγγράμματα και το διαδίκτυο, ιδιαίτερα δε από το www.ylikonet.gr και τα διαδικτυακά μαθήματα ‘Εισαγωγή στην Κβαντική Φυσική Ι’ του Στέφανου Τραχανά από το https://mathesis.cup.gr.

word

pdf

 

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
28 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια