Φωτοηλεκτρικό και φαινόμενο Compton

Τι συμβαίνει όταν πάνω σε ένα ηλεκτρόνιο, προσπίπτει ένα φωτόνιο; Θα έχουμε απορρόφηση ή σκέδαση;

Ας δούμε το τι συμβαίνει, μέσω κάποιων εφαρμογών.

Δίνονται οι σταθερές h=6,63∙10-34Js, c=3∙108m/s, me=m=9,1∙10-31kg, 1eV=1,6∙10-19J.

Εφαρμογή 1η:

Σε ένα ελεύθερο ακίνητο ηλεκτρόνιο προσπίπτει φως με μήκος κύματος λ1=600nm. Να εξετάσετε αν μπορεί το ηλεκτρόνιο να απορροφήσει ένα προσπίπτον φωτόνιο της ακτινοβολίας.

Η συνέχεια…

(Visited 1.043 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
20 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Νίκος Διαμαντής
9 ημέρες πριν

Επίσης όταν ένα ηλεκτρόνιο έχει μεγάλη ενέργεια σύνδεσης, δηλ εσωτερικό ηλεκτρόνιο, τότε στον τύπο της σκέδασης Compton δεν είναι η μάζα του ηλεκτρονίου αλλά η μάζα του ατόμου ίσως και του πλέγματος που είναι για το πείραμα του Compton 22000 φορές μεγαλύτερη(χρησιμοποίησε C). Αυτό έχει σαν συνέπεια το Δλ να είναι πολύ μικρό και το σκεδαζόμενο φωτόνιο να έχει σχεδόν το ίδιο μήκος κύματος με το προσπίπτων. Τότε λέμε ότι έχουμε σύμφωνη σκέδαση Rayleigh σε αντίθεση με το ελεύθερο ηλεκτρόνιο που λέγεται ασυμφωνη σκέδαση Compton.