Προβληματισμοί 2ο

Αφορμή για την ανάρτηση ήταν συζήτηση με συνάδελφο που σκέφτεται να συμμετάσχει σε ομάδα που θα ασχοληθεί με τη συγγραφή βιβλίων Φυσικής για το Γυμνάσιο.

Το θέμα της συζήτησης ήταν: Το αναλυτικό πρόγραμμα για τη Φυσική της Β΄ Γυμνασίου για την ενότητα Υδροστατική πίεση (3.3.2)  ζητάει «στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση … να ερμηνεύουν την πίεση στα ρευστά (μικροσκοπικά μοντέλα

Ο συνάδελφος είπε «το μικροσκοπικό μοντέλο για τα αέρια είναι γνωστό. Η πίεση οφείλεται στις συγκρούσεις των μορίων του αερίου στα τοιχώματα ή σε όποια επιφάνεια βρεθεί σε επαφή με αυτά. Στα υγρά είναι το ίδιο;»  Απάντησα αρχικά αρνητικά και στον προβληματισμό του, αναφέρθηκε σε προσομοιώσεις που κυκλοφορούν,  υποσχέθηκα να το ψάξω.

Στα περισσότερα από τα βιβλία που έχω βρήκα κοινή αντιμετώπιση της πίεσης στα ρευστά, με ρητή αναφορά μικροσκοπικού μοντέλου μόνο για τα αέρια (κινητική θεωρία των αερίων) και χωρίς σαφή αναφορά στα υγρά. Απλά σε κάποια έμενες με την εντύπωση ότι και στα υγρά υπονοούσαν το ίδιο μοντέλο της σύγκρουσης των μορίων στα τοιχώματα ή σε οποιαδήποτε επιφάνεια βρεθεί σε επαφή με αυτά, όπως δηλαδή και στα αέρια.

Σαφή αναφορά βρήκα στο βιβλίο των Resnick et al (2002) (Resnick, R., Halliday, D., Krane, K., 2002 (Physics – fifth edition. John Willey & Sons, ING) και στο βιβλίο των Etkina et al (2019) (Etkina, E., Planinsic, G., Van Heuvelen, A., 2019. College Physics, explore and apply. Pearson).

Οι Resnick et al (2002), αφού στη σελίδα 331 υπενθυμίσουν ότι “μαζί, υγρά και αέρια ταξινομούνται ως ρευστά” συνεχίζοντας στην  επόμενη σελίδα 332 γράφουν:

Μικροσκοπικά, η πίεση που ασκείται από ένα ρευστό σε μια επιφάνεια με την οποία έρχεται σε επαφή προκαλείται από τις συγκρούσεις μορίων του ρευστού με την επιφάνεια. Ως αποτέλεσμα μιας σύγκρουσης, η συνιστώσα της ορμής ενός μορίου κάθετα στην επιφάνεια αντιστρέφεται. Η επιφάνεια πρέπει να ασκεί μια ωστική δύναμη στο μόριο και σύμφωνα με τον Τρίτο Νόμο του Νεύτωνα το μόριο ασκεί ίση δύναμη κάθετα στην επιφάνεια. Το καθαρό αποτέλεσμα της δύναμης αντίδρασης που ασκείται από πολλά μόρια στην επιφάνεια προκαλεί την πίεση στην επιφάνεια. Αναπτύσσουμε αυτή την εικόνα πιο ποσοτικά στην περίπτωση των αερίων στο Κεφάλαιο 22. [Στο κεφάλαιο 22 που παραπέμπει, σελίδες 499-500, με εφαρμογή της κινητικής θεωρίας των αερίων, καταλήγει στη γνωστή μας σχέση μεταξύ πίεσης του αερίου και ταχύτητας των μορίων του]”. Ανάλογη είναι και η αναφορά στο δεύτερο βιβλίο (σελίδα 389), με παραπομπή στην κίνηση Brown που αποδεικνύει την κίνηση των μορίων του νερού (σελίδα 354).

… και οι «προβληματισμοί»

Σύμφωνα με το παραπάνω απόσπασμα, η πίεση και στα υγρά προκύπτει λόγω συγκρούσεων μεταξύ μορίων του υγρού και της επιφάνειας. Είναι αυτό σωστό;

  • Αν η πίεση στα υγρά οφείλεται σε συγκρούσεις μορίων τότε γιατί αυξάνεται με το βάθος χωρίς καμία αύξηση της θερμοκρασίας και (ή) της πυκνότητας του υγρού;

Πιο λεπτομερώς: Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα δοχείο γεμάτο με νερό. Σε μεγαλύτερο βάθος του η πίεση είναι μεγαλύτερη. Αυτό όμως 1) δεν μπορούμε να το αποδώσουμε στο ότι συγκρούονται περισσότερα μόρια (καθώς η πυκνότητα του νερού μεταβάλλεται αμελητέα ανάλογα με το βάθος). Και 2) δεν μπορούμε επίσης να το αποδώσουμε στην αύξηση της ταχύτητας των μορίων με το βάθος, διότι αυτό συνεπάγεται και αύξηση της θερμοκρασίας με το βάθος του νερού. Αν συνέβαινε αυτό θα μπορούσαμε να ζεσταίνουμε νερό δωρεάν, με είσοδο νερού στην κορυφή μιας στήλης και έξοδο από τον πυθμένα;

  • Αν η πίεση οφείλεται σε συγκρούσεις μορίων τότε γιατί στο ίδιο βάθος ζεστού ή κρύου νερού η πίεση είναι η ίδια (μία και όταν αυξάνει η θερμοκρασία του νερού αυξάνεται και η μέση ταχύτητα των μορίων του); Ή, με άλλη διατύπωση, γιατί ο τύπος που δίνει την πίεση στα υγρά, συναρτήσει της επιτάχυνσης της βαρύτητας, της πυκνότητας του υγρού και του βάθους, δεν περιέχει και τη θερμοκρασία;

Τελικά που οφείλεται, σε μικροσκοπικό επίπεδο, η πίεση στα υγρά; Αν την αποδώσουμε (μόνο) στη σύγκρουση μορίων με τα τοιχώματα (ή μεταξύ τους) γιατί ένας «ιδανικός» μαθητής να μη μας κάνει τις παραπάνω ερωτήσεις;

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
30 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Αρης Αλεβίζος
Αρχισυντάκτης
2 μήνες πριν

«Όταν μια εξωτερική μηχανική τάση (stress), και το βάρος των υπερκείμενων στρωμάτων του υγρού αποτελεί τέτοια, εφαρμοστεί στο υγρό ακολουθεί παραμόρφωση του υγρού και γειτονικά μόρια λόγω της συμπίεσης πλησιάζουν περισσότερο, με συνέπεια τα ηλεκτρονικά νέφη γειτονικών πυρήνων να επικαλύπτονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ισχυρών απωστικών δυνάμεων μεταξύ των μορίων (διαμοριακές δυνάμεις) λόγω της απαγορευτικής αρχής Pauli, δηλ.«αναδύονται δυνάμεις που τείνουν να επιστρέψουν το υγρό στην αρχική του κατάσταση. Αυτές οι εσωτερικές δυνάμεις που εμφανίζονται όταν ένα σώμα παραμορφώνεται ονομάζονται εσωτερικές τάσεις. Αν δεν υπάρξει παραμόρφωση, δεν υπάρχουν εσωτερικές τάσεις.» (Landau and Lifshitz 1970, p 4). Αυτές οι «εσωτερικές τάσεις» είναι τελικά η γνωστή μας πίεση.»

Συμφωνώ βασικά και εγώ  με την άποψη.

Μια λίγο πιο αναλυτική υποστηρικτική προσπάθεια της θέσης.

Σε αντίθεση με ένα αέριο, ένα υγρό έχει πεπερασμένο όγκο σε μηδενική πίεση, δηλαδή ένα υγρό που επιπλέει στο κενό δεν θα διαστέλλεται πέρα από έναν ορισμένο όγκο. Αυτός ο όγκος καθορίζεται από τις διατομικές/διαμοριακές δυνάμεις στο υγρό.

Η δυναμική ενέργεια  δύο μορίων υγρού ως συνάρτηση της διαμοριακής απόστασης r έχει την μορφή:

comment image

Και ο όγκος μηδενικής πίεσης θα είναι εκείνος όπου οι διαμοριακές αποστάσεις είναι στο ελάχιστο της δυναμικής ενέργειας. Αυτός θα είναι ο όγκος μηδενικής πίεσης. Αν συμπιέσετε το υγρό, ωθείτε τα μόρια προς τα πάνω στην καμπύλη υψηλότερης δυναμικής ενέργειας προς μικρότερα r, και αυτό απαιτεί έργο, δηλαδή δύναμη, γι’ αυτό και το συμπιεσμένο υγρό έχει πίεση.

Υπάρχει κάποια επίδραση της μοριακής κίνησης, και πράγματι γι’ αυτό τα υγρά (συνήθως) διαστέλλονται όταν τα θερμαίνετε. Το πηγάδι δυναμικού δεν είναι συμμετρικό, οπότε καθώς προσθέτετε θερμική ενέργεια η μέση διαμοριακή απόσταση κινείται προς μεγαλύτερα r.

Ωστόσο, ο κύριος μηχανισμός για τη διατήρηση μιας πίεσης είναι το διαμοριακό δυναμικό.

Πηή.

https://physics.stackexchange.com/questions/275018/microscopic-interpretation-of-pressure-in-liquids

Δημήτρης Γκενές
Αρχισυντάκτης
2 μήνες πριν
Απάντηση σε  Αρης Αλεβίζος

Άρη συμφωνώ με το απόσπασμα που παρέθεσες ( όχι επειδή είναι του Λαντάου ) και με τον πυρήνα της δικής σου τοποθέτησης.

Δυο μόνο παρατηρήσεις :

Νομίζω ότι:

1) σε πρόταση διδακτικής ερμηνευτικού μοντέλου για την β γυμνασίου δεν νομίζω να ενδείκνυνται εικόνες με μοντέλα ηλεκτρονιακών νέφών και δυναμικών …

2) Υγρό μηδενικής πίεσης ουκ έστι. Η ελάχιστη πίεση σε μια θερμοκρασία ταυτίζεται με την τάση των ατμών (του υγρού) στην θερμοκρασία αυτή ,

Αρης Αλεβίζος
Αρχισυντάκτης
2 μήνες πριν

Καλημέρα Μήτσο.
1. Τοποθετήθηκα ως προς το μηχανισμό δημιουργίας πίεσης στα υγρά γενικά. Για την δυνατότητα να μετασχηματισθεί διδακτικά αυτό και μάλιστα για τα παιδιά της Β Γυμνασίου δεν νοιώθω ικανός να απαντήσω. Ζόρικο πάντως μου φαίνεται.
2.  Μια σταγόνα υγρού π.χ. υδραργύρου, που θα ρίξει ένας αστροναύτης  στον ISS νομίζω σωστά μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται σε συνθήκες μηδενικής εξωτερικής  πίεσης, δεν υπάρχει βαρύτητα δεν υπάρχουν ατμοί. Θα πάρει σφαιρικό το σχήμα και θα αιωρείται με βάση τις δυνάμεις μεταξύ των μορίων του.

Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

Θα συμφωνήσω μαζί σου Παναγιώτη και θα παραθέσω μια σκέψη και ενα ανέκδοτο:
comment image
Προφανώς εξαρτάται από το g , την πυκνότητα και το βάθος. Με μηδενική βαρύτητα μηδενίζεται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα μόρια του υγρού είναι ακίνητα.

Το ανέκδοτο:
Το μεράκι της εμπλοκής του μικρόκοσμου παντού μου θυμίζει ανέκδοτο:
Ένας φοιτητής είχε διαβάσει και ήξερε καλά τα περί σκωλήκων. Στην προφορική εξέταση ο καθηγητής τον ρώτησε για τον ελέφαντα. Αυτός απτόητος:
-Ο ελέφας είναι χερσαίο θηλαστικό μεγάλου μεγέθους. Έχει προβοσκίδα η οποία ως προς το σχήμα θυμίζει σκώληκα, οι οποίοι σκώληκες……
Μπορεί να ζήσουμε το ανέκδοτο  όταν μας ζητηθεί να εξηγήσουμε γιατί στο μπιλιάρδο σε χτύπημα με φάλτσα η γωνία πρόσπτωσης δεν είναι ίση με την ανάκλασης. Εκεί μπορεί να δούμε εμπλοκή των δυνάμεων μεταξύ των μορίων της μπίλιας και αυτών του τοιχώματος.
-Ο οποίος μικρόκοσμος…..

Βαγγέλης Κουντούρης

στον καιρό μου, Γιάννη, κυκλοφορούσε ως αληθινό γεγονός για καθηγητή στο Φυσιογνωστικό, ο οποίος ρωτούσε μόνο για το σκουλήκι, αλλά κάποια φορά ρώτησε κάποιον, που ήξερε τα πάντα για το σκουλήκι, για τον ελέφαντα, ο οποίος και απάντησε “ο ελέφαντας δεν έχει καμία σχέση με το σκουλήκι, το οποίο σκουλήκι…”

Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

Βαγγέλη λες να μην είναι ανέκδοτο;

Βαγγέλης Κουντούρης

καλησπέρα σε όλους
επειδή “αιρετικός” (και περιπλέον…)
α. δεν μου αρέσει (ε και; θα πει κάποιος και σωστά), ότι η πίεση είναι μονόμετρο μέγεθος
θα προτιμούσα να ήταν διανυσματικό, με διεύθυνση και φορά ίδια με τη διεύθυνση και τη φορά της δύναμης που ασκείται κάθετα σε μια επιφάνεια τοποθετημένη στην περιοχή που μελετάμε την πίεση, στον ορισμό της, δηλαδή, η δύναμη να παραμένει διάνυσμα και το εμβαδόν της επιφάνειας να θεωρείται μονόμετρο (οπότε έτσι θα ήξερα και “κατά πού” θα σπρωχτεί μια επιφάνεια)
β. η δύναμη σε μια επιφάνεια προηγείται και “γεννά” την πίεση ή προηγείται η πίεση και “γεννά” τη δύναμη;
υπάρχει, με άλλα λόγια, πίεση επειδή υπάρχει δύναμη ή υπάρχει δύναμη επειδή υπάρχει πίεση;
η γνώμη μου είναι ότι η δύναμη “προηγείται”
γ. ποια είναι η αναγκαιότητα εισαγωγής της έννοιας “πίεση”, ιδιαίτερα αν στην περιοχή που την υπολογίζουμε δεν υπάρχει καμία επιφάνεια;, γιατί χρειάζεται να το γνωρίζω αυτό το μέγεθος;, σε τί θα μου φανεί χρήσιμο;
σε όσα βιβλία έχω διαβάσει δεν φαίνεται πουθενά καμία αναγκαιότητα, όλα ξεκινάνε “πίεση ονομάζεται…”, δηλαδή “εν ψυχρώ”, “από καθέδρας”, (και στο δικό μου βιβλίο της Β Γυμνασίου, ουδείς αναμάρτητος, δεν υπάρχει ικανοποιητική προσέγγιση της αναγκαιότητας, περισσότερο για να γράψω κάτι σημειώνω ως παρατήρηση: “η αναγκαιότητα εισαγωγής του μεγέθους της πίεσης οφείλεται στο γεγονός ότι το αποτέλεσμα που επιφέρει μια δύναμη εξαρτάται και από τον τρόπο που αυτή ασκείται”)
δ. ε, ναι δύσκολο θέμα η πίεση, που δείχνει και σε μεγάλο βαθμό ότι “εν οίδα…”

Βαγγέλης Κουντούρης

το έχω πραγματοποιήσει το πείραμα, Παναγιώτη, πολλές φορές,
https://ekountouris.blogspot.com/2012/03/blog-post_15.html
ιδέα του καλού φίλου, του Παναγιώτη Σκούντζου,
τα ερωτήματα, όμως, και οι ενστάσεις, παραμένουν…