Δύο φορτισμένα σωματίδια εκτελούν ελικοειδή κίνηση

Δυο φορτισμένα σωματίδια με μάζες και φορτία m1, q1 και m2, q2 αντίστοιχα εισέρχονται
όχι ταυτόχρονα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β με ομοεπίπεδες ταχύτητες υ1
και υ2 και σχηματίζουν γωνίες…

Η άσκηση και η λύση.

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια