Κίνηση σε μαγνητικό πεδίο και ελαστική κρούση.Ένα θετικά φορτισμένο σωματίδιο με μάζα m1 και φορτίο q εισέρχεται με ταχύτητα μέτρου υ0, που το διάνυσμά της είναι κάθετο στις μαγνητικές γραμμές, στην περιοχή ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης μέτρου Β, του οποίου η εγκάρσια τομή είναι τετράγωνο πλευράς α, όπως δείχνεται στο σχήμα. Το σωματίδιο με μάζα m1 εισέρχεται στο πεδίο από το μέσο Μ, της πλευράς ΑΓ και κάθετα σ’ αυτή. Στο μέσο της πλευράς ΓΔ, βρίσκεται ακίνητο δεύτερο αφόρτιστο σωματίδιο μάζας
m2. Το πρώτο σωματίδιο συγκρούεται ελαστικά με το δεύτερο και στη συνέχεια κινείται μέσα στο πεδίο και εξέρχεται από το σημείο Δ.

Α. Οι ακτίνες της πρώτης και της δεύτερης κίνησης της μάζας m1, R και R′, αντίστοιχα, είναι:

α. α/2, α/4                  β. 3α/4, 5α/4              γ. 5α/8, 5α/16

Β. Η σχέση των δύο μαζών είναι:

α. m2 = 3m1                  β. m2 = 4m1                   γ. m2 = 5m1

 

Καλησπέρα!! Ένα συνδυαστικό θέμα κίνησης σε μαγνητικό πεδίο και ελαστικής κρούσης. Δύο περιπτώσεις και μια γενίκευση!

Κίνηση σε μαγνητικό πεδίο και ελαστική κρούση

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
3 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Παντελεήμων Παπαδάκης
Αρχισυντάκτης

Καλημέρα συνάδελφε.
Ωραίο θέμα εις τριπλούν… με ένα ερωτηματικό για μένα.
Πρέπει να θίξουμε το γεγονός ότι η κρούσεις είναι μετωπικές
η θεωρείται αυτονόητο ,θεωρώντας τα σωματίδια υλικά σημεία;
Για τον πλουραλισμό τεχνικής,… εύρεσης του κέντρου της τροχιάς
όταν ξέρουμε δυό σημεία αυτής και ένα άνυσμα ταχύτητας ,μπορούμε να θεωρούμε
την τομή της καθέτου στο άνυσμα της υ και της μεσοκαθέτου της χορδής.
Έτσι στο 1ο θέμα προκύπτει άμεσα το κέντρο στο Γ.
Εννοείται χωρίς να υποτιμώ τη μέθοδο του …”έστω”.