Φορτίο σε μαγνητικό πεδίο με πέτασμα.

Ένα σωμάτιο με ειδικό φορτίο q/m = 103 C/kg κινείται αρχικά στην κατεύθυνση +y με ταχύτητα υ0 = 103 m/s και μπαίνει σε μία περιοχή όπου υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο πού έχει κατεύθυνση κάθετη στο επίπεδο της σελίδας και φορά προς τον αναγνώστη. Το μέτρο της έντασης του πεδίου είναι Β = 1 Τ. Η περιοχή του πεδίου εκτείνεται σε απόσταση ℓ1 = 0,6 m κατά μήκος του άξονα y. Σε απόσταση ℓ2 = 0,8 m από το σημείο εξόδου του από το πεδίο, υπάρχει πέτασμα. Να υπολογιστεί:

α. η ακτίνα R του καμπύλου τμήματος της τροχιάς του σωματίου.

β. η ολική οριζόντια απόκλιση Δx.

γ. το μέτρο της μεταβολής της ορμής του σωματίου, από τη στιγμή που εισέρχεται στο μαγνητικό πεδίο μέχρι που πέφτει στο πέτασμα αν m = 10–9 kg.

δ. ο συνολικός χρόνος κίνησης από την είσοδο του σωματιδίου στο μαγνητικό πεδίο μέχρι το πέτασμα.

Δίνεται ημ(π/5) = 0,6 και π = 3,14. Η αντίσταση του αέρα και το βάρος του σωματίου αμελούνται.

Η συνέχεια εδώ.

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
2 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Χριστόπουλος Γιώργος

Καλημέρα Γιώργο. Όμορφη και κλασική ασκηση εμπέδωσης για τους μαθητές. Πιστεύω ότι πρέπει να διδάσκεται στην τάξη. Παρεπιμπτόντως στο (γ) ερώτημα στο τέλος ξέχασες να διαιρέσεις με το 10(βγάζοντας το 0,4 από την ρίζα).