Ένα σώμα σε κεκλιμένο επίπεδο

Ένα σώμα μάζας 1kg αφήνεται σε ένα κεκλιμένο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,5. Αν για την κλίση θ του επιπέδου, ισχύει ημθ=0,6 και συνθ=0,8, ενώ g=10m/s2:

  1. Να αναλύσετε το βάρος του σώματος σε δύο συνιστώσες, μια παράλληλη και μια κάθετη στο κεκλιμένο επίπεδο.
  2. Να βρείτε την δύναμη τριβής και να την σχεδιάσετε στο σχήμα, στις παρακάτω περιπτώσεις:

a) Το σώμα αφήνεται ελεύθερο πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο, χωρίς να του ασκούμε κάποια επιπλέον δύναμη.

b) Αφήνουμε το σώμα πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα του ασκούμε μια δύναμη F παράλληλη στο επίπεδο, όπως στο σχήμα με μέτρο:

α) F=5Ν,   β) F=8Ν,    γ) F=12Ν.

Απάντηση:

ή

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
8 Σχόλια
παλαιότερα
νεότερο
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια