Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου εντός Ο.Μ.Π.

Φορτισμένο σωματίδιο κινείται εντός ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης μέτρου Β = 1 Τ έχοντας ακτίνα κυκλικής κίνησης R = 0,5 m. Θεωρήστε τις βαρυτικές δυνάμεις αμελητέες. Παρακάτω δίνονται δυο διαγράμματα:

A) γωνίας στροφής του σωματιδίου σε σχέση με το χρόνο (φ – t) και

B) διαστήματος που διανύει το σωματίδιο σε σχέση με το χρόνο (s-t).

1) Να αποδείξετε ότι η κίνηση του σωματιδίου είναι ελικοειδής.

2) Να υπολογίσετε την απόλυτη τιμή του ειδικού φορτίου του σωματιδίου και την περίοδο (T) της κυκλικής κίνησης.

3) Να υπολογίσετε το μέτρο της μετατόπισης του σωματιδίου σε μια περίοδο της κυκλικής κίνησης του.

4) Να υπολογίσετε την μεταβολή της ορμής του σωματιδίου σε χρόνο Δt = T/4 αν η μάζα του είναι m = 2∙10–6 kg.

Η άσκηση και η λύση.

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
2 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Πρόδρομος Κορκίζογλου

Μπράβο Παύλο!!
Ωραίο θέμα. Με εντυπωσίασε το ερώτημα όπου ζητάς να αποδειχθεί ότι η κίνηση του σωματιδίου είναι ελικοειδής!
Να είσαι πάντα καλά και δημιουργικός.