Πειραματική Άσκηση στο Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

Η πειραματική διάταξη του σχήματος χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση της σταθεράς του Planck. Μετρήσαμε την τάση αποκοπής για διάφορες τιμές της συχνότητας και στη συνέχεια με τη σχέση = υπολογίσαμε την κινητική ενέργεια εξόδου των ηλεκτρονίων από την κάθοδο. Με τα ζεύγη τιμών (, ) χαράξαμε το διάγραμμα του δεύτερου σχήματος.

i. Σύμφωνα με τις μετρήσεις μας η ελάχιστη ενέργεια των φωτονίων που χρησιμοποιήθηκαν είναι:

α. 1,540          β. 0,205       γ. 1,120

ii. Αν γνωρίζετε ότι (ℎ = 6,6 ⋅ 10−34) το σφάλμα που κάναμε στη μέτρηση της σταθεράς του planck είναι:

α. 5%          β. 6,6%                γ. 10%

Απάντηση:

Πειραματική Άσκηση στο Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια