Επαναληπτικό διαγώνισμα Χημείας 2

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Για τα χημικά στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, της 4ης περιόδου υπάρχουν οι εξής πληροφορίες:

  1. i. Το στοιχείο Α είναι το 2ο στοιχείο μετάπτωσης.
  2. ii. Καθένα από τα άτομα Β, Γ, Δ, έχει το ίδιο άθροισμα spin όλων των ηλεκτρονίων του στη θεμελιώδη κατάσταση με το άτομο του Α.

iii. Το στοιχείο Γ σχηματίζει έγχρωμες ενώσεις και σύμπλοκα ιόντα, ενώ το στοιχείο Δ έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα από το στοιχείο Β.

  1. Το άτομο του στοιχείου Ε περιέχει στη θεμελιώδη κατάσταση 6 ηλεκτρόνια που έχουν n + ℓ = 5.
  2. v. Το στοιχείο Ζ είναι αμέταλλο που έχει μέγιστο αριθμό οξείδωσης ίσο με 7.

Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ.

Το διαγώνισμα και οι λύσεις εδώ.

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια