Η Φυσική στην Β λυκείου

Στη σελίδα αυτή, τα θέματα αφορούν την Φυσική της Β λυκείου.

Θέματα στην Β λυκείου

Θα δημοσιευτούν θέματα, με γνώριμο τρόπο που έχει αλλαγές στα σημεία.

Τα θέματα και τα pdf με τις απαντήσεις βρίσκονται στην σελίδα:

φυσικά Φυσική (δείτε εδώ)

Τα video με τα θέματα

Οριζόντια βολή

21438 2.2  : Οριζόντια βολή, δίνεται το ύψος, ζητείται η οριζόντια μετατόπιση.

21688 2.1  : Οριζόντια βολή δύο σωμάτων, ίδιο H , διαφορετικό υ , σχέση για τα ύψη;

21440 2.2 : Οριζόντια βολή, δίνεται υ στο έδαφος, βρείτε το ύψος.

20233 2.1 : Οριζόντια βολή από το ίδιο ύψος, για δύο ίδια σώματα, αλλάζει η αρχική ταχύτητα, αλλάζει ο χρόνος;

20230 2.1 : Οριζόντια βολή δύο φορές από το ίδιο ύψος για το ίδιο σώμα, να γίνει σύγκριση των χρόνων.

20232 2.1 : Οριζόντια βολή σωμάτων που βρίσκονται σε διαφορετικά ύψη, να γίνει σύγκριση των χρόνων.

19477 2.1 : Οριζόντια βολή, σχέση μέτρου κατακόρυφης κ΄ οριζόντιας ταχύτητας, σε χρόνο;

19651 2.1 : Οριζόντια βολή με υ0 , Η, S1 , αν υ0 η ίδια , 4∙Η , το S2 ;

19480 2.2 : Οριζόντια βολή με Η, υ0 , S και H , υ0΄ = 2∙υ0 , S΄ ποια η σχέση S΄ ; S .

To 16873 2.1 θεωρώ ότι είναι κλώνος του 20230 2.1 , δεν έχει νόημα να ασχοληθώ ξανά.

16249 2.1 : Οριζόντια βολή δίνεται υ0 , h και D απόσταση δύο κτιρίων και ζητείται ο χρόνος επαφής.

16206 2.2 : Οριζόντια βολή σε χρόνο t δίνεται Κ΄ = 2∙Κ0 βρείτε το πηλίκο υx / υy .

To 16118 2.2 θεωρώ ότι είναι κλώνος του 19651 2.1 , δεν έχει νόημα να ασχοληθώ ξανά.

16871 2.2 : Οριζόντια βολή , ποια η γωνία φ μεταξύ υx και υ0 ;

To 16737 2.1 θεωρώ ότι είναι κλώνος του 20233 2.1 (ή και του 20230 2.1) βέβαια οι μάζες είναι διαφορετικές αλλά δεν επηρεάζουν την κίνηση, δεν έχει νόημα να ασχοληθώ ξανά.

Το 16639 2.1 θεωρώ ότι είναι ένα ερώτημα θέματος Α , σωστή είναι η επιλογή β , δεν έχει νόημα να το λύσω.

16264 2.1 : Οριζόντια βολή , δίνεται x = y , ζητείται το μέτρο της υ .

16098 2.2 : Οριζόντια βολή, βρείτε τη σχέση του Η με τα υ0 και S .

16039 2.1 : Οριζόντια βολή δύο σωμάτων από διαφορετικό ύψος, ζητείται σύγκριση χρόνων.

16085 2.1 : Οριζόντια βολή όπου υ = 3∙υ0 , t = ;

16049 2.1 : Οριζόντια βολή κ΄ ελεύθερη πτώση, από το ίδιο ύψος, η σχέση των χρόνων.

Κυκλική κίνηση

21850 2.1 : Ομαλή κυκλική κίνηση , RΒ = 2∙RA , υΒ = υΑ / 2 , ΤΑ / ΤΒ = ;

21849 2.1 : Ομαλή κυκλική κίνηση , RΒ = RA / 2 , fA = 4∙fB , υΑ / υΒ = ;

21848 2.1 : Ομαλή κυκλική κίνηση , υ2 = υ1 / 2 , R1 = R2 , ω1 / ω2 = ; και ακ,1 / ακ,2 = ;

21768 2.2 : Ομαλή κυκλική κίνηση , υ2 = υ1 , RA = RB , SA ; SB .

Το 21767 2.2 θεωρώ ότι έχει την εξής απάντηση : Το σώμα εκτελεί οριζόντια βολή , η εξίσωση της τροχιάς του μας δίνει την μορφή της καμπύλης και δεν είναι τμήμα κύκλου. Σωστή επιλογή είναι η β , δεν έχει νόημα να το λύσω.

21686 2.1 : Ομαλή κυκλική κίνηση , πότε θα συναντηθούν ο λεπτοδείκτης και ο ωροδείκτης ;

21403 2.1 : Ομαλή κυκλική κίνηση , RA < RB , T η ίδια , ακ,Α ; ακ,Β .

16710 2.2 : Ομαλή κυκλική κίνηση , Δύο σημεία RA = RB / 2 , TA ; TB , υΑ ; υΒ , ωΑ ; ωΒ .

16104 2.1 : Ομαλή κυκλική κίνηση, ένα νήμα σπάει, να βρείτε το  ω1 / ω2 .

16065 2.1 : Ομαλή κυκλική κίνηση, σε ρολόι : l1 / l2 = 1 / 12 , βρείτε το  υ1 / υ2 .

Το ζητούμενο είναι πάντα τα σχόλια σας.

Θα χρησιμοποιήσω αυτή την σελίδα, για την δημοσίευση όλων των συνδέσμων.

Δείτε και την σελίδα της Α λυκείου στο ylikonet.

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
2 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Βασίλης Δουκατζής
Διαχειριστής
13 ημέρες πριν

Κώστα καλησπέρα!Μία παρατήρηση και σχόλια για τη λύση 21438.Λες
"το σώμα κάνει 2 κινήσεις" μία κίνηση κάνει που μπορεί να θεωρηθεί ως επαλληλία
2 κινήσεων.Για τη λύση. Το ταλαιπωρείς πολύ το θέμα. Λύνεται πολύ απλά
και σύντομα.Αποδεικνύεις την εξίσωση της τροχιάς και διαιρείς κατά μέλη
τις δύο σχέσεις, …. τέλος.(το g/2υ02 θα
απλοποιηθεί). Η/Η1 = (s2/s12)2
βάζεις το H1 = H/16 και τέλος.

Τελευταία διόρθωση13 ημέρες πριν από Βασίλης Δουκατζής