Ισορροπία στερεού

Τα σώματα του σχήματος είναι στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο, το κεκλιμένο επίπεδο είναι τραχύ και έχει γωνία κλίσης φ = 450. Το ελατήριο είναι ιδανικό, έχει σταθερά Κ και ο άξονάς του είναι παράλληλος στο κεκλιμένο επίπεδο. Το ένα άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο ακλόνητα και το άλλο άκρο είναι στερεωμένο με λεία αβαρή άρθρωση στο κέντρο του δίσκου. Ο δίσκος είναι ομογενής με βάρος w και ακτίνα R. Στο σημείο Β της περιφέρειας του δίσκου, που απέχει απόσταση R από το κεκλιμένο επίπεδο, έχουμε στερεώσει σώμα βάρους w, που το θεωρούμε υλικό σημείο. Το σύστημα δίσκος – σώμα αρχικά ισορροπεί ακίνητο.

Α. ο συντελεστής οριακής τριβής είναι

α. 21/2 / 2         β. 1 / 2             γ. 1 / 3

Β. Κάποια στιγμή αποσπάται το σώμα από το δίσκο. Τότε ο δίσκος

α. θα κινηθεί προς τα πάνω

β. θα κινηθεί προς τα κάτω

γ. θα παραμείνει ακίνητος

Επιλέξτε τις σωστές προτάσεις και δικαιολογήστε τις. Δίνεται ότι ο δίσκος δεν ολισθαίνει σε καμία περίπτωση.

Η άσκηση και η λύση της.

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
2 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Χριστόπουλος Γιώργος

Καλημέρα Γιώργο. Πολύ καλή για β’ θέμα.
Η διεύθυνση του βάρους του σώματος που σχεδίασες(προς το Α) επιταχυνε την σκέψη μου όταν την έλυνα(και ετσι πήρα απευθείας ροπές ως προς Α) .Ισως χωρίς την χαραξη της να δυσκόλευε λίγο την άσκηση(αν θελουμε νατην κάνουμε πιο δύσκολη).