Επιλέξτε το διάγραμμα

Δύο σύγχρονες πηγές παράγουν στην επιφάνεια υγρού εγκάρσια αρμονικά κύματα ίδιας συχνότητας. Οι πηγές ξεκινούν να ταλαντώνονται τη χρονική στιγμή t = 0 από τη θέση ισορροπίας τους με θετική ταχύτητα. Σε ένα σημείο Σ της επιφάνειας του υγρού συμβαίνει απόσβεση των κυμάτων. Το διάγραμμα που δείχνει την απομάκρυνση του σημείου Σ σε συνάρτηση με το χρόνο είναι το:

Α. α                      Β. β                      Γ. γ                   Δ. δ

Η απάντηση σε word

και σε pdf

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
15 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια