Επαναληπτικό θέμα Φυσικής Γ’ Λυκείου.

Συρμάτινο πλαίσιο  ΑΖΔΓ σχήματος Π  με τα σύρματα να περιβάλλονται από μονωτικό υλικό βρίσκεται σε επαφή με τις κορυφές του Α,Γ,Δ, και Ζ, με οριζόντιες σιδηροτροχιές Οχ και Ο’x’ ,  αμελητέας αντίστασης . Οι επαφές Α και Γ είναι αγώγιμες και οι Δ και Ζ  μη αγώγιμες. Τα  άκρα των σιδηροτροχιών Ο και Ο’ γεφυρώνονται με αντίσταση  R1=1,5Ω.  Είναι ΑΓ=ΔΖ=l=1m , ΑΖ=ΓΔ=d=0,5m  και RΑΖΔΓ=R2= 0,5Ω  Το σύστημα σιδηροτροχιές – πλαίσιο είναι κάθετο σε κατακόρυφο ΟΜΠ  Β=1Τ (σχήμα 1) . Το διάνυσμα   είναι συνεχώς κάθετο στην επιφάνεια  του πλαισίου. Αν το πλαίσιο κινείται μεταφορικά  πάνω στις σιδηροτροχιές  χωρίς τριβές  με σταθερή ταχύτητα υ, μέτρου υ=40m/s , οριζόντια και κάθετη στην πλευρά ΔΖ του πλαισίου:

Α. Ποιο το μέτρο της εξωτερικής  ως προς το σύστημα του σχήματος 1 δύναμης  F που ασκείται στο πλαίσιο;

Β. Απελευθερώνουμε τις επαφές Δ και Ζ , ακινητοποιούμε τις επαφές Α και Γ και θέτουμε το πλαίσιο σε ομαλή στροφική κίνηση γύρω από άξονα που διέρχεται από τα σημεία Α και Γ με γωνιακή ταχύτητα ω κατά  τη φορά που φαίνεται στο σχήμα 2 ώστε να  είναι υΖΔ=υ=40m/s, κατά μέτρο .

B1.  Γράψτε την εξίσωση i-t της έντασης του ρεύματος σε συνάρτηση με τον χρόνο αν  τη στιγμή  t=0  τα επίπεδα των σιδηροτροχιών και του πλαισίου συμπίπτουν

Β2. Ποιος είναι ο μέσος ρυθμός με τον οποίο εκλύεται θερμότητα προς το περιβάλλον;

Γ. Αν οι επαφές Α και Γ κινούνται με σταθερή ταχύτητα   (και ταυτόχρονα το πλαίσιο περιστρέφεται όπως ακριβώς στο ερώτημα Β:

Γ1 . Ποιος ο αριθμός περιστροφών του πλαισίου στη διάρκεια της μετατόπισης  των σημείων Α και Γ  κατά Δx=4πm;

Γ2. Υπολογίστε το μέτρο της ταχύτητας της  κορυφής Δ  τις χρονικές στιγμές:

i. π/160 s,             ii. π/80 s               iii. π/480 s

Γ3.   Γράψτε την εξίσωση  VAVB= f(t).

Γ4.  Υπολογίστε το ποσό θερμότητας που εκλύεται προς το περιβάλλον σε χρόνο    Δt=10s.

Γ5. Ποιο το μέτρο και ποια η κατεύθυνση της δύναμης Laplace στη ράβδο ΔΖ τη στιγμή π/480 s

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΦΥΣΙΚΗ Γ.

Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ .

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
12 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

Καλή άσκηση Γιώργο.
Εντός ύλης μου φαίνεται.

Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

Δυσκολία έχει το ερώτημα Γ.

Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

Ξανασκέφτομαι τον χαρακτηρισμό μου “εντός ύλης”.
Κοιτάζω διαφορετικά το Γ:
comment image
Βλέπω τρεις προσθετέους.

Τελευταία διόρθωση6 μήνες πριν από Γιάννης Κυριακόπουλος
Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

Καλημέρα Γιώργο.
Παρεξήγησα την εκφώνηση και έγραψα υπολογισμό που θα έστεκε αν τα Δ και Ζ εκινούντο.

Αποστόλης Παπάζογλου
Διαχειριστής

Γεια σου Γιώργο. Κοίτα αν θέλεις στα μηνύματά σου

Διονύσης Μάργαρης
25/05/2023 8:43 ΠΜ

Καλημέρα Γιώργο. καλημέρα Γιάννη.
Όσον αφορά το Γ ερώτημα, ΗΕΔ από επαγωγή έχουμε εξαιτίας της κίνησης της πλευράς ΔΖ.
Ας πάρουμε Γιώργο την προβολή της επιφάνειας που διαγράφει η ΔΖ σε κατακόρυφο επίπεδο, με την βοήθεια του σχήματος:
comment image
Θεωρώντας την κίνηση σύνθετη, η πλευρά διαγράφει σε χρόνο 1/4 Τ την επιφάνεια S1 λόγω της μεταφορικής κίνησης και την επιφάνεια S2 εξαιτίας της περιστροφής. Έτσι η μέση ΗΕΔ στον χρόνο αυτό υπολογίζεται με βάση την συνολική επιφάνεια των S1 και S2.
Στην πραγματικότητα όμως η πλευρά δεν διαγράφει καμιά από τις επιφάνειες αυτές, αλλά διαγράφει την επιφάνεια S, (με μπλε χρώμα).
Τώρα πέρα από τα παραπάνω Γιώργο, θεωρώ πολύ δύσκολο το θέμα, για τελευταία επανάληψη. Προσωπικά θα το απέφευγα, αφού νομίζω ότι είναι πολύ πιο δύσκολη από τα αναμενόμενα και μόνο πανικό θα μπορούσε να δημιουργήσει στα παιδιά.
 

Τελευταία διόρθωση6 μήνες πριν από Διονύσης Μάργαρης