Ροπή δύναμης σε ρευματοφόρο πλαίσιο

Στο σχήμα φαίνεται ένας κατακόρυφος ευθύγραμμος αγωγός πολύ μεγάλου μήκους που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης I και ένα ορθογώνιο πλαίσιο ΚΛΜΝ που και αυτό διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα ίδιας έντασης I. Η φορά των ρευμάτων είναι σημειωμένη στο σχήμα. Το ορθογώνιο πλαίσιο έχει πλευρές α και β και μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από τον κατακόρυφο άξονα συμμετρίας του z’z (ο οποίος είναι παράλληλος στον ευθύγραμμο αγωγό).

Το πλαίσιο απελευθερώνεται κάποια στιγμή ακίνητο σε τέτοια θέση ώστε οι πλευρές του ΛΜ και ΚΝ να είναι παράλληλες με τον ευθύγραμμο αγωγό και να απέχουν από αυτόν αποστάσεις ίσες με α, όπως στο σχήμα. Να υπολογίσετε τη συνολική ροπή ως προς τον άξονα z’z που ασκείται στο πλαίσιο από τον ευθύγραμμο αγωγό εκείνη τη στιγμή.

Η συνέχεια εδώ.

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
9 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Ανδρέας Βαλαδάκης
20/06/2023 5:36 ΠΜ

Μίλτο καλημέρα.

Πράγματι εύστοχο θέμα που βοηθά τους μαθητές να ασκηθούν στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα σώματα στο χώρο και να επιλέξουν κατάλληλη οπτική γωνία. Αν επιλέξουν να σχεδιάσουν πώς φαίνεται η διάταξη πάνω στο οριζόντιο επίπεδο, στο οποίο βρίσκεται το τρίγωνο ΑΓΔ (αυτό το τρίγωνο φαίνεται στην λύση σου), το σχήμα απλοποιείται.
Επίσης νομίζω ότι οι δυνάμεις που ασκούνται στις κατακόρυφες πλευρές του πλαισίου είναι ομοεπίπεδες.

Ανδρέας Βαλαδάκης
20/06/2023 8:10 ΠΜ

Θα μπορούσες να παρουσιάσεις και τις δύο λύσεις, με τις δύο οπτικές γωνίες.

Αυτό θα βοηθούσε τους μαθητές να καταλάβουν ότι πρέπει να αναζητούν κατάλληλη γωνία παρατήρησης, για να απλοποιούν τη λύση. Για να αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτρομαγνητισμού θα πρέπει να ασκηθούν σαν τους αρχιτέκτονες με κατόψεις, πλάγιες όψεις κλπ!

Ανδρέας Βαλαδάκης
20/06/2023 10:27 ΠΜ

Ίσως θα πρέπει να αφαιρεθεί και το σχόλιό σου για “εκτός ύλης κλπ”.

Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

Πολύ καλή άσκηση!
Λίτή όπως όλες οι ασκήσεις σου.