Θεματάκια κεντρικής ελαστικής κρούσης

Γ. Στο κατώτερο σημείο του λείου πλάγιου επιπέδου κλίσης θ=300 υπάρχει ελαστικό τοίχωμα, κάθετο στο πλάγιο
επίπεδο. Τη στιγμή t=0 δίνουμε αρχική ταχύτητα μέτρου u0 στη μικρή σφαίρα (1) και ταυτόχρονα αφήνουμε μια ίδια σφαίρα (2) από ύψος h. Οι κρούσεις μεταξύ των σωμάτων είναι κεντρικές-ελαστικές και μεταξύ του τοιχώματος και του σώματος (1) είναι ελαστικές. Ισχύει u02 = 2gh όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας.

Η συνέχεια στα θεματάκια

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια