Δυο σώματα με δυο ελατήρια σε ταλάντωση

Στη διάταξη του σχήματος τα ελατήρια είναι ιδανικά με σταθερές k1 = k2 = 100 N/m. Οι μάζες των σωμάτων είναι m1 = m2 = 1 kg. Το Σ1 είναι δεμένο στο ελατήριο σταθεράς k1 και το σώμα Σ2 δεμένο στο ελατήριο σταθεράς k2. Τα σώματα είναι σε επαφή μεταξύ τους. Αρχικά το σύστημα των δύο σωμάτων ισορροπεί ακίνητο με το ελατήριο σταθεράς k1 να βρίσκεται στο φυσικό του μήκος και το ελατήριο σταθεράς k2 να είναι συσπειρωμένο. Κατεβάζουμε το σύστημα των δύο σωμάτων κατακόρυφα προς τα κάτω κατά d = 0,2 m και το αφήνουμε ελεύθερο. Δίνεται g = 10 m/s2, οι διαστάσεις των σωμάτων αμελούνται και ότι δεν υπάρχουν αντιστάσεις από τον αέρα. Τα ελατήρια έχουν κοινό κατακόρυφο άξονα.

α. Δείξτε ότι το σύστημα των δύο σωμάτων θα εκτελέσει α.α.τ.

β. Να βρεθεί η δύναμή του ελατηρίου σταθεράς k2 σε συνάρτηση με την απομάκρυνση

γ. Να βρεθεί η μέγιστη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου k2

δ. Να βρεθεί η γραφική παράσταση της δύναμης επαφής μεταξύ των σωμάτων σε συνάρτηση με την απομάκρυνση.

Η άσκηση και η λύση της.

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια