Θεματάκια ΑΑΤ με διαδοχικές κινήσεις

Το σώμα μάζας m είναι ακίνητο πάνω στο λείο πλάγιο επίπεδο κλίσης 300 ,συνδέεται με το άκρο του ελατηρίου
(1) και είναι σε επαφή με το άκρο του ελατηρίου (2). Τα ελατήρια (1), (2) έχουν σταθερές k1=k, k2=3k αντίστοιχα,
τα άλλα τους άκρα συνδέονται σε σταθερά σημεία και το ελατήριο (2) έχει το φυσικό του μήκος ( σχ. Α).
Δίνουμε ταχύτητα μέτρου u0 στο σώμα, στη διεύθυνση του πλάγιου επιπέδου προς τα κάτω. (σχ. Β). Κατά την
κίνηση του σώματος το μέγιστο μήκος που αποκτάει το ελατήριο (1) είναι το φυσικό του μήκος.
Ποιες από τις σχέσεις είναι σωστές και γιατί

Τα θεματάκια εδώ

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
3 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Διονύσης Μάργαρης
06/09/2023 8:47 ΜΜ

Καλησπέρα Γιάννη.
Ε! όχι και θεματάκια!!!
Μια πλήρης σειρά, ωραίων παραδειγμάτων, τα οποία οδηγούν τον μαθητή και στα βαθιά!
Σε ευχαριστούμε που τα μοιράστηκες.