Κατακόρυφη ταλάντωση – ισορροπία στερεού

Δυο σημειακές σφαίρες Σ1, Σ2 με μάζες m1 = 1 kg και m2 = 2 kg είναι στερεωμένες αντίστοιχα στα άκρα Α και Γ οριζόντιας, αβαρούς, λεπτής ράβδου (ΑΓ). Το μήκος της ράβδου είναι L = 0,75 m. Η ράβδος μπορεί να περιστρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα, κάθετο στην διεύθυνσης της που διέρχεται από το σημείο της Ο χωρίς να έχουμε εμφάνιση τριβών. Στο πάνω μέρος της σφαίρας Σ1 είναι στερεωμένο το κάτω άκρο κατακόρυφου, ιδανικού ελατήριου σταθεράς k = 100 N/m, ενώ ακριβώς πάνω από την σφαίρα Σ2 βρίσκεται ακλόνητο, οριζόντιο επίπεδο. Αρχικά το σύστημα των σωμάτων
ισορροπεί με την ράβδο οριζόντια και την σφαίρα Σ2 να μην ασκεί δύναμη στο οριζόντιο επίπεδο. Από ύψος h πάνω από το ελεύθερο άκρο του ελατηρίου αφήνεται σώμα Σ μάζας m = 1 kg χωρίς αρχική ταχύτητα. Την χρονική στιγμή (t0 = 0) που το ελεύθερο άκρο του ελατήριου ενσωματώνεται στο σώμα Σ χωρίς απώλεια ενέργειας, το σώμα Σ ξεκινά να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, η οποία διαρκεί άπειρο χρόνο, με σταθερά επαναφοράς D = k. Δίνεται g = 10 m/s2.
1) Να υπολογίσετε την απόσταση (ΟΑ).
2) Να υπολογίσετε το ύψος h.
3) Να βρείτε την εξίσωση απομάκρυνσης του σώματος Σ από την θέση ισορροπίας του σε σχέση με τον χρόνο θεωρώντας ως θετική φορά την προς τα πάνω.
4) Να σχεδιάσετε την γραφική παράσταση του μέτρου της δύναμης που δέχεται η ράβδος από τον άξονα περιστροφής της σε σχέση με την απομάκρυνση του σώματος Σ από την θέση ισορροπίας του.

Η άσκηση και η λύση της.

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια