Οριζόντια βολή και στροφορμή

Μικρό σώμα μάζας m εκτελεί τη χρονική στιγμή t0 = 0, οριζόντια βολή στο κενό με αρχική ταχύτητα υ0.

1. Το μέτρο της στροφορμής L του υλικού σημείου ως προς τον άξονα που είναι κάθετος στο επίπεδο της τροχιάς και διέρχεται από το σημείο βολής (0) μεταβάλλεται με το χρόνο t σύμφωνα με τη σχέση: mgo0t2

α. L = mgυ0t2/2                       β. L = L = mgυ0t2                   γ. L = 2mgυ0t2

2. Η απόσταση r του φορέα της ταχύτητας υ του σώματος από το σημείο βολής είναι ίση με:

α. r = xημφ                              β. r = (x2 +y2)1/2 ∙εφφ              γ. r = yσυνφ

όπου x η οριζόντια και y η κατακόρυφη μετατόπιση του σώματος.

Η συνέχεια εδώ

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια