Η κίνηση δύο σωμάτων

Δύο σώματα (α) και (β) κινούνται κατά μήκος προσανατολισμένου άξονα x’x με θετική φορά προς τα δεξιά. Στο σχήμα βλέπουμε το διάγραμμα θέσης – χρόνου (x-t) για την κίνηση των δύο σωμάτων.

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, δικαιολογώντας την επιλογή σας:

α. η κίνηση των σωμάτων είναι ευθύγραμμη ομαλή

β. τα σώματα κινούνται προς τα δεξιά

γ. τα σώματα έχουν ίσες ταχύτητες

δ. τη χρονική στιγμή t1 τα σώματα συναντιούνται

ε. τα σώματα συναντιούνται τη στιγμή t1 = 10s

στ. η απόσταση των σωμάτων αυξάνεται με το χρόνο

ζ. οι στιγμές t2, t3 κατά τις οποίες τα σώματα θα απέχουν μεταξύ τους απόσταση

d = 60m είναι t2 = 2,5s και t3 = 17,5s

 

Η απάντηση σε word

και σε pdf

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
2 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Πρόδρομος Κορκίζογλου

Καλησπέρα Αποστόλη.
Μια κλασσική άσκηση που μέσα στην τάξη, διδάσκει, μέσω των απλών αλλά θεμελιωδών ερωτήσεων!
Να είσαι πάντα καλά.