Επαφή με περιστρεφόμενο κύλινδρο

Στο διπλανό σχήμα βλέπετε ένα κύλινδρο ακτίνας R=2m ,ο οποίος μπορεί να στρέφεται περί κατακόρυφο άξονα που περνά από τα κέντρα των βάσεών του, ενώ η κάτω βάση είναι κινητή προς τα κάτω η προς τα πάνω. Στην κάτω βάση είναι στερεωμένο το κάτω άκρο ιδανικού κατακόρυφου ελατηρίου ,σταθερής κ=200Ν/m στο πάνω άκρο του οποίου ισορροπεί προσκολλημένο σώμα μάζας m=5Κg και βρίσκεται σε επαφή με την μη λεία κυλινδρική επιφάνεια. Αρχικά t=0 ,ο κύλινδρος είναι ακίνητος.

1)Στη συνέχεια αναγκάζουμε τον κύλινδρο να στρέφεται με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση αγ=5 r/s2 μέχρι τη χρονική στιγμή t=π/5 s όπου το σώμα οριακά παραμένει στη θέση του μη ολισθαίνοντας. Να υπολογίσετε α) τη δύναμη που δέχεται το σώμα από την κυλινδρική επιφάνεια κάθετα σ’αυτήν στην οριακή κατάσταση και β) τον συντελεστή τριβής ολίσθησης θεωρώντας τον ίσο με αυτόν στην οριακή μη ολίσθηση

Η συνέχεια εδώ  και σε pdf

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
12 Σχόλια
παλαιότερα
νεότερο
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια