Η δύναμη πριν την μέγιστη ταχύτητα

B2. Το σώμα του διπλανού σχήματος έχει μάζα Μ και είναι δεμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε κατακόρυφο τοίχο. Αρχικά (t0 = 0) το ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος και ασκούμε στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη F προς τα δεξιά. Κάποια στιγμή τ που το σώμα έχει ταχύτητα μέτρου υ καταργούμε τη δύναμη και στη συνέχεια το σώμα κάνει απλή αρμονική ταλάντωση με μέγιστη ταχύτητα 2υ. Αν Τ είναι η περίοδος της αρμονικής ταλάντωσης χρονική στιγμή τ είναι:

α. Τ/8                          β. Τ/4                          γ. Τ/3                           δ. 3Τ/8

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
5 Σχόλια
παλαιότερα
νεότερο
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια