Κωνικό εκκρεμές σε μαγνητικό πεδίο

Μία μικρή σφαίρα Σ έχει μάζα m και είναι φορτισμένη με θετικό φορτίο q. Η σφαίρα είναι δεμένη στο ένα άκρο αβαρούς και μη εκτατού νήματος μήκους l, το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένο σε σημείο Ο οροφής. Η σφαίρα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με περίοδο T, διαγράφοντας οριζόντιο κύκλο κέντρου Κ. Η κίνηση της σφαίρας γίνεται μέσα σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο. Η ένταση B του πεδίου είναι κατακόρυφη και με φορά προς τα πάνω, όπως φαίνεται στο σχήμα.

image

Να προσδιορίσετε την ακτίνα του κύκλου που διαγράφει η σφαίρα, διακρίνοντας τις παρακάτω περιπτώσεις:

Α.        Ο κύκλος διαγράφεται ωρολογιακά (κοιτώντας τη διάταξη από πάνω).

Β.        Ο κύκλος διαγράφεται αντιωρολογιακά (κοιτώντας τη διάταξη από πάνω).

Η συνέχεια εδώ.

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
11 Σχόλια
παλαιότερα
νεότερο
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια