Το ειδικό φορτίο ενός σωματιδίου

Ένα σωματίδιο με μάζα m, φορτίο q και αρχική ταχύτητα μέτρου υ0 = 8×103 m/s εκτοξεύεται σε ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο ανάμεσα σε δύο παράλληλες μεταλλικές πλάκες μήκους L = 48cm, όπως στο σχήμα. Το ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ των πλακών κατευθύνεται προς τα κάτω και η ένταση έχει μέτρο E = 500 N/C. Ας υποθέσουμε ότι το πεδίο είναι μηδέν έξω από την περιοχή μεταξύ των πλακών. Η απόσταση μεταξύ των πλακών είναι αρκετά μεγάλη ώστε το σωματίδιο να περάσει ανάμεσα στις πλάκες χωρίς να χτυπήσει την κάτω πλάκα και να εξέλθει από το πεδίο στο σημείο Α. Μια φθορίζουσα οθόνη απέχει s = 36cm από την άκρη των παράλληλων πλακών. Το σωματίδιο προσπίπτει στην οθόνη σε ένα σημείο Γ, έχοντας υποστεί συνολική κατακόρυφη απόκλιση ΒΓ = d = 9cm από την αρχική διεύθυνση της ταχύτητας εισόδου στο πεδίο. Αγνοήστε τη βαρύτητα και την αντίσταση του αέρα.

α) Ποιο είναι το είδος του φορτίου του σωματιδίου;

β) Αν λ = q/m το ειδικό φορτίου του σωματιδίου αποδείξτε ότι η κατακόρυφη απόκλιση h κατά την έξοδο από το πεδίο, δίνεται από τη σχέση: h = ½ λΕtεξ2

όπου tεξ η χρονική στιγμή εξόδου του σωματιδίου από το πεδίο.

γ) Υπολογίστε το ειδικό φορτίο λ = q/m του σωματιδίου.

δ) Στο σύστημα ορθογωνίων αξόνων ΧΟY, του σχήματος προσδιορίστε τις συντεταγμένες του σημείου Α.

ε) Ποια είναι η ταχύτητα του σωματιδίου τη στιγμή της εξόδου του από το ηλεκτρικό πεδίο;

Απάντηση

Απάντηση %ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11

 

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
5 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Διονύσης Μάργαρης
21/02/2024 7:25 ΠΜ

Καλημέρα Ανδρέα.
“Θα είναι ευχής έργον, οι μαθητές της Β΄να κάνουν φέτος τέτοιες ασκήσεις, ”
Μήπως έτσι θα μπορούσαν να κάνουν και μια επανάληψη… στην οριζόντια βολή;
Να δουν έτσι, τι σημαίνει ακριβώς και η άποψη περί αναλογίας.
Ανάλογη περίπτωση!
Όχι βέβαια να πάρουν την μια περίπτωση και να την μεταφέρουν “αντιγραφή” στην 2η.
Φαντάζομαι ότι δεν θα βάλει κανείς “φθορίζουσα οθόνη” και θα τις ρίχνει βελάκια, τα οποία θα έχουν προηγούμενα εκτοξευθεί οριζόντια!!!
Έτσι για να συνδέουμε τις συζητήσεις…

Τελευταία διόρθωση1 μήνας πριν από admin
Παύλος Αλεξόπουλος

Ωραία ανάρτηση που αποκαλύπτει αναλογίες, ευχαριστούμε Ανδρέα!