Μια βόλτα με roller coaster

Στο σχήμα φαίνεται μια διαδρομή roller coaster. Το βαγόνι έχει μάζα m = 500 kg, ξεκινά από τη θέση (Α) του εδάφους και κινείται στη διαδρομή χωρίς τριβές και αντίσταση αέρα. Το βαγόνι ανυψώνεται στη θέση (Γ) με τη βοήθεια μηχανισμού με πολύ μικρή (μηδενική) ταχύτητα. Η υψομετρική διαφορά των θέσεων (Α) και (Γ) είναι h = 40 m. H επιτάχυνση βαρύτητας έχει μέτρο g=10m/s2.

Α. Πόση ενέργεια δαπανήθηκε για την ανύψωση του βαγονιού στη θέση (Γ);

Β. Κάποιος ισχυρίζεται ότι η βαρυτική δυναμική ενέργεια του βαγονιού στη θέση (Γ) είναι ίση με UΒΑΡ (Γ) = 200000 J. Συμφωνείτε με τον ισχυρισμό;

Το βαγόνι ξεκινώντας από τη θέση (Γ) με μηδενική ταχύτητα εισέρχεται κάποια στιγμή σε κυκλική λούπα ακτίνας R = 10 m.

Γ. Κάποιος ισχυρίζεται ότι το ύψος της διαδρομής σε κάποιο σημείο της μπορεί να είναι h1 = 50 m. Συμφωνείτε με τον ισχυρισμό;

Δ. Με πόση ταχύτητα περνά το βαγόνι από την κορυφή (Δ) της λούπας;

Ε. Ποιά είναι η κινητική ενέργεια του βαγονιού στη θέση (Ε) του εδάφους;

Ζ. Το βαγόνι ακινητοποιείται τελικά στη θέση (Ζ) με τη βοήθεια φρένων. Πόση θερμότητα παράχθηκε κατά το φρενάρισμα του βαγονιού;

Η βόλτα σε word

και σε pdf

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια