Α ΘΕΜΑ (Θεωρητικό): Έργο Εξαγωγής

Όταν ένα ηλεκτρόνιο κινείται μέσα σε κάποιο μέταλλο, οι δυνάμεις που το συγκρατούν μέσα στο μέταλλο αντιστέκονται στην κίνησή του. Θεωρούμε ότι Wμετ είναι το έργο των δυνάμεων που ασκούνται από το μέταλλο σε ένα αρχικά ακίνητο ηλεκτρόνιο, μέχρι το ηλεκτρόνιο να αποσπαστεί.

Για να υπερνικήσει αυτές τις δυνάμεις το ηλεκτρόνιο πρέπει να προσλάβει ένα ελάχιστο ποσό ενέργειας. Η ενέργεια αυτή ονομάζεται έργο εξαγωγής και συμβολίζεται με φ.

Να αποδείξετε ότι: Wμετ=-φ.

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
2 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Γεώργιος Βουμβάκης

Γειά σου Ανδρέα. Μία σύντομη απάντηση θα ήταν με εφαρμογή του ΘΜΚΕ μεταξύ μιας θέσης μέσα στο μέταλλο και μιας θέσης έξω από αυτό με μηδενική κινητική ενέργεια (ελάχιστη δαπάνη ενέργειας).Το έργο της εξωτερικής δύναμης που θα ασκηθεί για την εξαγωγή του ηλεκτρονίου είναι θετικό και εκφράζει την προσφερόμενη προς τούτο ενέργεια. Επίσης είναι αντίθετο του έργου της Fμετ που “αντιστέκεται” στην εξαγωγή. Πρόκειται για καθένα από τα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού δεσμού στον οποίο οφείλονται πολλές από τις φυσικές ιδιότητες των μετάλλων.Η μετακίνηση τους μεταξύ δύο σημείων εντός του μετάλλου γίνεται χωρίς δαπάνη ενέργειας. Ο μεταλλικός δεσμός αναπτύσσεται μεταξύ του νέφους των ελεύθερων ηλεκτρονίων και των ιόντων του μεταλλικού πλέγματος. Και ελεύθερα είναι τα ηλεκτρόνια των εξωτερικών στιβάδων των ατόμων του κάθε μετάλλου που δημιουργούν ένα “νέφος”.
Την απαιτούμενη ενέργεια για την εξαγωγή από το μέταλλο μπορεί να την πάρει απορροφώντας ένα κατάλληλης ενέργειας φωτόνιο.

Τελευταία διόρθωση17 ημέρες πριν από Γεώργιος Βουμβάκης