Β ΘΕΜΑ: Συμβολή Κυμάτων από Τέσσερις Πηγές

89

Στο Σχήμα φαίνονται τέσσερις, ταυτόσημες, σύγχρονες πηγές κυμάτων, μήκους κύματος λ και πλάτους Α. Τα κύματα συμβάλλουν στο σημείο Σ. Αν για τις αποστάσεις του Σ από τις πηγές ισχύει: r2-r1 = λ και r4-r3 = λ/2, τότε για το πλάτος Α’ της ταλάντωσης του Σ ισχύει:

(α) Α’=0, (β) Α’=Α/2, (γ) Α’ = Α, (δ) Α’ = 2Α.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τεκμηριώσετε επιστημονικά την απάντησή σας.

 

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
1 Σχόλιο
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια