Ένα στερεό που ολισθαίνει

Σε «αβαρή» δίσκο ακτίνας R υπάρχει κολλημένη μία ομογενής ράβδος μήκους L και μάζας m=1kg σχηματίζοντας ένα νέο στερεό, όπως φαίνεται στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 806 times, 1 visits today)

Μιά σφαίρα που ολισθαίνει

Ομογενής σφαίρα μάζας m και ακτίνας R ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής μ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,093 times, 1 visits today)

Υπολογισμός έργου “τμήματος δύναμης” από τα ΨΕΒ

Ανεβάζω το πρόβλήμα 1 από τα ΨΕΒ (επαναληπτικά θέματα), από το κεφάλαιο των ρευστών, όπου υπολογίζεται έργο “τμήματος δύναμης”. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,096 times, 1 visits today)

Ερώτηση 3 στα ρευστά από το Ψηφιακό Σχολείο

Ανεβάζω την ερώτηση 3 από τα επαναληπτικά θέματα του κεφαλαίου των ρευστών του “Ψηφιακού Σχολείου”. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,882 times, 1 visits today)

Λυμένη Άσκηση 4 στα ρευστά από το Ψηφιακό Σχολείο

Ανεβάζω το Δ ερώτημα της λυμένης άσκησης 4 του “Ψηφιακού Σχολείου”, από το κεφάλαιο των ρευστών, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 971 times, 1 visits today)

Αναρρόφηση νερού με λάστιχο από δεξαμενή

Για να αφαιρέσουμε νερό από δεξαμενή με μεγάλη επιφάνεια, χρησιμοποιούμε ελαστικό σωλήνα ΟΜΚ σταθερής διατομής Α, τον οποίο αφού λυγίσουμε, βυθίζουμε το άκρο του Ο στο νερό, όπως φαίνεται στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,045 times, 1 visits today)

Εισαγωγή τριγωνικού πλαισίου σε μαγνητικό πεδίο

Συρμάτινο πλαίσιο αντίστασης R έχει μορφή ισοσκελούς τριγώνου με βάση α και αντίστοιχο ύψος α. Το πλαίσο κινείται σε λείο οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου u που έχει τη διεύθυνση του ύψους α και τη χρονική στιγμή t0=0 εισέρχεται σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο του οποίου η ένταση έχει μέτρο Β όπως φαίνεται στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,171 times, 1 visits today)

Η βαριά και η αβαρής ράβδος

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νίκος Ανδρεάδης στις 8 Μάιος 2013 και ώρα 14:30

Η λεπτή ομογενής ράβδος ΚΛ του σχήματος έχει μάζα x·m, μήκος 4·R και μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβή γύρω από ακλόνητο οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το άκρο της Κ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 255 times, 1 visits today)

Από την ισορροπία στην άνοδο

 

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νίκος Ανδρεάδης στις 21 Απρίλιος 2013 και ώρα 20:30

Στο σχήμα ο κύλινδρος (1) έχει μάζα m, ακτίνα 2R και στο μέσον της παράπλευρης επιφάνειάς του υπάρχει λεπτή εγκοπή βάθους R, η τροχαλία έχει μάζα m, ακτίνα R και μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από ακλόνητο οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το κέντρο της και ο κύλινδρος (2) έχει μάζα Μ και ακτίνα R.

Σε word 2003 και σε pdf.

(Visited 157 times, 1 visits today)

Μια σανίδα πάνω σε δύο κυλίνδρους

d1_2011Δημοσιεύτηκε από τον/την Νίκος Ανδρεάδης στις 14 Απρίλιος 2013 και ώρα 0:30

Οι ομογενείς κύλινδροι Κ1 και Κ2 του σχήματος έχουν ίσες ακτίνες R και μάζες m1=16m και m2=8m αντίστοιχα. Οι κύλινδροι ηρεμούν με τους άξονές τους να απέχουν 4R. Η ομογενής σανίδα Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 201 times, 1 visits today)

Ένα γιο-γιο που… τελικά κυλίεται

a1Δημοσιεύτηκε από τον/την Νίκος Ανδρεάδης στις 6 Απρίλιος 2013 και ώρα 16:30

Μιά άσκηση με αφορμή τις πρόσφατες αναρτήσεις του Πρόδρομου Κορκίζογλου  και του Γιάννη Κυριακόπουλου (εδώ).

Ο ομογενής δίσκος του σχήματος έχει μάζα m, ακτίνα R και το κέντρο του Κ βρίσκεται σε ύψος h+R από το  έδαφος. Στην περιφέρεια του δίσκου έχουμε τυλίξει αβαρές και μη εκτατό νήμα που δεν ολισθαίνει. Κρατώντας με το χέρι μας ακίνητο το άκρο Ζ του νήματος, τη χρονική στιγμή t0=0 αφήνουμε το δίσκο να κινηθεί. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 87 times, 1 visits today)

Κύλινδρος πάνω σε σανίδα

a1Δημοσιεύτηκε από τον/την Νίκος Ανδρεάδης στις 31 Μάρτιος 2013 και ώρα 21:30

Στη διάταξη του σχήματος τα σώματα αρχικά ηρεμούν, το νήμα είναι αβαρές μη εκτατό και δεν ολισθαίνει στο αυλάκι της τροχαλίας η οποία μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβή, το δάπεδο είναι λείο ενώ μεταξύ της σανίδας και του κυλίνδρου υπάρχει τριβή με συντελεστή μ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 86 times, 1 visits today)
Page 1 of 4
1 2 3 4