Διαδικτυακό Τεστ Ηλεκτρομαγνητισμού

Σε Google Form ένα τεστάκι με θέματα από τους καλούς συναδέλφους του Υλικού, για χρήση σε τηλεμάθημα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 425 times, 148 visits today)

Επιστολή προς το ΙΕΠ με απάντηση

Καλησπέρα συνάδελφοι. Στις 21 Νοέμβρη απέστειλα μια νέα – βελτιωμένη – επιστολή προς τον μοναδικό Φυσικό, που έχει η Επιστημονική Επιτροπή του ΙΕΠ, Κο Σταμπολίδη Νικόλαο, για τα γνωστά θέματα Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 638 times, 12 visits today)

Η στιγμιαία ισχύς και ένα στρεφόμενο πλαίσιο …

Στο σχήμα 1 βλέπουμε τη γραφική παράσταση της στιγμιαίας ισχύος P του ρεύματος, που διαρρέει έναν αντιστάτη με αντίσταση R = 22Ω, που έχουμε συνδέσει στα άκρα Κ και Λ (σχήμα 2) ενός τετράγωνου πλαισίου, που στρέφεται Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 437 times, 1 visits today)

Ένας λαμπτήρας με νέον

Ένας λαμπτήρας περιέχει το ευγενές αέριο Ne (νέον). Για να αρχίσει να φωτοβολεί πρέπει η τάση στα άκρα του να γίνει υα = 110√2V (τάση αφής), ενώ για να σβήσει πρέπει να πέσει στα υσ = 55√2V (τάση σβέσης). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 466 times, 1 visits today)

Η ασφάλεια των μαθητών

Η είσοδος των μαθητών στο Τηλεμάθημα γίνεται χωρίς καμία πιστοποίηση από το ΠΣΔ. Οι προσκεκλημένοι αρκεί να πληκτρολογήσουν στη γραμμή διευθύνσεων του browser τη διεύθυνση που τους έστειλε ο καθηγητής, Συνέχεια ανάγνωσης
(Visited 485 times, 3 visits today)

Η παράσταση του ρεύματος και η κίνηση της ράβδου

Ο ευθύγραμμος αγωγός ΑΓ του κυκλώματος, που φαίνεται στο σχήμα 1, μπορεί να κινείται σε επαφή πάντα με τους παράλληλους ευθύγραμμους αγωγούς χ΄χ και ψ΄ψ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 286 times, 1 visits today)

Διαφορές δυναμικού σε ένα ακίνητο τετράγωνο πλαίσιο

Στο εσωτερικό ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου, που δημιουργείται από ένα σωληνοειδές, βρίσκεται το συρμάτινο τετράγωνο πλαίσιο ΑΓΔΖ του διπλανού σχήματος, πλευράς α, με το επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές γραμμές Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 396 times, 1 visits today)

Το πλαίσιο απομακρύνεται από τον ευθύγραμμο αγωγό

Ένα συρμάτινο πλαίσιο ΚΛΜΝ, πλάτους a = 5cm και μήκους b = 10cm, βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με έναν αγωγό μεγάλου μήκους, ο οποίος διαρρέεται από ρεύμα έντασης I = 3A όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 650 times, 1 visits today)

Η νυχτερίδα και η σκιά της

Μια νυχτερίδα Ν «βουτάει» από ύψος h = 15m άνω του εδάφους, κινούμενη κατακόρυφα με σταθερή ταχύτητα μέτρου υΝ = 20m/s, για να πιάσει ένα ακίνητο ποντίκι Π. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 433 times, 1 visits today)

Ο δρόμος έχει «κύμα»

Ένα αυτοκίνητο, που θεωρείται υλικό σημείο, ταξιδεύει με σταθερό μέτρο ταχύτητας, στον «κυματιστό» δρόμο του σχήματος, κατευθυνόμενο από το σημείο Α της κυκλικής κοιλάδας, στο σημείο Β του επίσης κυκλικού όρους. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 502 times, 1 visits today)

Ένας ανελκυστήρας στο Empire State Building

Το κτίριο Empire State Building («Κτίριο της Αυτοκρατορικής Πολιτείας») της Νέας Υόρκης είναι ένας από τους υψηλότερους και ιστορικότερους ουρανοξύστες στον κόσμο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 608 times, 1 visits today)

Αν o μεθυσμένος κινηθεί …ευθύγραμμα

Ένας – δυστυχώς – μεθυσμένος πελάτης βγαίνει από νυχτερινό Bar, με σκοπό να μπει στο ταξί, που έχει καλέσει ο καταστηματάρχης και το οποίο περιμένει 10,4m από την έξοδο του Bar. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 473 times, 1 visits today)
Page 1 of 14
1 2 3 4 5 6 14