Ένα μαζεματάκι επαγωγής πριν τις εξετάσεις

Στο κύκλωμα του σχήματος, η ράβδος ΑΓ με μήκος l, μάζα m και αμελητέας αντίστασης, μπορεί να κινείται χωρίς τριβές σε επαφή με τους δυο κατακόρυφους (χωρίς αντίσταση) αγωγούς χ’χ και ψ΄ψ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2,875 times, 1 visits today)

Απορία σε επαναληπτικό διαγώνισμα του ΨΕΒ

Καλημέρα συνάδελφοι. Στο διαγώνισμα ΕΔΩ στο θέμα Α4α, που λέει

Στο κοινό διάγραμμα του σχήματος δείχνεται η συνάρτηση του μέτρου της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο δύο πηνίων, (1) και (2) ίδιας ακτίνας, σε σχέση με την ένταση του ρεύματος που τα διαρρέει. Αν Ν1, Ν2 είναι ο αριθμός των σπειρών των δύο πηνίων αντίστοιχα, ισχύει
α. Ν12.
β. Ν12.
γ. Ν12.
δ. δεν μπορούμε να γνωρίζουμε.

———————-

δίνεται ως σωστή απάντηση το α.

Έστω ότι τα δυο σωληνοειδή διαρρέονται από ίδιο ρεύμα. Τότε Β1 > Β2 ή 4πkμΝ1/l1 > 4πkμΝ2/l2

δηλαδή Ν1/l1 > N2/l2

Η σχέση αυτή συγκρίνει την πυκνότητα και όχι το πλήθος των σπειρών.

Δεν γνωρίζουμε τίποτα για τη διάμετρο του σύρματος. Αν είναι σφιχτά τυλιγμένα, τότε

l1 = N11 και l2 = N22

και συνδυάζοντας τις σχέσεις βγαίνει δ1 < δ2, δηλαδή μπορούμε να συγκρίνουμε τις διαμέτρους των συρμάτων…

Το έχω μπερδέψει;

(Visited 2,536 times, 1 visits today)

Κάτι σαν τυπολόγιο στην Κινηματική Στερεού

Αν κατά την κίνηση ενός στερεού, όλα τα σημεία του έχουν κάθε στιγμή ίδια ταχύτητα τότε το στερεό μεταφέρεται στο χώρο χωρίς να αλλάζει προσανατολισμό (σχήμα 1). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,017 times, 2 visits today)

Το νεροπίστολο και ο στόχος του

Ο Κωστάκης αγόρασε το νεροπίστολο του σχήματος, το οποίο έχει εμβαδόν εμβόλου Α1 = 4cm2 και το σωληνάκι από το οποίο εξέρχεται το νερό έχει εμβαδόν A2 = 0,4cm2. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 847 times, 1 visits today)

Μια ερώτηση στα ρευστά από το ΨΕΒ

Σε μια μάζα ιδανικού ρευστού που ρέει σε σωλήνα, προσφέρεται ποσόν ενέργειας ανά μονάδα όγκου E και η μάζα αυτή αυξάνει την κινητική της ενέργεια ανά μονάδα όγκου κατά Ε΄>Ε. Το ρευστό ρέει Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 808 times, 1 visits today)

Στα σχολεία από τις 6 Μαΐου οι εκπαιδευτικοί

Με έγγραφο που απέστειλε 02.05.2020 στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, η Γενική Γραμματέας Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής κα Αναστασία Γκίκα, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,057 times, 1 visits today)

Υπερπήδηση σκαλοπατιού με τριβή

Ο κύλινδρος του σχήματος έχει ακτίνα R, βάρος W και ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Αν θέλουμε να υπερπηδήσει το σκαλοπάτι ύψους h, ασκούμε κατάλληλη οριζόντια δύναμη Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 866 times, 1 visits today)

Θυμάται κανείς τον πυκνωτή;

Μια μεταλλική ράβδος ΑΓ, μήκους L και μάζας m, χωρίς αντίσταση, ολισθαίνει χωρίς τριβές, παραμένοντας οριζόντια, σε επαφή με δύο κατακόρυφους μεταλλικούς ευθύγραμμους αγωγούς Κx και Λψ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 715 times, 1 visits today)

Βρείτε την πυκνότητα του άγνωστου υγρού

Ομογενής λεπτή ράβδος ΑΒ, μήκους L, μπορεί να στρέφεται περί οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το μέσον της Ο. Από το άκρο Α, κρεμάμε μέσω αβαρούς νήματος, κυλινδρικό σώμα Σ, ύψους h και πυκνότητας ρκ =8ρν, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,567 times, 1 visits today)

Δύο αγωγοί και το φαινόμενο της επαγωγής

Δυο ευθύγραμμα παράλληλα μεταλλικά σύρματα ΚΛ και ΜΝ μεγάλου μήκους, χωρίς αντίσταση, βρίσκονται σε οριζόντιο επίπεδο, σε απόσταση l = 1m μεταξύ τους, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,033 times, 1 visits today)
Page 1 of 12
1 2 3 4 5 6 12