Όταν ο ευθύγραμμος αγωγός δεν είναι …άπειρος

Ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΓ λεπτού αγωγού, έχει τη διεύθυνση του άξονα x΄x και διαρρέεται από ρεύμα έντασης i κατά τη θετική φορά του άξονα, όπως στο σχήμα 1. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 253 times, 53 visits today)

Χωρίς προσανατολισμό δε γίνεται

Μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, έντασης μέτρου Β = 0,1Τ, βρίσκεται λεπτός δακτύλιος ακτίνας r = 0,2m, με το επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 470 times, 4 visits today)

Μια αόρατη πηγή

Μια μικρή λάμπα έχει στοιχεία κανονικής λειτουργίας 6W, 12V. Τη συνδέουμε σε σειρά όπως στο σχήμα, με ιδανικό αμπερόμετρο συνεχούς ρεύματος και κυκλικό αγωγό που έχει αντίσταση ανά μονάδα μήκους R* = 3/π Ω/m και ακτίνα  r = 0,6 m. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 443 times, 3 visits today)

Ας κάνουμε το τετράγωνο …ρόμβο

Πάνω στο οριζόντιο τραπέζι του εργαστηρίου βρίσκεται ένας συρμάτινος βρόγχος ΚΛΜΝ σχήματος τετραγώνου πλευράς α και αντίστασης R. Στο χώρο υπάρχει κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο, έντασης μέτρου Β. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 479 times, 1 visits today)

Επιταχύνοντας έναν αγωγό σε μαγνητικό πεδίο

Στο κύκλωμα του σχήματος η ράβδος ΑΓ με μήκος l = 1m, μάζα m = 0,4kg και αντίσταση  r = 1Ω, μπορεί να κινείται χωρίς τριβές σε επαφή με τους δυο κατακόρυφους (χωρίς αντίσταση) αγωγούς χ’χ και ψ΄ψ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 618 times, 1 visits today)

Ένταση μαγνητικού πεδίου ή μαγνητική επαγωγή;

Το νέο σχολικό κεφάλαιο αναφέρει ως ένταση μαγνητικού πεδίου το φυσικό μέγεθος Β, το οποίο ορίζεται από τον τύπο της δύναμης Laplace και έχει: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 637 times, 1 visits today)

Η «νέα» απόφαση για το Λύκειο

Αντιγράφω από το άρθρο 5

1. Στα μαθήματα Φυσική και Χημεία στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινού Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 749 times, 1 visits today)

Διαστημικός ανελκυστήρας

Το 1959 ο Ρώσος μηχανικός Yuri N. Artsutanov, τροποποιώντας μια ιδέα του επίσης Ρώσου μηχανικού ρουκετών Konstantin Tsiolkovsky, σκέφτηκε να κατασκευάσουμε έναν διαστημικό ανελκυστήρα, όπως στο σχήμα 1. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 337 times, 1 visits today)

Βάρος και βαρύτητα

Ένα σώμα μάζας m = 80kg βρίσκεται στον Ισημερινό και ισορροπεί ακίνητο ως προς το έδαφος. Η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης είναι περίπου g = 10m/s2, η ακτίνα της Γης R = 6400km και η περίοδος περιστροφής της Γης Τ = 24h. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 494 times, 1 visits today)

Πότε έχει νόημα η διαφορά φάσης;

Καλημέρα συνάδελφοι. Βρήκα σε ένα σχολικό βοήθημα το παρακάτω Β΄ Θέμα:

Κατά μήκος ελαστικής χορδής που ταυτίζεται με τον άξονα των χ διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 318 times, 1 visits today)

Ένα ελατήριο και δύο φορτία

Μικρός δακτύλιος Σ, που μπορεί να θεωρηθεί σημειακός, μάζας m = 0,1kg και φορτίου q = 10-6C, είναι κολλημένος στο ένα άκρο ιδανικού οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k = 10N/m, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 277 times, 1 visits today)
Page 1 of 8
1 2 3 4 5 6 8