ΘΕΜΑ Γ1 Φυσικής, Εξετάσεις 2020 (Νέο Σύστημα)

Θέμα Γ1

Δύο παρατηρήσεις σχετικά με το ερώτημα: “Να περιγράψετε το είδος της κίνησης που εκτελεί ο αγωγός ΚΛ από τη χρονική στιγμή t=0 έως τη χρονική στιγμή t1. (μονάδες 3) Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 3,496 times, 3 visits today)

Κίνηση Ρευστού σε Σωλήνα Σχήματος U…

Κίνηση Ρευστού σε Σωλήνα Σχήματος U: Υπολογισμός της πίεσης

Όταν μελετάμε την ελεύθερη κίνηση ενός ρευστού, μέσα σε σωλήνα σχήματος U, συχνά αναζητάμε την επιτάχυνση του ρευστού (και προκύπτει ότι το ρευστό εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 782 times, 1 visits today)

Κίνηση Ρευστού μέσα σε Σωλήνα U: Ένα Παράδοξο

Ιδανικό ρευστό κινείται ελεύθερα μέσα σε σωλήνα σχήματος U. Υπολογίζοντας την ταχύτητα των επιφανειών στα δύο σκέλη του σωλήνα, αρχικά χρησιμοποιώντας την εξίσωση της συνέχειας και κατόπιν χρησιμοποιώντας τον νόμο του Bernoulli, καταλήγουμε σε διαφορετικά αποτελέσματα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 448 times, 1 visits today)

Μηχανισμός Μετάδοσης της Κίνησης Ποδηλάτου

Ποδήλατο κυλά σε οριζόντιο οδόστρωμα με σταθερή ταχύτητα.

Η συνέχεια εδώ: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 522 times, 1 visits today)

Σύγχρονη Φυσική στη Χημεία της Γ’ Λυκείου

Στο Προτύπο Γενικό Λυκείο της Βαρβακείου Σχολής οργανώνεται Διημερίδα Διαθεματικών Διδακτικών Προσεγγίσεων σε γνωστικά αντικείμενα του Λυκείου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 310 times, 1 visits today)

Σώμα στερεωμένο σε κατακόρυφο τοίχο

Με αφορμή την πολύ κατατοπιστική συζήτηση που εξελίχθηκε εδώ προτείνω την επόμενη απλή άσκηση. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 354 times, 1 visits today)

Ταξίδι στο κέντρο της Γης

Μόλις το διάβασα: Αν ανοίξεις ένα πηγάδι μέχρι το κέντρο της Γης και ρίξεις ένα τούβλο, θα χρειαστεί 45 λεπτά για να φτάσει στο κατώτατο σημείο: –6437.4 χλμ.

Δεν πρόλαβα να το ελέγξω.

Ισχύει;

Πηγή

(Το αρνητικό πρόσημο υπάρχει στο δημοσίευμα!)

(Visited 438 times, 1 visits today)

Δυνάμεις σε οριζόντια ράβδο στερεωμένη σε τοίχο

Μια ράβδος στερεωμένη σε κατακόρυφο τοίχο ισορροπεί οριζόντια. (α) Πόσες δυνάμεις ασκούνται στη ράβδο; (β) Να σχεδιάσετε αυτές τις δυνάμεις. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 880 times, 1 visits today)

Το μαγνητικό πεδίο στα άκρα σωληνοειδούς.

Στο σχολικό βιβλίο αναφέρεται:
Η ένταση του μαγνητικού πεδίου κοντά στα άκρα του σωληνοειδούς αποδεικνύεται ότι έχει μέτρο ίσο με το μισό του μέτρου της έντασης στο κέντρο του σωληνοειδούς.

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 912 times, 1 visits today)

Οι ευχές του Αϊνστάιν για το 2020

Το 1922 ο Αϊνστάιν βρισκόταν στο ξενοδοχείο Imperial του Τόκιο, όταν ένας υπάλληλος του ξενοδοχείου τού παρέδωσε μια επιστολή – ανακοίνωση ότι ο Αϊνστάιν είχε τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 571 times, 1 visits today)

Διακροτήματα σε Χριστουγεννιάτικα Λαμπάκια

Δύο σειρές χριστουγεννιάτικα λαμπάκια αναβοσβήνουν με συχνότητα f1 και f2 αντίστοιχα. Τη χρονική στιγμή t = 0 οι δύο σειρές είναι συγχρόνως αναμμένες. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 457 times, 1 visits today)

Μια Παρανόηση(;) στον Ορισμό της Πίεσης

Στη σελίδα 90 του σχολικού βιβλίου Φυσική Γ’ Λυκείου, σε σημείωση, αναφέρεται το εξής:

“Υπενθυμίζεται ότι η πίεση ορίζεται ως το πηλίκο του μέτρου της δύναμης που ασκείται κάθετα σε μια επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής: p = dF/dA.”

Με βάση αυτό τον ορισμό να απαντήσετε στα επόμενα ερωτήματα:

(α) Πόση είναι η πίεση στην επιφάνεια που φαίνεται στο Σχήμα 1; Οι δυνάμεις ασκούνται κάθετα στην επιφάνεια.

(β) Πόση είναι η πίεση στην επιφάνεια που φαίνεται στο Σχήμα 2; Οι δύο δυνάμεις είναι αντίθετες μεταξύ τους, δηλαδή: F1= – F2, και ασκούνται κάθετα στην επιφάνεια.

(γ) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται σε μια παρόμοια επιφάνεια που βρίσκεται μέσα σε ένα υγρό.

Αν η επιφάνεια βρίσκεται σε βάθος h και η πυκνότητα του υγρού είναι ρ, πόση είναι η πίεση στην επιφάνεια που βρίσκεται μέσα στο υγρό; Θεωρήστε ότι η επιφάνεια έχει πολύ μικρές διαστάσεις.

(δ) Τα ερώτηματα (β) και (γ) είναι ταυτόσημα. Ωστόσο προκύπτουν διαφορετικές μεταξύ τους απαντήσεις. Γιατί;

Οι απαντήσεις εδώ.

 

(Visited 1,340 times, 1 visits today)
Page 1 of 4
1 2 3 4