Μια Παρανόηση(;) στον Ορισμό της Πίεσης

Στη σελίδα 90 του σχολικού βιβλίου Φυσική Γ’ Λυκείου, σε σημείωση, αναφέρεται το εξής:

“Υπενθυμίζεται ότι η πίεση ορίζεται ως το πηλίκο του μέτρου της δύναμης που ασκείται κάθετα σε μια επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής: p = dF/dA.”

Με βάση αυτό τον ορισμό να απαντήσετε στα επόμενα ερωτήματα:

(α) Πόση είναι η πίεση στην επιφάνεια που φαίνεται στο Σχήμα 1; Οι δυνάμεις ασκούνται κάθετα στην επιφάνεια.

(β) Πόση είναι η πίεση στην επιφάνεια που φαίνεται στο Σχήμα 2; Οι δύο δυνάμεις είναι αντίθετες μεταξύ τους, δηλαδή: F1= – F2, και ασκούνται κάθετα στην επιφάνεια.

(γ) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται σε μια παρόμοια επιφάνεια που βρίσκεται μέσα σε ένα υγρό.

Αν η επιφάνεια βρίσκεται σε βάθος h και η πυκνότητα του υγρού είναι ρ, πόση είναι η πίεση στην επιφάνεια που βρίσκεται μέσα στο υγρό; Θεωρήστε ότι η επιφάνεια έχει πολύ μικρές διαστάσεις.

(δ) Τα ερώτηματα (β) και (γ) είναι ταυτόσημα. Ωστόσο προκύπτουν διαφορετικές μεταξύ τους απαντήσεις. Γιατί;

Οι απαντήσεις εδώ.

 

(Visited 783 times, 254 visits today)

Richard Feynman: Τι είναι Επιστήμη;

Στην ανάρτησή μου Στέφανος Τραχανάς: Το Μικρό Λεξικό της Ψευδοεπιστήμης είχα αναφέρει ότι, η φράση του Feynman «Επιστήμη είναι η πίστη στην άγνοια των ειδικών» περιέχεται σε μια ομιλία του Feynman, στην 50ή Συνάντηση της National Science Teachers Association, το 1966, στη Νέα Υόρκη. Επίσης είχα υποσχεθεί ότι αν εντοπίσω αυτή την ομιλία μεταφρασμένη στα ελληνικά θα ενημερώσω. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 424 times, 2 visits today)

Στέφανος Τραχανάς: Το Μικρό Λεξικό της Ψευδοεπιστήμης

29 και 30 Νοεμβρίου 2019, στο Ηράκλειο της Κρήτης, οργανώθηκε διημερίδα με τίτλο: Ψευδοεπιστήμη και Ανορθολογισμός: Τροχοπέδη στην Επιστήμη και τη Λογική. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,025 times, 1 visits today)

Ηλεκτρομαγνητικό Σύστημα Απόσβεσης Ταλαντώσεων

Αγώγιμο σώμα Σ μπορεί να κινείται χωρίς τριβές ανάμεσα σε δύο κατακόρυφους αγωγούς, μέσα σε οριζόντιο μαγνητικό πεδίο μέτρου |B|, όπως φαίνεται στο Σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 327 times, 2 visits today)

Πίεση Μαγνητικού Πεδίου

Η ανάρτηση του  Παντελή Παπαδάκη Πειραματικές Αλληλεπιδράσεις στάθηκε αφορμή για να αναζητήσω ένα παράδειγμα που θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν μαθητές της Γ’ Λυκείου, σχετικά με την έννοια «Πίεση Μαγνητικού Πεδίου». Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 397 times, 1 visits today)

Πηνίο και Μαγνήτης

 

Το πηνίο διαρρέεται από ρεύμα και βρίσκεται ακίνητο απέναντι από το μαγνήτη. Γνωρίζουμε ότι όταν ένα πηνίο διαρρέεται από ρεύμα συμπεριφέρεται σαν μαγνήτης. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 273 times, 1 visits today)

Η Δύναμη Laplace και η Βροντή του Κεραυνού

Κατά διάρκεια της πτώσης ενός κεραυνού, στον αέρα μεταξύ του σύννεφου και του εδάφους εμφανίζονται ομόρροπα, ηλεκτρικά ρεύματα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 444 times, 1 visits today)

Μια σπαζοκεφαλιά(;) για τη δύναμη Laplace

Η δύναμη Laplace, που ασκείται σε ρευματοφόρο αγωγό, προέρχεται από τη δύναμη η οποία ασκείται στα κινούμενα ηλεκτρικά φορτία του ρευματοφόρου αγωγού. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2,113 times, 1 visits today)

Ενεργός Ένταση Εναλλασσόμενου Ρεύματος

Δε γνωρίζω αν ο ορισμός του μεγέθους ενεργός ένταση εναλλασσόμενου ρεύματος, όπως διατυπώνεται στο σχολικό βιβλίο έχει σχολιαστεί και από άλλους συναδέλφους αλλά νομίζω ότι χρειάζεται να προσεχτεί. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,139 times, 1 visits today)

Η έννοια θέση στη Φυσική.

Σώμα, το οποίο μπορεί να κινείται μόνο στο άξονα x, βρίσκεται στη θέση x = 1 m. Αν η θέση του διπλασιαστεί, το σώμα θα βρεθεί στη θέση x = 2m. Αν το σώμα βρίσκεται στη θέση x = 0 και η θέση του διπλασιαστεί, πού θα βρεθεί το σώμα;

(Visited 339 times, 1 visits today)

Πειραματικός έλεγχος του νόμου του Faraday για την επαγωγή;

Νομίζω ότι δεν υπάρχει τρόπος να ελέγξουμε την ισχύ του νόμου του Faraday, όταν ο νόμος διατυπώνεται με τη συνηθισμένη μορφή του, δηλαδή Ε = ΔΦ/Δt. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,673 times, 1 visits today)

Διαφορά Δυναμικού σε Κύκλωμα με ΗΕΔ από Επαγωγή

Μαγνητικό πεδίο υπάρχει μόνο στο εσωτερικό του βρόχου και το οποίο μεταβάλλεται. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,092 times, 1 visits today)
Page 1 of 3
1 2 3