Μεταβλητή δύναμη σε κύλινδρο

Ο κύλινδρος του διπλανού σχήματος έχει μάζα m=8kg, ακτίνα R=0,1m και στην περιφέρειά του είναι τυλιγμένο αβαρές μη εκτατό νήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.299 times, 3 visits today)

Η ισορροπία ενός συστήματος

Η διπλή τροχαλία του σχήματος αποτελείται από δύο ομοαξονικούς κυλίνδρους με ακτίνες R1=0,2m και R2=0,1m και μπορεί να στρέφεται περί άξονα που διέρχεται από το κέντρο της Ο. Στη διπλή τροχαλία έχουμε δέσει τα ιδανικά νήματα Ν1 Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 603 times, 1 visits today)

Και αν κόβαμε το νήμα ΓΔ; Θέμα Δ 2017 μια παραλλαγή

Μία ομογενής άκαμπτη ράβδος ΑΓ μήκους L=2m σταθερής διατομής έχει μάζα Μ=4Kg. Η ράβδος ισορροπεί σε οριζόντια θέση και το άκρο της Α συνδέεται με άρθρωση σε κατακόρυφο τοίχο. Το άλλο άκρο Γ της ράβδου συνδέεται μέσω αβαρούς μη εκτατού νήματος ΓΔ με τον κατακόρυφο τοίχο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 668 times, 1 visits today)

Η ταχύτητα του κυλίνδρου

Στη διπλανή διάταξη ο κύλινδρος συνδέεται με σχοινί το οποίο περνά από το κέντρο του κυλίνδρου Κ μέσω κατάλληλου μηχανισμού. Το σχοινί περνά από τροχαλία αμελητέων διαστάσεων και το άλλο άκρο του είναι δεμένο με σώμα Σ Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 581 times, 1 visits today)

Μία ράβδος με ένα σφαιρίδιο

Λεπτή ομογενής ράβδος μάζας M=3kg και μήκους L=2m αρθρώνεται σε άξονα στο άκρο της Ο γύρω από το οποίο μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές. Στο άλλο άκρο Β της ράβδου είναι ενσωματωμένο σφαιρίδιο Σ1 αμελητέων διαστάσεων Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.154 times, 1 visits today)

Κόβοντας τα Νήματα…

Με τη βοήθεια ενός νήματος  συγκρατούμε ακίνητο το σύστημα του διπλανού σχήματος που αποτελείται από μία τροχαλία ένα σώμα m1 και έναν κύλινδρο. Το νήμα είναι αβαρές και μη εκτατό, παράλληλο στο κεκλιμένο επίπεδο Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 532 times, 1 visits today)

Ένα γιο – γιο σε ταλάντωση

Ομογενής κύλινδρος Σ2, (γιο–γιο) ισορροπεί έχοντας το νήμα τυλιγμένο γύρω της πολλές φορές. Η μία άκρη του νήματος είναι στερεωμένη στην οροφή Ο και η άλλη στο σώμα Σ2, το οποίο ισορροπεί κρεμασμένο από κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς Κ=10Ν/m, που είναι στερεωμένο στην οροφή, όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.254 times, 1 visits today)

Αναποδογυρίζοντας έναν τροχό

Ένας μαθητής κάθεται σε κάθισµα που µπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από τον κατακόρυφο άξονά του zz΄. Ο μαθητής κρατά στα χέρια του έναν οριζόντιο τροχό ποδηλάτου ο οποίος περιστρέφεται αντιωρολογιακά χωρίς τριβές κατά τον κατακόρυφο άξονά του με γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω0 και μέτρο Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 758 times, 1 visits today)

Μια ράβδος στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα

Η ράβδος του σχήματος είναι οριζόντια και μπορεί να στρέφεται αριστερόστροφα γύρω από κατακόρυφο άξονα zz΄ που διέρχεται από το μέσον της μέσω κινητήρα. Το μήκος της ράβδου είναι L=1m και η μάζα της Μ=12kg. Σε Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.701 times, 1 visits today)

Ένα διάγραμμα κινητικής ενέργειας

Στο διπλανό διάγραμμα παριστάνεται η κινητική ενέργεια Κ συναρτήσει της γωνίας στροφής θ ενός στερεού Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 464 times, 1 visits today)
Page 1 of 11
1 2 3 4 5 6 11