Ένας δακτύλιος διέρχεται απο ένα μαγνήτη

Ένας δακτύλιος πλησιάζει έναν ακίνητο ραβδόμορφο μαγνήτη με το επίπεδό του κάθετο στο μαγνήτη, κινούμενος με σταθερή ταχύτητα όπως φαίνεται στο σχήμα 1 και τελικά εξέρχεται από αυτόν. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 795 times, 2 visits today)

Το μαγνητικό πεδίο ενός σύρματος…

Διαθέτουμε έναν κυκλικό αγώγιμο βρόχο ακτίνας r. Διπλώνουμε το βρόχο στη μέση κατά μήκος μιας διαμέτρου του, (άξονας y΄y) σχηματίζοντας δύο κάθετα επίπεδα μεταξύ τους όπως φαίνεται στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 830 times, 1 visits today)

Ερωτήσεις-Ασκήσεις Ηλεκ/σμού. Βιβλίο ομάδας Δρη

Όλες οι ερωτήσεις και ασκήσεις απο το βιβλίο Φυσικής Β΄κατεύθυνσης της ομάδας Δρη. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.456 times, 1 visits today)

Μεταβλητή δύναμη σε κύλινδρο

Ο κύλινδρος του διπλανού σχήματος έχει μάζα m=8kg, ακτίνα R=0,1m και στην περιφέρειά του είναι τυλιγμένο αβαρές μη εκτατό νήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.335 times, 1 visits today)

Η ισορροπία ενός συστήματος

Η διπλή τροχαλία του σχήματος αποτελείται από δύο ομοαξονικούς κυλίνδρους με ακτίνες R1=0,2m και R2=0,1m και μπορεί να στρέφεται περί άξονα που διέρχεται από το κέντρο της Ο. Στη διπλή τροχαλία έχουμε δέσει τα ιδανικά νήματα Ν1 Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 645 times, 1 visits today)

Και αν κόβαμε το νήμα ΓΔ; Θέμα Δ 2017 μια παραλλαγή

Μία ομογενής άκαμπτη ράβδος ΑΓ μήκους L=2m σταθερής διατομής έχει μάζα Μ=4Kg. Η ράβδος ισορροπεί σε οριζόντια θέση και το άκρο της Α συνδέεται με άρθρωση σε κατακόρυφο τοίχο. Το άλλο άκρο Γ της ράβδου συνδέεται μέσω αβαρούς μη εκτατού νήματος ΓΔ με τον κατακόρυφο τοίχο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 696 times, 1 visits today)

Η ταχύτητα του κυλίνδρου

Στη διπλανή διάταξη ο κύλινδρος συνδέεται με σχοινί το οποίο περνά από το κέντρο του κυλίνδρου Κ μέσω κατάλληλου μηχανισμού. Το σχοινί περνά από τροχαλία αμελητέων διαστάσεων και το άλλο άκρο του είναι δεμένο με σώμα Σ Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 596 times, 1 visits today)

Μία ράβδος με ένα σφαιρίδιο

Λεπτή ομογενής ράβδος μάζας M=3kg και μήκους L=2m αρθρώνεται σε άξονα στο άκρο της Ο γύρω από το οποίο μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές. Στο άλλο άκρο Β της ράβδου είναι ενσωματωμένο σφαιρίδιο Σ1 αμελητέων διαστάσεων Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.174 times, 1 visits today)

Κόβοντας τα Νήματα…

Με τη βοήθεια ενός νήματος  συγκρατούμε ακίνητο το σύστημα του διπλανού σχήματος που αποτελείται από μία τροχαλία ένα σώμα m1 και έναν κύλινδρο. Το νήμα είναι αβαρές και μη εκτατό, παράλληλο στο κεκλιμένο επίπεδο Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 553 times, 1 visits today)

Ένα γιο – γιο σε ταλάντωση

Ομογενής κύλινδρος Σ2, (γιο–γιο) ισορροπεί έχοντας το νήμα τυλιγμένο γύρω της πολλές φορές. Η μία άκρη του νήματος είναι στερεωμένη στην οροφή Ο και η άλλη στο σώμα Σ2, το οποίο ισορροπεί κρεμασμένο από κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς Κ=10Ν/m, που είναι στερεωμένο στην οροφή, όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.295 times, 1 visits today)
Page 1 of 11
1 2 3 4 5 6 11