Πόσο ανυψώθηκε;

Η διπλή τροχαλία του σχήματος μάζας Μ=2kg αποτελείται από δύο ομόκεντρους ομογενείς δίσκους με ακτίνες R1=2R και R2=R. Οι δύο δίσκοι συνδέονται μεταξύ τους έτσι ώστε να περιστρέφονται ως ένα σώμα χωρίς  τριβές, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 388 times, 9 visits today)

Θα ολισθήσει ή θα ανατραπεί;

O κύβος του διπλανού σχήματος πλευράς α=1m και μάζας m=10kg ηρεμεί σε  οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής μ=μs=0,4. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 464 times, 2 visits today)

Ένας κύλινδρος ισορροπεί σε κεκλιμένο επίπεδο

Ο αρχικά ακίνητος ομογενής κύλινδρος μάζας m και ακτίνας R φέρει λεπτή εγκοπή βάθους r=R/2, στην οποία είναι δεμένο μη εκτατό νήμα μήκους l=AK αμελητέου πάχους σε δακτύλιο στο σημείο Α. Η γωνία κλίσης του κεκλιμένου επιπέδου είναι θ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 616 times, 1 visits today)

Διάγραμμα γωνιακής μετατόπισης

Ένας οριζόντιος κυκλικός δίσκος μπορεί και περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του Ο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 432 times, 1 visits today)

Ποιος ο λόγος των γωνιακών ταχυτήτων;

Η τροχαλία του σχήματος μάζας M=6kg και ακτίνας R=0,2m, συνδέεται μέσω νήματος με μια πλάκα μάζας m=2kg σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και εμβαδού βάσης A=200cm2. Η πλάκα βρίσκεται σε Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 505 times, 1 visits today)

Ποσοστιαία μεταβολή παροχής

Στο διπλανό σχήμα βλέπετε ένα τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης με παροχή Π1, στο εσωτερικό του οποίου ρέει νερό πυκνότητας ρν=103kg/m3. Στο σημείο (1), το νερό ρέει με ταχύτητα υ1=2 m/s. Στους δύο οριζόντιους σωλήνες Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 481 times, 1 visits today)

Διαγώνισμα Ιανουαρίου σε Κύματα-Ρευστά

Το τρίτο διαγώνισμα που έγραψαν οι μαθητές του φροντιστηρίου στις 13/1/2018. Η ύλη αφορούσε όλη την ύλη που είχαν διδαχθεί, με περισσότερη έμφαση στο κεφάλαιο των κυμάτων και της δυναμικής ρευστών. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.006 times, 1 visits today)

Δύναμη στη Ράβδο

Tο δοχείο του διπλανού σχήματος περιέχει νερό σε ύψος h=0,8m. Ανοίγουμε στον πυθμένα του μικρή οπή εμβαδού Α1=2,5cm2 με αποτέλεσμα να χύνεται νερό και  η εξερχόμενη φλέβα αυτού να προσπίπτει κατακόρυφα στο άκρο Α Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 565 times, 1 visits today)

Η Θεία Λία ή το μυρμήγκι Λία (Aunt Λία ή Ant Λία)

Αφιερωμένη σε όλους που παρευρέθηκαν στη σημερινή συνάντηση αλλά και σε όλους που δεν μπόρεσαν με την ελπίδα για την επόμενη φορά. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 904 times, 1 visits today)

Κάτι σαν Torricelli…

Σε ένα δοχείο με μεγάλη διατομή επιφάνειας που περιέχει νερό τοποθετούμε στρώμα λαδιού ύψους h1=5m. Σε απόσταση h2=5m από την επιφάνεια του νερού ανοίγουμε μικρή οπή εμβαδού Α=2cm2, όπως φαίνεται Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 527 times, 1 visits today)

Λάδι vs Νερό

Στο διπλανό σχήμα απεικονίζονται δύο δοχεία Α και Β.

Το δοχείο Α περιέχει νερό σε μεγάλο ύψος Ην και από πάνω του χύνεται στρώμα λαδιού ύψους h=1m. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 474 times, 1 visits today)

Ένας κύλινδρος σε δοχείο με νερό

Ένα δοχείο κυλινδρικού σχήματος αμελητέας μάζας με εμβαδό βάσης Α=100cm2 περιέχει νερό μέχρι ύψους Η=0,5m. Η ελεύθερη επιφάνεια του δοχείου είναι σε επαφή με την ατμόσφαιρα. Από την κάτω πλευρά του δοχείου που εφάπτεται με το δάπεδο επιτρέπεται να μπαίνει ατμοσφαιρικός αέρας. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 657 times, 1 visits today)
Page 1 of 9
1 2 3 4 5 6 9