Με αφορμή την άσκηση 2.47

Σε κάποιο σημείο ενός ομογενούς ελαστικού μέσου βρίσκεται μία πηγή Π παραγωγής εγκαρσίων κυμάτων με εξίσωση y=A·ημ(ωt). Στο σημείο Σ βρίσκεται δέκτης κυμάτων που απέχει απόσταση α από την πηγή. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 530 times, 1 visits today)

Συμβολή από σύμφωνες πηγές

Έστω δύο πηγές κυμάτων Π1 και Π2 που ταλαντώνονται με εξισώσεις yA=Aημ2π(t/T+φ0,1/2π)

και yΒ=Aημ2π(t/T+φ0,2/2π) αντίστοιχα. Οι πηγές δημιουργούν εγκάρσια αρμονικά κύματα και σε σημείο Μ του μέσου που απέχει από τις πηγές αποστάσεις r1 και r2 συμβάλουν τα διαδιδόμενα κύματα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 321 times, 1 visits today)

Η ταλάντωση του quinke

Στο διπλανό σχήμα παριστάνεται το συμβολόμετρο quinke που αποτελείται από δυο μεταλλικούς σωλήνες, από τους οποίους ο ένας μπορεί να ολισθαίνει μέσα στον άλλο χωρίς τριβές (κινητός σωλήνας). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 86 times, 1 visits today)

Προς τα πού οδεύει το κύμα;

Αρμονικό κύμα διαδίδεται σε ελαστικό μέσο κατά μήκος της οριζόντιας διεύθυνσης του άξονα x. Για το κύμα αυτό ως αρχή μέτρησης των θέσεων θεωρείται ένα σημείο x=0 το οποίο έχει εξίσωση απομάκρυνσης y=Aημ(ω·t) Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 828 times, 1 visits today)

Φυγοκέντρηση αίματος

Όταν μέσα σε ένα υγρό αιωρούνται σωματίδια που η πυκνότητά τους είναι διαφορετική από εκείνη του υγρού, αυτά διαχωρίζονται αργά από το υγρό, πέφτοντας στον πυθμένα ή ανεβαίνοντας αργά στην επιφάνεια. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 459 times, 1 visits today)

Δύναμη Coulomb…

Ο νομπελίστας (1965) κορυφαίος θεωρητικός φυσικός Richard Feynman (1918-1988), στις περίφημες διαλέξεις του αναφέρει ότι αν δύο άνθρωποι σταθούν σε απόσταση περίπου 0,5m και ο καθένας τους  Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 544 times, 1 visits today)

Ανακρίνοντας ένα διακρότημα

Ένα σώμα εκτελεί περιοδική κίνηση της οποίας η εξίσωση απομάκρυνσης από τη θέση x=0, εκφράζεται ως επαλληλία των εξισώσεων κίνησης με χρονικές εξισώσεις x1=0,2ημ(49πt) S.I. και x2=0,2ημ(51πt) S.I. με αποτέλεσμα να εμφανίζονται διακροτήματα.

i) Γράψτε την χρονική εξίσωση x(t) της κίνησης του σώματος. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 971 times, 1 visits today)

Μία και δύο και τρεις ταλαντώσεις

Ένα σώμα αμελητέων διαστάσεων με μάζα m=1kg εκτελεί ταλάντωση που μπορεί να θεωρηθεί ότι προκύπτει από την επαλληλία των εξισώσεων:

x1=4·ημ(4πt)S.I.   και x2=4√3·ημ(4πt+π/2) S.I.   Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.367 times, 1 visits today)

Με LOGO στιγμής…

Τα σώματα Σ1 και Σ με μάζες m1=1kg και m=2kg είναι δεμένα στα άκρα ενός ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=100Ν/m και συγκρατούνται όπως στο σχήμα 1, με τον άξονα του ελατηρίου, που έχει το φυσικό Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 601 times, 1 visits today)

Εκεί που ήμουν θα είμαι πάλι

 

Δύο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται παράλληλα σε ευθύγραμμο δρόμο. Τη χρονική στιγμή t=0 το αυτοκίνητο Α βρίσκεται στη θέση x0,1=0 έχοντας αλγεβρική τιμή ταχύτητας υ0,1=20m/s και αλγεβρική Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 483 times, 1 visits today)

Κινούμενοι στην πίστα της Daytona

Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα της κατηγορίας Nascar κινούνται σε πίστα που παρουσιάζει κλίση με το οριζόντιο επίπεδο, (banked road). Ο πιο φημισμένος αγώνας του πρωταθλήματος είναι ο αγώνας στην πίστα της Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 477 times, 1 visits today)

Πάνω………….Κάτω

Σε ιδανικό ελατήριο σταθεράς k=100N/m που φέρει αβαρή υποδοχή τοποθετούμε ένα σφαιρίδιο μάζας m=1kg το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένο στο έδαφος. Το σύστημα εκτρέπεται κατά Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 538 times, 1 visits today)
Page 1 of 8
1 2 3 4 5 6 8