Μιά άσκηση από Ινδία με ανάμιξη υγρών

Ένας κύλινδρος ύψους Η με ελεύθερη την πάνω επιφάνεια περιέχει δύο ιδανικά υγρά που δεν αναμιγνύονται με πυκνότητες ρ το πάνω και 2ρ το κάτω με πάχος Η/2 το καθένα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,009 times, 1 visits today)

Υπάρχει ένας ή τρεις ανεξάρτητοι νόμοι του Νεύτωνα

Συνηθίζουμε να διδάσκουμε τους μαθητές μας για τρείς νόμους του Νεύτωνα και την αρχή διατήρησης της ορμής σαν ανεξάρτητα αντικείμενα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 730 times, 1 visits today)

Μια 3Δ άσκηση ρευματοφόρων αγωγών

Με δεδομένο ότι οι ασκήσεις ρευματοφόρων αγωγών απευθύνονταν σε μαθητές Β Λυκείου γενικής παιδείας “κυκλοφορούν” στην ελληνική βιβλιογραφία ελάχιστες ασκήσεις σε 3 διαστάσεις έστω και απλές. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 911 times, 1 visits today)

Καλώς μας ξανάρθες Faraday: πτώση πλαισίου σε μαγνητικό πεδίο

Πλαίσιο εμβαδού Α, αντίστασης R και μάζας m πέφτει από μεγάλο ύψος διατηρώντας το επίπεδο του οριζόντιο σε κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο που μεταβάλλεται με τη σχέση Β = Β0 (1+ cy) όπου y η κατακόρυφη τετμημένη. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,717 times, 1 visits today)

Γιατί το φως επιβραδύνεται από τον αέρα στο νερό;

Θέτοντας αυτή την ερώτηση κάθε χρόνο στους μαθητές μου και ακούγοντας λανθασμένες απόψεις που κυκλοφορούν (ακόμα και σε πανεπιστημιακά βιβλία!!) πιστεύω ότι είναι χρήσιμο το παρακάτω πρόσφατο Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,072 times, 1 visits today)

Ισοδύναμος θερμικός συντελεστής ειδικής αντίστασης

Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις σε θερμοκρασία θ = 0°C R01 και R02 έχουν θερμικούς συντελεστές ειδικής αντίστασης α1 και α2 αντίστοιχα. Βρείτε τον ισοδύναμο θερμικό συντελεστή ειδικής αντίστασης του αντιστάτη Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 324 times, 1 visits today)

Γιατί αιωρούνται τα σύννεφα και άλλα ερωτήματα για τη βροχή;

Μια και έγιναν, δυστυχώς, υποχρεωτικές οι ερευνητικές εργασίες ανά μάθημα και χωρίς δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις κλίσεις/ενδιαφέροντα των μαθητών και μια ο καιρός είναι βροχερός μια επίκαιρη Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 256 times, 1 visits today)

Αλλαγή στους ορισμούς των μονάδων SI

Αυτό το μήνα γίνεται συνέδριο με σκοπό την αλλαγή των ορισμών μονάδων SI. Θεωρείται π.χ. απαράδεκτο το 21 αιώνα το κιλό να ορίζεται με βάση ένα κομμάτι μέταλλο που βρίσκεται κοντά στο Παρίσι. Θα ξαναοριστεί , Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 888 times, 1 visits today)

Σε ανάμνηση της “μέρας του mol” 23 Οκτωβρίου

Η 23 Οκτωβρίου έχει θεσπιστεί σαν “μέρα του mol”. Το mol ορίζεται ως η ποσότητα των δομικών λίθων υλικού που περιέχονται σε 0,012 kg άνθρακα-12 όταν αυτά είναι ελεύθερα(αδέσμευτα), σε ηρεμία Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 141 times, 1 visits today)

Καταπληκτικό άρθρο: Γιατί οι φυσικοί πρέπει να μελετούν Ιστορία

Ένα καταπληκτικό άρθρο: Γιατί οι φυσικοί πρέπει να μελετούν την Ιστορία

Διαβάστε το με κλικ εδώ.

(Visited 243 times, 1 visits today)

Ήταν ο Feynmann καλός δάσκαλος;

Πολλές φορές στη Φυσική , όταν θέλουμε να πούμε για υπόδειγμα δασκάλου αναφερόμαστε στον Feynmann. Αυτό γίνεται κυρίως για το χρόνο που διέθεσε όχι τόσο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 603 times, 1 visits today)
Page 1 of 3
1 2 3