Μια ισορροπία , μια δύναμη Laplace και μια ταλάντωση

Ο ομογενής αγωγός ΚΛ του σχήματος μάζας m και μήκους ℓ, είναι οριζόντιος και ισορροπεί δεμένος από τα άκρα του σε δυο ιδανικά ελατήρια σταθερής k. Ο αγωγός διαρρέεται από σταθερό ρεύμα έντασης Ι με φορά όπως στο σχήμα και είναι κάθετος προς τις μαγνητικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 248 times, 180 visits today)

Που θα αποκτήσει υορ;

Ο αγωγός ΚΛ του σχήματος μάζας m και μήκους ℓ, είναι οριζόντιος και μπορεί να κινείται κατακόρυφα, σε επαφή με δυο παράλληλους αγωγούς Αx και Γy χωρίς τριβές, μέσα σε ένα ομογενές οριζόντιο μαγνητικό πεδίο έντασης Β (με φορά προς τον αναγνώστη και κάθετο προς τους Αx και Γy). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,238 times, 24 visits today)

Μια βολή προς τα πάνω και Επαγωγή (Μέρος 1ο)

Ο αγωγός ΚΛ του σχήματος (Α), μάζας m και μήκους ℓ, είναι αρχικά (t0=0) ακίνητος (υ0=0) , οριζόντιος στη θέση (1) και μπορεί να κινείται κατακόρυφα, σε επαφή με δυο παράλληλους αγωγούς Αx και Γy χωρίς τριβές, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 666 times, 2 visits today)

Εκτίμηση χρόνου μέχρι την οριακή ταχύτητα

Εκτίμηση Χρόνου Διαδρομής μέχρι να αποκτήσει οριακή ταχύτητα

  (Η ιδέα της ανάρτησης στηρίζεται αποκλειστικά σε άσκηση (σύνδεσμος: εδώ) του καλού συνάδελφου

Θοδωρή Παπασγουρίδη , Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,376 times, 6 visits today)

Κρούση και Επαγωγή.

Το σώμα μάζας mείναι μονωτής και κινείται, με ταχύτητα μέτρου υπάνω σε επιφάνεια με την οποία δεν παρουσιάζει τριβές. Πάνω στο m1 είναι στερεωμένο ακλόνητα , αγώγιμο τετραγωνικό πλαίσιο Π1 πλευράς α , αμελητέας μάζας. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 758 times, 1 visits today)

Ποιους διακόπτες κλείσαμε;

(Αφιερωμένη στον Διονύση Μάργαρη και στον Γιάννη Κυριακόπουλο)

Στο κύκλωμα του σχήματος, όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση, R1=R2=R3=R. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 686 times, 1 visits today)