Ασκήσεις στερεού (ένα από πέντε)

Το βιβλίο “An elementary treatise on the dynamics of a particle and of rigid bodies“, γραμμένο πριν από 111 χρόνια, μάλλον δεν αξίζει να διαβαστεί σήμερα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 786 times, 1 visits today)

Ταλάντωση υγρού σε σχεδόν υοειδή σωλήνα

Κατά το παρελθόν έχει διατυπωθεί η άποψη (π.χ. από τον Γιάννη Κυρ.) ότι ένα ιδανικό ρευστό σε υοειδή σωλήνα με σκέλη άνισων διαμέτρων δεν θα κάνει αρμονική ταλάντωση. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 257 times, 1 visits today)

Σ-Λ για τις συνδεσμολογίες αντιστατών, Γ΄ Γυμνασίου.

Εδώ υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις τύπου σωστό – λάθος πάνω στις συνδεσμολογίες αντιστατών, για τη Γ Γυμνασίου.

(Visited 764 times, 1 visits today)

Προσδιορισμός της μάζας της μαύρης τρύπας στο κέντρο του Γαλαξία.

Δραστηριότητα για το Λύκειο.

Τι δείχνει η εικόνα; Περισσότερα εδώ.

(Visited 374 times, 1 visits today)

Ορμή και στροφορμή του ΗΜ πεδίου

Δύο φορτισμένοι κύλινδροι βρίσκονται σε μαγνητικό πεδίο. Η μεταβολή του πεδίου μεταβιβάζει στροφορμή στους κυλίνδρους. Περισσότερα εδώ.

(Visited 476 times, 1 visits today)

Οι δυναμικές γραμμές – ολίγον αισθητική

 

Αρκετοί συνάδελφοι αναφέρονται στις δυναμικές γραμμές, άλλοι ολίγον πολέμιοι άλλοι ολίγον υπέρμαχοι.

Εδώ και εδώ θα δείτε τις δυναμικές γραμμές ενός μαγνητοστατικού και ηλεκτροστατικού πεδίου με έμφαση στην αισθητική.

(Visited 460 times, 1 visits today)
Page 1 of 3
1 2 3