Άξονας; Εε και; Άλλος ένας κινηματικός περιορισμός!

Ας θυμηθούμε κατ’ αρχήν μερικές βασικές έννοιες.

«Η γενική μετατόπιση στερεού είναι μεταφορά και στροφή». Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 640 times, 1 visits today)

Δ-5i ξανά … Τελικά 7 στροφές ή 6,75;

Σε μια προσπάθεια να διευκολύνω την κατανόηση των διαφορετικών συστημάτων αναφοράς που οδήγησαν στις δύο διαφορετικές λύσεις του Δ-5i, δηλαδή στην Ν = 7 στροφές και Ν = 6,75 στροφές έφτιαξα ένα σχήμα όσο πιο ακριβές μπόρεσα, σχεδιάζοντας σε κάθε περίπτωση το αντίστοιχο σύστημα αναφοράς. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,399 times, 1 visits today)

Στον απόηχο του θέματος Δ-5i …

Στο υποερώτημα Δ-5i των θεμάτων φυσικής για παλαιούς μαθητές, ζητήθηκε να υπολογίσουν τον αριθμό των περιστροφών που θα εκτελέσει ένας κυλιόμενος δίσκος κατά την κάθοδό του σε τεταρτοκύκλιο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 3,602 times, 1 visits today)

Συχνότητα κίνησης στα διακροτήματα

Α4α. Ένα σώμα εκτελεί ταλάντωση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων που γίνονται πάνω στην ίδια διεύθυνση, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας, έχουν ίδιο πλάτος Α, μηδενική αρχική φάση και οι συχνότητες τους f1 και f2, διαφέρουν λίγο μεταξύ τους. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,445 times, 3 visits today)

Οριζόντιο ελατήριο – σώμα και ταλάντωση

 

 

Σώμα μάζας m = 1 kg ισορροπεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 100 N/m, στερεωμένου στο άλλο του άκρο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,221 times, 1 visits today)

Μια παρουσίαση της χρήσης ενός Graphics Tablet

Λίγο πολύ όλοι έχουμε δει ή ακούσει για τις ταμπλέτες γραφικών που χρησιμοποιούνται στη σχεδίαση, ζωγραφική ή γράψιμο στην οθόνη του υπολογιστή, «με το χέρι». Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,621 times, 1 visits today)

Κυκλικός ρευματοφόρος αγωγός σε ομογενές μαγνητικό πεδίο – Δύναμη Laplace και ροπή

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένας κυκλικός αγωγός κέντρου Ο και ακτίνας R, που διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι.

Πάνω σ’ αυτόν έχουμε προσαρτήσει ένα σύστημα ορθογωνίων αξόνων Οxyz (δεξιόστροφο). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,082 times, 1 visits today)

Kύλινδρος σε δύο κεκλιμένα επίπεδα

 

Η διαδρομή ΑΓΔΖ του σχήματος είναι λεία στο οριζόντιο τμήμα ΓΔ και στο δεξιό κεκλιμένο ΔΖ. Το αριστερό κεκλιμένο ΑΓ παρουσιάζει με τον εικονιζόμενο κύλινδρο συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = εφφ, όπου φ η γωνία κλίσης του ΑΓ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 923 times, 1 visits today)

Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας κατά την κάθοδο σε λείο κατακόρυφο τεταρτοκύκλιο

Μικρό σώμα μάζας m αφήνεται χωρίς αρχική ταχύτητα από την κορυφή λείου κατακόρυφου τεταρτοκυκλίου ακτίνας R.

α) Να εκφράσετε τον ρυθμό μεταβολής της κινητικής του ενέργειας dK/dt σε συνάρτηση με τη γωνία φ (0 ≤ φ ≤ 90⁰). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,282 times, 1 visits today)

Η ταχύτητα υ στα διακροτήματα

Συχνά συναντάμε ασκήσεις στα διακροτήματα, όπου ζητείται η εξίσωση της ταχύτητας υ(t) του κινούμενου σώματος.

Έχοντας περιγράψει την κίνηση ως μια “σχεδόν αρμονική ταλάντωση” με εξίσωση: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,124 times, 1 visits today)
Page 1 of 12
1 2 3 4 5 6 12