Κυκλικός ρευματοφόρος αγωγός σε ομογενές μαγνητικό πεδίο – Δύναμη Laplace και ροπή

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένας κυκλικός αγωγός κέντρου Ο και ακτίνας R, που διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι.

Πάνω σ’ αυτόν έχουμε προσαρτήσει ένα σύστημα ορθογωνίων αξόνων Οxyz (δεξιόστροφο). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 752 times, 1 visits today)

Kύλινδρος σε δύο κεκλιμένα επίπεδα

 

Η διαδρομή ΑΓΔΖ του σχήματος είναι λεία στο οριζόντιο τμήμα ΓΔ και στο δεξιό κεκλιμένο ΔΖ. Το αριστερό κεκλιμένο ΑΓ παρουσιάζει με τον εικονιζόμενο κύλινδρο συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = εφφ, όπου φ η γωνία κλίσης του ΑΓ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 863 times, 1 visits today)

Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας κατά την κάθοδο σε λείο κατακόρυφο τεταρτοκύκλιο

Μικρό σώμα μάζας m αφήνεται χωρίς αρχική ταχύτητα από την κορυφή λείου κατακόρυφου τεταρτοκυκλίου ακτίνας R.

α) Να εκφράσετε τον ρυθμό μεταβολής της κινητικής του ενέργειας dK/dt σε συνάρτηση με τη γωνία φ (0 ≤ φ ≤ 90⁰). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,107 times, 1 visits today)

Η ταχύτητα υ στα διακροτήματα

Συχνά συναντάμε ασκήσεις στα διακροτήματα, όπου ζητείται η εξίσωση της ταχύτητας υ(t) του κινούμενου σώματος.

Έχοντας περιγράψει την κίνηση ως μια “σχεδόν αρμονική ταλάντωση” με εξίσωση: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 920 times, 1 visits today)

Κανό – σφαίρα – ελατήριο

Ένα ελαφρύ κανό Σ₁ συνολικής μάζας m₁ επιπλέει, δεμένο από την προκυμαία με σκοινί Σ.

Το μεσαίο τμήμα του είναι υπερυψωμένο κατά ύψος h = 0,45 m δημιουργώντας ένα λείο και οριζόντιο τραπέζι. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 673 times, 1 visits today)

Σώμα – σανίδα – ελατήριο

Σώμα Σ₁ μικρών διαστάσεων και μάζας m₁ = 2 kg βρίσκεται πάνω στην αριστερή άκρη λείας σανίδας Σ₂ που έχει μάζα m₂ = 8 kg και βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 949 times, 1 visits today)

Εξαναγκασμένη ταλάντωση και ιξώδες

Ορθογώνια μεταλλική πλάκα μάζας m = 1 kg και εμβαδού βάσης S = 45 cm2 είναι δεμένη σε οριζόντιο ελατήριο σταθεράς k = 100 N/m και ηρεμεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,150 times, 1 visits today)

Ισχύς αντλίας και βάθος του σωλήνα εξόδου

Για την υδροδότηση ενός οικισμού με νερό, χρησιμοποιείται υδραγωγείο, τοποθετημένο σε λόφο ύψους Η από την επιφάνεια παρακείμενης λίμνης. Η δεξαμενή του υδραγωγείου Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,094 times, 1 visits today)

Σιντριβάνι και ισχύς αντλίας

Σιντριβάνι-Αντλία-1Στο διπλανό σχήμα απεικονίζεται ένα διακοσμητικό οριζόντιο σιντριβάνι νερού.

Το δοχείο Δ1 είναι γεμάτο με νερό μέχρι ύψους h1 = 0,45 m. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2,386 times, 1 visits today)
Page 1 of 12
1 2 3 4 5 6 12