Ποιο διάγραμμα είναι σωστό;

Το ερώτημα μου το έθεσε φίλος σε μήνυμα.

Δίνεται το παραπάνω διάγραμμα της μαγνητικής ροής που διέρχεται από ένα μεταλλικό πλαίσιο, σε συνάρτηση με το χρόνο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 336 times, 336 visits today)

Μια επιταχυνόμενη κυκλική κίνηση

 

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο, στο σημείο Α, ηρεμεί ένα μικρό σώμα μάζας m=2kg δεμένο στο άκρο μη εκτατού νήματος μήκους ℓ=1m, το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο σε σταθερό σημείο Κ.  Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 302 times, 98 visits today)

Από την επιτάχυνση στην επαγωγή.

Η ακίνητη μεταλλική ράβδος ΑΓ μήκους 1m, μάζας 0,5kg και αμελητέας αντίστασης, μπορεί να κινείται οριζόντια όπως στο σχήμα, μέσα σε ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β,  σε επαφή με δύο οριζόντιους ευθύγραμμους αγωγούς xx΄ και yy΄, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν αντίσταση, χωρίς τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 733 times, 72 visits today)

Εκμεταλλευόμενοι τα διαγράμματα.

Οι παρακάτω ερωτήσεις αναφέρονται στην κίνηση ενός σώματος, κατά μήκος ενός προσανατολισμένου άξονα x, όπου η θετική κατεύθυνση είναι προς τα δεξιά. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 363 times, 7 visits today)

Γνωρίζοντας το διάγραμμα της δύναμης

Η μεταλλική ράβδος ΑΓ, μήκους l=1m, μάζας 0,5kg και αμελητέας αντίστασης, μπορεί να κινείται οριζόντια όπως στο σχήμα, μέσα σε ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,5T,  σε επαφή με δύο οριζόντιους ευθύγραμμους αγωγούς xx΄ και yy΄, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν αντίσταση, χωρίς τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 714 times, 20 visits today)

Η χρήση της γωνιακής ταχύτητας

Μια μικρή σφαίρα κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, διαγράφοντας κυκλική τροχιά κέντρου Ο, δεμένη στο άκρο νήματος μήκους ℓ, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 464 times, 3 visits today)

Μια ράβδος εκτοξεύεται και …σταματά.

Ο αγωγός ΑΓ του σχήματος, μήκους l=1m και μάζας m=0,5kg εκτοξεύεται οριζόντια με αρχική ταχύτητα υ0=4m/s, σε επαφή με δύο οριζόντιους μεταλλικούς αγωγούς, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 623 times, 13 visits today)

Οι αριθμοί και οι ιστορίες

 

Σε άλλες εποχές, Σαββατόβραδο μάλλον θα βγαίναμε…

Σε εποχές Covid19, ας ακούσουμε κάτι, που έχει σχέση και με αριθμούς και όχι μόνο… Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 174 times, 1 visits today)

Από την μέση ταχύτητα στην στιγμιαία

Λίγη βοηθητική θεωρία…

Πολλές φορές μας δίνουν ένα γράφημα, όπως το πρώτο στο παρακάτω σχήμα, όπου εμάς, μας ενδιαφέρει να μελετήσουμε μια μικρή περιοχή Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 478 times, 1 visits today)

Δίνοντας ένα πρόβλημα.

1aa

Με την μεταρρύθμιση Αρσένη, ορίστηκε ότι το Δ΄ θέμα θα είναι ένα πρόβλημα, το οποίο «μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα». Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,053 times, 2 visits today)

Η κυκλική κίνηση και η τριβή.

Μια σφαίρα μάζας m=1kg ηρεμεί στη θέση Α, στο κάτω άκρο μη ελαστικού νήματος, το οποίο αφού περάσει από μια ακίδα Ο, το άλλο του άκρο έχει προσδεθεί σε σώμα Σ μάζας Μ=4kg, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 472 times, 2 visits today)
Page 1 of 289
1 2 3 4 5 6 289