Πώς θα βρει στόχο;

Ένας άνθρωπος ρίχνει μια πέτρα προσπαθώντας να χτυπήσει στόχο που βρίσκεται σε ύψος h και σε οριζόντια απόσταση S. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 820 times, 1 visits today)

Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Σωτήριο έτος 1231

Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Σωτήριο έτος 1231…όχι τι έτος έχουμε…; Α ναι, 2020. Και όμως στο περιοδικό της Ένωσης Ελλήνων φυσικών βλέπουμε άρθρο το οποίο ξεκινά ως εξής: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 3,284 times, 74 visits today)

Ξεκινώντας από τις ταχύτητες δύο σημείων

Στο σχήμα δίνονται 4 περιπτώσεις στερεών. Στις δυο πρώτες περιπτώσεις ένας ομογενής τροχός κινείται σε οριζόντιο επίπεδο, ενώ στις  δύο τελευταίες (τα σχήματα σε κάτοψη), μια ομογενής ράβδος κινείται σε οριζόντιο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,150 times, 1 visits today)

Η κίνηση μόλις πάψει η άσκηση δύναμης

1)  Ένα σώμα σύρεται σε οριζόντιο επίπεδο, με την επίδραση μιας σταθερής οριζόντιας δύναμης F, κινούμενο με σταθερή ταχύτητα υ1, μέχρι τη χρονική στιγμή t1, όπου η δύναμη παύει να ασκείται στο σώμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 277 times, 1 visits today)

Η ράβδος πέφτει κατακόρυφα

Μια λεπτή ομογενής ράβδος ΑΒ, μήκους 4m, πέφτει κατακόρυφα και σε μια στιγμή σχηματίζει με την οριζόντια διεύθυνση γωνία θ (ημθ=0,6), ενώ το άκρο της Α έχει ταχύτητα όπως στο σχήμα, με κατεύθυνση προς το άκρο Β και μέτρου υΑ=3m/s. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,545 times, 3 visits today)

Με αφορμή ένα δύσκολο πρόβλημα

163

Για το κύκλωμα του  διπλανού σχήματος δίνονται ότι τo βολτόμετρο με εσωτερική αντίσταση Rv=500Ω δείχνει ένδειξη Vv=VΒΕ = 50V, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 511 times, 3 visits today)

Η πίεση αέρα και η ατμοσφαιρική πίεση

Διαθέτουμε ένα ανοικτό δοχείο σε ατμοσφαιρική πίεση 1Αtm. Κλείνουμε το δοχείο απομονώνοντας τον αέρα που υπάρχει στο εσωτερικό του από την εξωτερική ατμόσφαιρα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 904 times, 1 visits today)

Οι ταχύτητες σημείων ενός δίσκου

Στο διπλανό σχήμα ένας δίσκος κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα του κέντρου Ο ίση με υ, ενώ ένα σημείο Μ της κατακόρυφης διαμέτρου, στο μέσον της ακτίνας, έχει επίσης ταχύτητα παράλληλη προς το έδαφος με ταχύτητα 2υ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 920 times, 2 visits today)

74ο παγκοσμίως και 11ο πανευρωπαϊκά το ΕΚΠΑ

ο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στην 74η θέση παγκοσμίως με βάση τα πρόσφατα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 210 times, 1 visits today)

Η κινηματική της περιστροφής

Μια ράβδος ΟΑ, μήκους l=4m, στρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο, γύρω από κατακόρυφο άξονα ο οποίος περνά από το άκρο της Ο και σε μια στιγμή t=0, βρίσκεται στη θέση που δείχνει το σχήμα έχοντας γωνιακή ταχύτητα ωο=1rad/s. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,481 times, 1 visits today)

Δύο δυνάμεις κινούν ένα σώμα

Ένα σώμα κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, με την επίδραση δύο σταθερών οριζοντίων δυνάμεων και στο διάγραμμα φαίνεται το πώς μεταβάλλεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση με το χρόνο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 301 times, 1 visits today)