Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου αγωγού και σωληνοειδούς

Στο παραπάνω σχήμα ένα σωληνοειδές διαρρέεται από συνεχές ρεύμα σταθερής έντασης, ενώ ένας ευθύγραμμος αγωγός ασύμπτωτα κάθετος προς τον άξονα ΓΔ του σωληνοειδούς, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 893 times, 1 visits today)

Μια κρούση που οδηγεί σε ταλάντωση

Ένα σώμα Σ μάζας Μ=2kg ηρεμεί στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου, σταθεράς k=200Ν/m, το άλλο άκρο του οποίου έχει δεθεί σε ταβάνι. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 989 times, 1 visits today)

Το πέρασμα του πλαισίου από το πεδίο

Το τετράγωνο άκαμπτο μεταλλικό πλαίσιο πλευράς α=0,8m και αντίστασης R=0,4Ω κινείται οριζόντια με σταθερή ταχύτητα υ=1m/s και τη στιγμή t=0, φτάνει στα όρια ενός κατακόρυφου ομογενούς μαγνητικού πεδίου με ένταση Β=0,5Τ, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 3,125 times, 1 visits today)

Σώμα ή δύναμη;

Μια πλάκα μάζας Μ ηρεμεί στο πάνω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου, το οποίο στηρίζεται στο έδαφος, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2,068 times, 1 visits today)

Και μία και δύο ισορροπίες.

Η ομογενής δοκός ΑΒ βάρους 500Ν, ισορροπεί όπως στο σχήμα, δεμένη στο άκρο της Α με οριζόντιο νήμα, με το οποίο σχηματίζει γωνία θ, όπου ημθ=0,8, ενώ το άκρο της Β στηρίζεται σε κύβο πλευράς α=0,4m, στο κέντρο της πάνω βάσης του. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 911 times, 1 visits today)

Το νομοσχέδιο για την Παιδεία.

Ενα νομοσχέδιο που αλλάζει πάρα πολλά στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, παρουσίασε η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 736 times, 1 visits today)

Συμπίεση και αποσυμπίεση αερίου…

Σε δοχείο που κλείνεται με έμβολο περιέχονται Ν=12·1023 μόρια Ηλίου, σε κατάσταση Α, με όγκο 20L και πίεση 3∙105Ν/m2. Συμπιέζουμε με σταθερή πίεση το αέριο μέχρι να αποκτήσει όγκο 8L (κατάσταση Β) και στη συνέχεια το αφήνουμε να εκτονωθεί ισόθερμα στον αρχικό του όγκο (κατάσταση Γ).  Ζητούνται: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 272 times, 1 visits today)

Μεταβάλλοντας το ρεύμα του ευθύγραμμου αγωγού.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα τετράγωνο αγώγιμο πλαίσιο. Στο (α) σχήμα, ένας ευθύγραμμος κατακόρυφος αγωγός, βρίσκεται σε κοντινή απόσταση στο πλαίσιο, ενώ στο (β) σχήμα ο ευθύγραμμος αγωγός είναι οριζόντιος. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 581 times, 1 visits today)

Η ταλάντωση του συστήματος και το νήμα

Στο κάτω άκρο ενός ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k έχει δεθεί ένα σώμα Β μάζας Μ, το οποίο συνδέεται μέσω νήματος με σώμα Γ, μάζας m. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,549 times, 1 visits today)

Μετά το κλείσιμο του διακόπτη, αποκτά οριακή ταχύτητα

Στο διπλανό σχήμα ο αγωγός ΑΓ, μήκους 1m, μάζας 0,3kg και αντίστασης r=1Ω, μπορεί να κινείται σε επαφή με δύο κατακόρυφους αγωγούς, xx΄ και yy΄ οι οποίοι δεν εμφανίζουν αντίσταση. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2,330 times, 1 visits today)

Η ορμή και η ενέργεια σε ένα σύστημα.

Δυο σώματα Α και Β με μάζες m1=10kg και m2=20kg αντίστοιχα, είναι δεμένα στα άκρα ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=40Ν/m και ηρεμούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 857 times, 1 visits today)