Κινητική μελέτη της διάσπασης της ουρίας

Κινητική μελέτη της διάσπασης της ουρίας υπό την επίδραση της ουρεάσης Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 742 times, 1 visits today)

Χημική ισορροπία ισόθερμη και ισοβαρής

Στο δοχείο του σχήματος έχουμε σε ισορροπία 4 mol N2O4 και 2 mol NO2.

Το δοχείο κλείνει με έμβολο που μπορεί να μετακινείται οριζόντια χωρίς τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 840 times, 1 visits today)

Ερωτήσεις θεωρίας στους υδρογονάνθρακες

Στην φιάλη του σχήματος έπεσε κάποιο οξύ στην ετικέτα με αποτέλεσμα να αμφιταλαντευόμαστε μεταξύ τριών πιθανών περιεχομένων (αιθάνιο, αιθένιο ή αιθίνιο). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,376 times, 2 visits today)

Ωριαία γραπτή δοκιμασία: Ωσμωτική πίεση

Ωριαία γραπτή δοκιμασία στην παράγραφο 1.2 Ωσμωτική πίεση

εδώ οι απαντήσεις

(Visited 1,965 times, 1 visits today)

Ωριαία γραπτή δοκιμασία: Διαμοριακές δυνάμεις

Ωριαία γραπτή δοκιμασία στην παράγραφο 1.1 Διαμοριακές δυνάμεις

εδώ οι απαντήσεις

(Visited 3,853 times, 1 visits today)