Μέτρηση ύψους κτηρίων, δέντρων και άλλων.

Το Σαββάτο 13 Απριλίου 2019 διεξήχθη ημερίδα Μαθηματικών στο 4ο Λύκειο Αιγάλεω. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 303 times, 1 visits today)

Μονάδες επιστημονικών αντικειμένων στο ΙΕΠ.

Διαβάζοντας του πίνακες και με κάθε επιφύλαξη για πιθανό λάθος στο μέτρημα, διεπίστωσα ότι οι μονάδες επιστημονικών αντικειμένων του ΙΕΠ στελεχώνονται από: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.088 times, 1 visits today)

Η κυλιόμενη σκάλα. Μια σπαζοκεφαλιά.

Ποιο είναι το ελάχιστο έργο που πρέπει να παράξει η κυλιόμενη σκάλα επί του συνόλου των εικονιζομένων ανθρώπων ώστε να τους ανεβάσει  από το κάτω επίπεδο στο πάνω; Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 495 times, 1 visits today)

Ένα πρώτο θέμα στο στερεό.

Το χέρι αναγκάζει μέσω του νήματος το γιο-γιό να κινηθεί χωρίς να ολισθήσει στο οριζόντιο δάπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 463 times, 2 visits today)

Βρείτε τον συντελεστή τριβής ολίσθησης.

Ένας ομογενής τροχός έχει μάζα 12 kg και ροπή αδράνειας την συνήθη.

Δέχεται σταθερή οριζόντια δύναμη 78 Ν. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 630 times, 1 visits today)

Το θεώρημα της ρακέτας.

Ποιες είναι οι ροπές αδράνειας ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου ως προς κάποιους άξονες;

Ποιος είναι ο ελάσσων , ποιος ο ενδιάμεσος και ποιος ο μείζων κύριος άξονας; Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 511 times, 1 visits today)
Page 1 of 54
1 2 3 4 5 6 54