2ο διαγώνισμα στον ηλ/σμό. Δύναμη Laplace.

Ένας οριζόντιος ρευματοφόρος αγωγός A1 διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι1=1000A με φορά προς τα αριστερά και είναι στερεωμένος ακλόνητα σε οροφή. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,137 times, 16 visits today)

Διαγώνισμα: μαγν. πεδία ρευμ/ρων αγωγών 2020 – 2021

Δύο σωληνοειδή Α και Γ συνδέονται σε σειρά μεταξύ τους και στα άκρα της συνδεσμολογίας τουςσυνδέουμε πηγή σταθερής Η.Ε.Δ. Ε και εσωτερικής αντίστασης r = R/3.Η ωμική αντίσταση τουΑ σωληνοειδούς είναι ίση με 2R και η ωμικήαντίσταση του Γ σωληνοειδούς είναι ίση με R. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,669 times, 15 visits today)

Γραπτή εξέταση στη φυσική Γ΄ Λυκ. 2020

Οι κατακόρυφοι μεταλλικοί αγωγοί Αx και Γy έχουν μεγάλο μήκος, αμελητέα ωμική αντίσταση και απέχουν μεταξύ τους σταθερή απόσταση ℓ = 1 m. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 5,873 times, 2 visits today)

Διαγώνισμα στα κύματα

B1.Ένα ελαστικό Ε1 μέσο με μήκος x1, έχει την διεύθυνση του άξονα  x΄x και το αριστερό του άκρο συμπίπτει με την αρχή Ο του άξονα.Στο άλλο άκρο του ελαστικού μέσου Ε1 είναι κατάλληλα κολλημένο το ένα άκρο ενός Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,404 times, 1 visits today)

Ορμή-κρούση Β΄λυκείου. Ένα Δ θέμα

 Δύο σφαιρικά σώματα Σκαι Σ2με μάζες m1και  m2αντίστοιχα κινούνται πάνω σε οριζόντιο δάπεδο  και συγκρούονται κεντρικά και πλαστικά.Ελάχιστα πριν την σύγκρουση τα δύο σώματα κινούνται με αντίθετη φορά, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 864 times, 1 visits today)

δύο διαγωνίσματα για την Β΄λυκείου (Ορμή -κρούση)

 Σώμα   Σ1 μάζας m1=1Κg  κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο έχοντας ταχύτητα μέτρου υ1, με φορά προς τα δεξιά όπως φαίνεται στο σχήμα. Συνέχεια….

διαγ β κατ τετραμ 2017

(Visited 3,544 times, 1 visits today)

Διαγώνισμα στις ταλαντώσεις

Σώμα μάζας m ηρεμεί στο κάτω κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς  Κ το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε οροφή. H επιμήκυνση του ελατηρίου με την οποία εξασφαλίζεται η ισορροπία του σώματος είναι d0. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,853 times, 1 visits today)

Δύο διαγωνίσματα στις ευθύγραμμες κινήσεις «φιλικά» προς το μαθητή

Στην εικόνα  φαίνονται τα διαγράμματα ταχύτητας – χρόνου για δύο δρομείς που κινούνται ευθύγραμμα.

Ποια από τις παρακάτω τρεις προτάσεις  είναι  η σωστή: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2,099 times, 1 visits today)

Στοιχεία μηχανικής μέρος Β΄.

Έστω η σταθερή δύναμη F  η οποία δρα στο σώμα μαζί με τις υπόλοιπες δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σ’ αυτό  και έστω ακόμη ότι το σώμα, το οποίο θεωρείται ως υλικό σημείο, μετακινείται πάνω σε ευθεία γραμμή. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 492 times, 1 visits today)

4η εξέταση στην απλή αρμονική ταλάντωση

Β5. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση σώματος μάζας m=2Kg, το διάγραμμα της δυναμικής  ενέργειας ταλάντωσης σε συνάρτηση με την απομάκρυνση είναι το παρακάτω. Τη χρονική στιγμή to=0s o ρυθμός μεταβολής Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 945 times, 1 visits today)

Απλή αρμονική ταλάντωση

Το σώμα του σχήματος έχει μάζα m = 2 Κg, είναι στερεωμένο στα ελεύθερα άκρα των ελατηρίων  και ηρεμεί στη θέση ισορροπίας του .Στην κατάσταση  αυτή τα ελατήρια έχουν το φυσικό τους μήκος. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 704 times, 1 visits today)
Page 1 of 2
1 2