Διαγώνισμα στα κύματα

B1.Ένα ελαστικό Ε1 μέσο με μήκος x1, έχει την διεύθυνση του άξονα  x΄x και το αριστερό του άκρο συμπίπτει με την αρχή Ο του άξονα.Στο άλλο άκρο του ελαστικού μέσου Ε1 είναι κατάλληλα κολλημένο το ένα άκρο ενός Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.287 times, 1 visits today)

Ορμή-κρούση Β΄λυκείου. Ένα Δ θέμα

 Δύο σφαιρικά σώματα Σκαι Σ2με μάζες m1και  m2αντίστοιχα κινούνται πάνω σε οριζόντιο δάπεδο  και συγκρούονται κεντρικά και πλαστικά.Ελάχιστα πριν την σύγκρουση τα δύο σώματα κινούνται με αντίθετη φορά, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 576 times, 1 visits today)

δύο διαγωνίσματα για την Β΄λυκείου (Ορμή -κρούση)

 Σώμα   Σ1 μάζας m1=1Κg  κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο έχοντας ταχύτητα μέτρου υ1, με φορά προς τα δεξιά όπως φαίνεται στο σχήμα. Συνέχεια….

διαγ β κατ τετραμ 2017

(Visited 1.668 times, 1 visits today)

Διαγώνισμα στις ταλαντώσεις

Σώμα μάζας m ηρεμεί στο κάτω κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς  Κ το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε οροφή. H επιμήκυνση του ελατηρίου με την οποία εξασφαλίζεται η ισορροπία του σώματος είναι d0. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.209 times, 4 visits today)

Δύο διαγωνίσματα στις ευθύγραμμες κινήσεις «φιλικά» προς το μαθητή

Στην εικόνα  φαίνονται τα διαγράμματα ταχύτητας – χρόνου για δύο δρομείς που κινούνται ευθύγραμμα.

Ποια από τις παρακάτω τρεις προτάσεις  είναι  η σωστή: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.343 times, 1 visits today)

Στοιχεία μηχανικής μέρος Β΄.

Έστω η σταθερή δύναμη F  η οποία δρα στο σώμα μαζί με τις υπόλοιπες δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σ’ αυτό  και έστω ακόμη ότι το σώμα, το οποίο θεωρείται ως υλικό σημείο, μετακινείται πάνω σε ευθεία γραμμή. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 459 times, 1 visits today)

4η εξέταση στην απλή αρμονική ταλάντωση

Β5. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση σώματος μάζας m=2Kg, το διάγραμμα της δυναμικής  ενέργειας ταλάντωσης σε συνάρτηση με την απομάκρυνση είναι το παρακάτω. Τη χρονική στιγμή to=0s o ρυθμός μεταβολής Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 753 times, 1 visits today)

Απλή αρμονική ταλάντωση

Το σώμα του σχήματος έχει μάζα m = 2 Κg, είναι στερεωμένο στα ελεύθερα άκρα των ελατηρίων  και ηρεμεί στη θέση ισορροπίας του .Στην κατάσταση  αυτή τα ελατήρια έχουν το φυσικό τους μήκος. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 499 times, 1 visits today)

Σύνθεση ταλαντώσεων.

Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις που έχουν την ίδια συχνότητα, πραγματοποιούνται γύρω από το ίδιο σημείο, στην ίδια διεύθυνση. Στο διπλανό διάγραμμα αποδίδονται γραφικά οι απομακρύνσεις Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 421 times, 1 visits today)

Διαγώνισμα στην οριζόντια βολή

Δύο σώματα Σ1 και Σ2 βάλλονται τη χρονική στιγμή  t0 = 0, με αρχικές ταχύτητες μέτρων υ01 = 8 m/s και υ02 = 12 m/s αντίθετης φοράς, από το ίδιο σημείο Ο το οποίο απέχει από το έδαφος κατακόρυφη απόσταση h. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 766 times, 1 visits today)

6η εργασία στην πλαστική κρούση

Σώμα Σ μάζας m1 είναι στερεωμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου το άλλο άκρο του οποίου στερεώνεται ακλόνητα σε τοίχο, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 477 times, 1 visits today)
Page 1 of 2
1 2