Ορμή-κρούση Β΄λυκείου. Ένα Δ θέμα

 Δύο σφαιρικά σώματα Σκαι Σ2με μάζες m1και  m2αντίστοιχα κινούνται πάνω σε οριζόντιο δάπεδο  και συγκρούονται κεντρικά και πλαστικά.Ελάχιστα πριν την σύγκρουση τα δύο σώματα κινούνται με αντίθετη φορά, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 273 times, 1 visits today)

δύο διαγωνίσματα για την Β΄λυκείου (Ορμή -κρούση)

 Σώμα   Σ1 μάζας m1=1Κg  κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο έχοντας ταχύτητα μέτρου υ1, με φορά προς τα δεξιά όπως φαίνεται στο σχήμα. Συνέχεια….

διαγ β κατ τετραμ 2017

(Visited 510 times, 5 visits today)

Διαγώνισμα στις ταλαντώσεις

Σώμα μάζας m ηρεμεί στο κάτω κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς  Κ το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε οροφή. H επιμήκυνση του ελατηρίου με την οποία εξασφαλίζεται η ισορροπία του σώματος είναι d0. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 586 times, 1 visits today)

Δύο διαγωνίσματα στις ευθύγραμμες κινήσεις «φιλικά» προς το μαθητή, με βάση το σχολικό βιβλίο

Στην εικόνα  φαίνονται τα διαγράμματα ταχύτητας – χρόνου για δύο δρομείς που κινούνται ευθύγραμμα.

Ποια από τις παρακάτω τρεις προτάσεις  είναι  η σωστή: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 736 times, 1 visits today)

Στοιχεία μηχανικής μέρος Β΄.

Έστω η σταθερή δύναμη F  η οποία δρα στο σώμα μαζί με τις υπόλοιπες δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σ’ αυτό  και έστω ακόμη ότι το σώμα, το οποίο θεωρείται ως υλικό σημείο, μετακινείται πάνω σε ευθεία γραμμή. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 415 times, 1 visits today)

Στοιχεία μηχανικής μέρος Α΄

Στοιχεία μηχανικής μέρος Α΄ .Για μαθητές Β΄λυκείου με το βλέμμα προς την Γ΄ λυκείου

(Visited 312 times, 1 visits today)

4η εξέταση στην απλή αρμονική ταλάντωση

Β5. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση σώματος μάζας m=2Kg, το διάγραμμα της δυναμικής  ενέργειας ταλάντωσης σε συνάρτηση με την απομάκρυνση είναι το παρακάτω. Τη χρονική στιγμή to=0s o ρυθμός μεταβολής Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 593 times, 1 visits today)

Απλή αρμονική ταλάντωση

Το σώμα του σχήματος έχει μάζα m = 2 Κg, είναι στερεωμένο στα ελεύθερα άκρα των ελατηρίων  και ηρεμεί στη θέση ισορροπίας του .Στην κατάσταση  αυτή τα ελατήρια έχουν το φυσικό τους μήκος. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 419 times, 1 visits today)

Σύνθεση ταλαντώσεων.

Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις που έχουν την ίδια συχνότητα, πραγματοποιούνται γύρω από το ίδιο σημείο, στην ίδια διεύθυνση. Στο διπλανό διάγραμμα αποδίδονται γραφικά οι απομακρύνσεις Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 379 times, 1 visits today)

Διαγώνισμα στην οριζόντια βολή

Δύο σώματα Σ1 και Σ2 βάλλονται τη χρονική στιγμή  t0 = 0, με αρχικές ταχύτητες μέτρων υ01 = 8 m/s και υ02 = 12 m/s αντίθετης φοράς, από το ίδιο σημείο Ο το οποίο απέχει από το έδαφος κατακόρυφη απόσταση h. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 574 times, 1 visits today)

6η εργασία στην πλαστική κρούση

Σώμα Σ μάζας m1 είναι στερεωμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου το άλλο άκρο του οποίου στερεώνεται ακλόνητα σε τοίχο, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 413 times, 1 visits today)

Οριζόντια βολή

 Είναι η κίνηση που κάνει ένα σώμα το οποίο εκτοξεύεται, από κάποιο σχετικά μικρό ύψος  h με ταχύτητα  οριζόντια   υ0.  Η κίνηση αυτή  είναι  καμπυλόγραμμη  και εφόσον  αμεληθεί η δύναμη του  αέρα,  Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 313 times, 1 visits today)
Page 1 of 2
1 2