Τα τρία κιβώτια (καλοκαιρινή άσκηση 2)

To σύστημα αφήνεται ελεύθερο την t=0 από την ηρεμία, η τροχαλία και το νήμα έχουν αμελητέες μάζες. Πουθενά δεν εμφανίζονται τριβές. Αμέσως μετά την t=0 το μεγάλο κιβώτιο αποκτά επιτάχυνση : Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,568 times, 1 visits today)

Ένας δίσκος στο κενό (μια καλοκαιρινή άσκηση)

Ο δίσκος μάζας m του παραπάνω σχήματος είναι λείος και είναι δεμένος από το κέντρο του Κ με λεπτό νήμα αβαρές μη εκτατό το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο στην λεία κόχη του σκαλοπατιού. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,200 times, 1 visits today)

Τι ταλάντωση εκτελεί ένας μαγνήτης?

Το σώμα Μ του παραπάνω σχήματος που τυγχάνει να είναι μαγνήτης  παλινδρομεί μεταξύ δυο ακραίων  θέσεων του λείου οριζόντιου δαπέδου και η μόνη οριζόντια δύναμη που δέχεται είναι του ελατηρίου. Η κίνηση του σώματος Μ περιγράφεται από την εξισωση   χ=Ασυνωt. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 676 times, 1 visits today)

Διερχόμενο-μετακινούμενο-μετατοπισμένο Φορτίο;

  1. Η συνολική θερμότητα λόγω φαινομένου joule είναι  4j.
  2. το φορτίο που διερχεται από Α προς το Θ είναι 2cb.
  3. το φορτίο που διέρχεται από το θ προς το Α είναι 1cb.
  4. To συνολικό φορτίο που διέρχεται  από το Θ είναι 3cb.
  5. το συνολικό φορτίο που μετατοπίζεται στον αγώγιμο δακτύλιο   όταν διαρρέεται από ρεύμα είναι 1cb.
  6. To  συνολικό  φορτίο  που  διέρχεται από το Θ είναι  1cb και είναι ανεξάρτητο του χρόνου  μεταβολής της ροής.

Ποια είναι η γνώμη σας  συνάδελφοι για τις παραπάνω προτάσεις;

 

(Visited 765 times, 1 visits today)

Ένα θέμα Β στα ρευστά

Στο διπλανό σχήμα το υγρό πυκνότητας ρ ρέει με ταχύτητα αέρας υ1 σε οριζόντιο σωλήνα με διατομή A1  ο οποίος σε κάποιο σημείο παρουσιάζει στένωση. Στη συνέχεια το υγρό εξέρχεται από το στόμιο του
λεπτού οριζόντιου σωλήνα με ταχύτητα υ2 και πέφτει από ύψος h στο έδαφος…

ένα Β στα ρευστά

(Visited 1,254 times, 1 visits today)

3ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής 2020

Η δοκός του σχήματος ΚΛ έχει μήκος d = 2 m και ηρεμεί πάνω σε οριζόντιο υπόβαθρο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 13,205 times, 1 visits today)

2ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Γ 2020

Α1)Ο κύλινδρος του διπλανού σχήματος κινείται πάνω στο οριζόντιο δάπεδο εκτελώντας σύνθετη κίνηση. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 10,261 times, 1 visits today)

Α.Α.Τ και στατική τριβή (ένα Β θέμα )

Το σώμα m1 = m ισορροπεί ακίνητο πάνω στο λείο πλάγιο επίπεδο φ = 30o. Αφήνουμε πάνω στο σώμα m1 ένα σώμα m2 = 3m και το σύστημα ξεκινά α.α.τ χωρίς τα σώματα να ολισθαίνουν μεταξύ τους. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 646 times, 1 visits today)

Ένα γιο-γιο που αναπηδά

Το σύστημα του παραπάνω σχήματος ισορροπεί . Αποτελείται από το σώμα m=2/9kg που είναι Κ δεμένο στο άκρο κατακόρυφου ελατηρίου το οποίο νήμα 2 είναι παραμορφωμένο κατά 1/18m και από το m1 δίσκο M ακτίνας 1m που το κέντρο μάζας του συμπίπτει με το γεωμετρικό του κέντρο….

Διαβάστε τη συνέχεια
ενα γιο γιο που αναπηδα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΟ ΠΟΥ ΑΝΑΠΗΔΑ

(Visited 2,132 times, 1 visits today)
Page 1 of 3
1 2 3