255. Πλάγια πλαστική κρούση  

Σώμα μάζας m=1Kg κινείται με ταχύτητα υ=20m/s που σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία φ=450. Το σώμα σφηνώνεται σε  αρχικά ακίνητο σώμα μάζας Μ=4Kg, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,148 times, 44 visits today)

264. Καρούλι….πάλι

Στο καρούλι του σχήματος μάζας m=3Kg και ακτίνας R ασκείται μια δύναμη F=12Ν, όπως στο σχήμα. Αρχικά  το καρούλι είναι ακίνητο και η διεύθυνση της δύναμης F σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο γωνία θ, με συνθ=0,8 και η δύναμη ασκείται για χρονικό διάστημα t1=2 s (t0=0). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 810 times, 1 visits today)

263. Μεταφορική κίνηση ράβδου σε Ο.Μ.Π.

Στο κύκλωμα του σχήματος η ράβδος ΚΛ, έχει ωμική αντίσταση R=0,2Ω, μήκος L=1m, και μάζα m=Kg. Η ράβδος αρχικά ισορροπεί. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 730 times, 1 visits today)

262. Ισορροπία ράβδου σε Ο.Μ.Π. και μετά πτώση

Στο κύκλωμα του σχήματος ο διακόπτης δ1 είναι κλειστός και ο διακόπτης δ2 είναι ανοικτός. Ο διακόπτης δ2 είναι συνδεδεμένος σε σειρά με αντιστάτη, αντίστασης R1=1Ω. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 752 times, 1 visits today)

ΘΕΜΑ Β1. (2020)

Ο τροχός ακτίνας R κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο. Κάποια χρονική στιγμή το κέντρο μάζας του τροχού έχει ταχύτητα μέτρου υcm. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,229 times, 1 visits today)

258. Κίνηση Ράβδου σε κατακόρυφο επίπεδο

Ο αγωγός ΚΛ μήκους L=0,4m και εσωτερικής αντίστασης RΚΛ=0,05Ω, ισορροπεί στη θέση που δείχνεται στο σχήμα, σε επαφή με δύο κατακόρυφους αγωγούς Αx και Γy, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,845 times, 1 visits today)

254. Ράβδος και δίσκος σαν ένα

Το ενιαίο στερεό του σχήματος αποτελείται από μια λεπτή ομογενή και ισοπαχή ράβδο ΑΒ, μήκους L=1m και μάζας Μ=3Kg, και από ένα λεπτό ομογενή δίσκο ακτίνας (OB)=r=0,4 m και μάζας m=1Kg. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 659 times, 1 visits today)

234. Καρούλι σε κεκλιμένο επίπεδο

Το καρούλι του σχήματος μάζας m=0,2Kg και ακτίνας R βρίσκεται πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ=300. Σε απόσταση r=R/2 από το κέντρο του και πάνω σε αυτό βρίσκεται τυλιγμένο κατάλληλα ένα αβαρές νήμα που μπορεί να ξετυλίγεται ή να τυλίγεται χωρίς να γλιστρά. Στο ελεύθερο άκρο αυτού του σχοινιού ασκείται σταθερή δύναμη F=4Ν.

Τότε: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1,133 times, 1 visits today)

233. Ο Τροχός κυλίεται και η μάζα που ολισθαίνει.

Γύρω από τον ομογενή τροχό του σχήματος μάζας m=4Κg και ακτίνας R, είναι τυλιγμένο πολλές φορές ένα αβαρές νήμα. Το ελεύθερο άκρο του νήματος δένεται με σώμα μάζας M=1Kg. Τη χρονική στιγμή t0=0 αφήνουμε τον τροχό ελεύθερο να κινηθεί.  Ο τροχός κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ=300.

Αν η Μ ολισθαίνει στο κεκλιμένο επίπεδο και ο συντελεστής τριβής ολίσθησης ανάμεσα στο κεκλιμένο επίπεδο και τη μάζα Μ είναι μ, τότε: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 982 times, 1 visits today)

230. «Ανάποδος» Torricelli

Το κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο του σχήματος έχει εμβαδό διατομής Α=8cm2  και περιέχει νερό μέχρι ύψους H=0,2m που το θεωρούμε σταθερό. Στην κάτω βάση του δοχείου υπάρχει εφαρμοστό έμβολο μάζας m=400g. Ασκούμε στο έμβολο κατακόρυφη δύναμη μέτρου F=20N με φορά προς τα πάνω όπως φαίνεται στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 782 times, 1 visits today)
Page 1 of 3
1 2 3