254. Ράβδος και δίσκος σαν ένα

Το ενιαίο στερεό του σχήματος αποτελείται από μια λεπτή ομογενή και ισοπαχή ράβδο ΑΒ, μήκους L=1m και μάζας Μ=3Kg, και από ένα λεπτό ομογενή δίσκο ακτίνας (OB)=r=0,4 m και μάζας m=1Kg. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 581 times, 1 visits today)

234. Καρούλι σε κεκλιμένο επίπεδο

Το καρούλι του σχήματος μάζας m=0,2Kg και ακτίνας R βρίσκεται πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ=300. Σε απόσταση r=R/2 από το κέντρο του και πάνω σε αυτό βρίσκεται τυλιγμένο κατάλληλα ένα αβαρές νήμα που μπορεί να ξετυλίγεται ή να τυλίγεται χωρίς να γλιστρά. Στο ελεύθερο άκρο αυτού του σχοινιού ασκείται σταθερή δύναμη F=4Ν.

Τότε: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.006 times, 1 visits today)

233. Ο Τροχός κυλίεται και η μάζα που ολισθαίνει.

Γύρω από τον ομογενή τροχό του σχήματος μάζας m=4Κg και ακτίνας R, είναι τυλιγμένο πολλές φορές ένα αβαρές νήμα. Το ελεύθερο άκρο του νήματος δένεται με σώμα μάζας M=1Kg. Τη χρονική στιγμή t0=0 αφήνουμε τον τροχό ελεύθερο να κινηθεί.  Ο τροχός κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ=300.

Αν η Μ ολισθαίνει στο κεκλιμένο επίπεδο και ο συντελεστής τριβής ολίσθησης ανάμεσα στο κεκλιμένο επίπεδο και τη μάζα Μ είναι μ, τότε: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 944 times, 1 visits today)

230. «Ανάποδος» Torricelli

Το κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο του σχήματος έχει εμβαδό διατομής Α=8cm2  και περιέχει νερό μέχρι ύψους H=0,2m που το θεωρούμε σταθερό. Στην κάτω βάση του δοχείου υπάρχει εφαρμοστό έμβολο μάζας m=400g. Ασκούμε στο έμβολο κατακόρυφη δύναμη μέτρου F=20N με φορά προς τα πάνω όπως φαίνεται στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 717 times, 1 visits today)

228. Θ.Μ.Κ.Ε ή Bernoulli;

Το κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο του σχήματος έχει εμβαδό διατομής Α=10-3m2  και περιέχει νερό μέχρι ύψους H=1m. Στη βάση του δοχείου ανοίγουμε μικρή οπή με εμβαδό εγκάρσιας διατομής σ=0,125∙10-4m2, Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 870 times, 1 visits today)

226. Πιθανότητα και α.α.ταλάντωση

Υλικό σημείο πραγματοποιεί α.α.τ μεταξύ των θέσεων -Α έως και Α. Τότε:
α) Μεγαλύτερη πιθανότητα έχουμε να παρατηρήσουμε το σώμα κοντά στη Θ.Ι.Τ ή κοντά σε κάποια από τις ακραίες θέσεις (Α.Θ);

β) Πόση είναι η πιθανότητα να το παρατηρήσουμε από 0-Α/2 και πόση από Α/2 έως Α;

  Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 356 times, 1 visits today)

225. Ρυθμοί μεταβολής ενέργειας και ταλάντωση σε κατακόρυφο ελατήριο

Το σώμα του σχήματος μάζας m=0,2 Kg είναι δεμένο στο κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς Κ=500Ν/m και πραγματοποιεί απλή αρμονική ταλάντωση ενώ η απομάκρυνσή του από τη θέση ισορροπίας Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 123 times, 1 visits today)

223. Θέση, μετατόπιση και διάστημα στην Α.Α.Τ

Υλικό σημείο πραγματοποιεί απλή αρμονική ταλάντωση και η απομάκρυνσή του από τη θέση ισορροπίας περιγράφεται από τη χρονική εξίσωση:x=Aημ(ωt+π/3) (S.I). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.658 times, 1 visits today)

221. ΘΕΜΑ Β Στερεό

Β1.   Το σχήμα  δείχνει ένα δακτύλιο που έχει ακτίνα R=0,5m και μάζα m. Στο εσωτερικό του δακτυλίου είναι κολλημένη μια σημειακή μάζα m.  Τη στιγμή μηδέν, που τα δύο σώματα είναι ακίνητα όπως φαίνεται στο σχήμα, δίνεται στο δακτύλιο μια αρχική ταχύτητα υ0 και αυτός κυλίεται χωρίς να παρατηρείται κάποια ολίσθηση. Η ελάχιστη αρχική οριζόντια ταχύτητα υ0 για την οποία ο δακτύλιος θα κάνει πλήρη περιστροφή είναι:
α) υ0=m/s     β) υ0=2m/s   γ) υ0=1m/s           Ισχύει Ιδαχτυλίου=Ι=mR2
i. Να επιλέξτε τη σωστή απάντηση
ii. Να τη δικαιολογήσετε Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.559 times, 1 visits today)

220. Προς τα που θα σπάσει ο άξονας περιστροφής;

Η ομογενής ράβδος ΑΒ του σχήματος μάζας Μ=3Kg και μήκους L=1m μπορεί να περιστρέφεται στο οριζόντιο επίπεδο γύρω από κατακόρυφο άξονα που περνάει από το άκρο της Α. Στο άκρο της Β έχουμε κολλήσει μια σημειακή μάζα m=1Kg. Η ράβδος αρχικά Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 663 times, 1 visits today)

Μονόδρομη μηδενικής τάξης ή αμφίδρομη;

Έστω η μονόδρομη αντίδραση CaCO3(s)=CaO(s)+CO2(g)

τότε για την ταχύτητα της αντίδρασης ισχύει υ=k· [CaCO3] 0 =k=σταθερή δηλαδή η υ δεν εξαρτάται από τη συγκέντρωση του CaCO3. Όταν στα αντιδρώντα έχουµε µόνο στερεό τότε η ταχύτητα της αντίδρασης είναι σταθερή .

Η συνέχεια…

(Visited 611 times, 1 visits today)
Page 1 of 3
1 2 3