Σώμα-ελατήριο-σώμα-ελατήριο.

Έστω ένα σύστημα ελατηρίου-σώματος με ένα δεύτερο τέτοιο σύστημα συνδεδεμένο στο σώμα. Ποιές θα είναι οι ελεύθερες ταλαντώσεις αυτού του συστήματος; Χρησιμοποιώντας πίνακες λύνουμε το πρόβλημα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 228 times, 1 visits today)

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις χορδής με σταθερά άκρα.

Όπως μπορούμε να κάνουμε εξαναγκασμένες ταλαντώσεις στα ελατήρια, μπορούμε να κάνουμε και στις χορδές. Η ανάλυση είναι ενδιαφέρουσα και η χρήση θεωρίας πινάκων είναι πολύ βολική.
Η ανάλυση σε .pdf εδώ.

(Visited 125 times, 1 visits today)

Το εγκάρσιο κύμα στη χορδή με σταθερά άκρα (Μέρος ΙΙ).

Είδαμε ότι η εξίσωση κίνησης της χορδής είναι μια ΔΕ με πίνακες. Σ΄ αυτή τη μελέτη θα δούμε ότι η εξίσωση αυτή μπορεί να επιλυθεί άμεσα.
Η ανάλυση σε .pdf εδώ.

(Visited 89 times, 1 visits today)

Μελέτη κύματος σε χορδή με σταθερά άκρα.

Μετά τη μελέτη του εγκάρσιου κύματος σε τεντωμένη χορδή με περιοδικές οριακές συνθήκες, σειρά έχει η μελέτη της χορδής με σταθερά άκρα. Παρουσιάζω εδώ το Μέρος Ι και δείχνω ότι δεν υπάρχουν σημαντικές Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 112 times, 1 visits today)

Η χορδή σε εξαναγκασμένη εγκάρσια ταλάντωση.

Σαν συνέχεια του θέματος του εγκάρσιου κύματος σε χορδή, κάνω μια ανάλυση του διεγειρόμενου ή εξαναγκασμένου κύματος από εξωτερική δύναμη που ασκείται σε μια από τις μάζες. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 167 times, 1 visits today)

Εγκάρσιο κύμα σε χορδή (ή ταλαντωτές σε σύζευξη).


Εδώ γίνεται το μεγάλο βήμα. Έστω κι αν το πρόβλημα της εξέλιξης ενός κύματος σε μια χορδή που έχει χάντρες σε κανονικές αποστάσεις φαίνεται περίπλοκο, το ανάγουμε σε απλές εξισώσεις. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 134 times, 1 visits today)

Εγκάρσιο κύμα σε χορδή (ή πολλοί ταλαντωτές σε σύζευξη).


Φθάνοντας αισίως στο 6ο επεισόδιο, δείχνουμε ποια είναι η σχέση διασποράς σε μια ασυνεχή χορδή. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 104 times, 1 visits today)

Εγκάρσιο κύμα, δηλ. ταλαντωτές σε σύζευξη.

Στη σημερινή 5η συνέχεια της σειράς, δείχνουμε πως προκύπτει ο πίνακας που διαγωνιοποιεί τον Β. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 104 times, 1 visits today)

Εγκάρσιο κύμα ή ταλαντωτές σε σύζευξη.

Στην 4η συνέχεια υπολογίζουμε αναλυτικά τις συχνότητες των τρόπων ταλάντωσης με διανυσματικά τεχνάσματα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 112 times, 1 visits today)

Εγκάρσιο κύμα ή ταλαντωτές σε σύζευξη (3η συν.)

Στην τρίτη συνέχεια της μελέτης του εγκάρσιου κύματος σε τεντωμένη χορδή προσδιορίζω του κανονικούς τρόπους ταλάντωσης.
Η ανάλυση σε .pdf εδώ.

(Visited 110 times, 1 visits today)

Ενα εγκάρσιο κύμα (συνέχεια)

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αυτής προσδιορίζω τις συχνότητες των normal modes και δείχνω ότι είναι διπλά εκφυλισμένες.
Η ανάλυση σε .pdf εδώ.

(Visited 123 times, 1 visits today)

Ένα εγκάρσιο κύμα, δηλαδή πολλοί ταλαντωτές σε σύζευξη.

Ένας τρόπος μελέτης ενός εγκάρσιου κύματος σε τεντωμένη χορδή είναι να χωρίσουμε τη χορδή σε μεγάλο αριθμό στοιχειωδών τμημάτων και να θεωρήσουμε αυτά τα τμήματα σαν ταλαντωτές σε σύζευξη. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 276 times, 1 visits today)
Page 1 of 10
1 2 3 4 5 6 10