Ο τελευταίος βάζει τον συναγερμό.

Η μέθοδος διδασκαλίας STEM (Science Technology Engineering Mathematics) είναι μια σύγχρονη μέθοδος διδασκαλίας. Περιλαμβάνει διδασκαλία στον πίνακα, πείραμα, ομαδική συνεργασία και βιωματική μάθηση. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 335 times, 1 visits today)

Ανορθωτικές διατάξεις ανύψωσης τάσης

Με διόδους και πυκνωτές μπορούμε να ανορθώσουμε μια AC τάση. Όμως, μπορούμε και να την πολλαπλασιάσουμε. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 280 times, 1 visits today)

Ταλάντωση αμμωνίας (Μέρος ΙΙ)

Παρουσιάζω το β΄ μέρος της μελέτης που πραγματεύεται την ταλάντωση του μορίου της αμμωνίας. Συγκεκριμένα προσδιορίζεται η εξίσωση κίνησης του μορίου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 110 times, 1 visits today)

Μεταξύ λάμψης και ήχου.

Το πείραμα είναι η μέτρηση της χρονικής διαφοράς μεταξύ λάμψης και ήχου σε μια ηλεκτρική εκκένωση. Όσο μικρή κι αν είναι, μπορούμε να τη μετρήσουμε! Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 203 times, 1 visits today)

Πότε είναι αρμονική η ταλάντωση του υγρού στα συγκοινωνούντα δοχεία;

Μελετάω ενεργειακά τη χρονική συμπεριφορά της διαφοράς στάθμης δυο συγκοινωνούντων δοχείων. Υπάρχει μόνο μια περίπτωση στην οποία αυτή ακολουθεί αρμονική ταλάντωση συγκεκριμένης συχνότητας. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 520 times, 1 visits today)

Το διοξείδιο του άνθρακα και πως απορροφά ΗΜ ενέργεια.

Το διοξείδιο του άνθρακα είναι αέριο θερμοκηπίου. Ο συντονισμός του μορίου σε ορισμένες συχνότητες στην περιοχή του υπερύθρου είναι η αιτία. Αλλά ποιες συχνότητες απορροφά; Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 221 times, 1 visits today)

Διοξείδιο του άνθρακα: ένα μόριο που ταλαντώνει.

Τα τρία άτομα O-C-O του διοξειδίου του άνθρακα είναι στον ίδιο άξονα. Σε πεπερασμένη θερμοκρασία τα άτομα του μορίου κάνουν ταλαντώσεις. Ας κάνουμε μια μελέτη αυτών των ταλαντώσεων. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 308 times, 1 visits today)

Η χρυσή τομή στις ταλαντώσεις.

Η χρυσή τομή, δηλ. ο αριθμός φ=1,618, δηλώνει την παρουσία του και στις ταλαντώσεις. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 255 times, 1 visits today)

Σώμα-ελατήριο-σώμα-ελατήριο (ΙΙΙ)

Συνεχίζουμε στις δυο προηγούμενες μελέτες [1] και [2] του συστήματος σώμα-ελατήριο-σώμα-ελατήριο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 246 times, 1 visits today)
Page 1 of 12
1 2 3 4 5 6 12