Μεταξύ λάμψης και ήχου.

Το πείραμα είναι η μέτρηση της χρονικής διαφοράς μεταξύ λάμψης και ήχου σε μια ηλεκτρική εκκένωση. Όσο μικρή κι αν είναι, μπορούμε να τη μετρήσουμε! Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 79 times, 72 visits today)

Πότε είναι αρμονική η ταλάντωση του υγρού στα συγκοινωνούντα δοχεία;

Μελετάω ενεργειακά τη χρονική συμπεριφορά της διαφοράς στάθμης δυο συγκοινωνούντων δοχείων. Υπάρχει μόνο μια περίπτωση στην οποία αυτή ακολουθεί αρμονική ταλάντωση συγκεκριμένης συχνότητας. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 441 times, 2 visits today)

Το διοξείδιο του άνθρακα και πως απορροφά ΗΜ ενέργεια.

Το διοξείδιο του άνθρακα είναι αέριο θερμοκηπίου. Ο συντονισμός του μορίου σε ορισμένες συχνότητες στην περιοχή του υπερύθρου είναι η αιτία. Αλλά ποιες συχνότητες απορροφά; Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 211 times, 1 visits today)

Διοξείδιο του άνθρακα: ένα μόριο που ταλαντώνει.

Τα τρία άτομα O-C-O του διοξειδίου του άνθρακα είναι στον ίδιο άξονα. Σε πεπερασμένη θερμοκρασία τα άτομα του μορίου κάνουν ταλαντώσεις. Ας κάνουμε μια μελέτη αυτών των ταλαντώσεων. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 289 times, 1 visits today)

Η χρυσή τομή στις ταλαντώσεις.

Η χρυσή τομή, δηλ. ο αριθμός φ=1,618, δηλώνει την παρουσία του και στις ταλαντώσεις. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 233 times, 1 visits today)

Σώμα-ελατήριο-σώμα-ελατήριο (ΙΙΙ)

Συνεχίζουμε στις δυο προηγούμενες μελέτες [1] και [2] του συστήματος σώμα-ελατήριο-σώμα-ελατήριο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 234 times, 1 visits today)

Σώμα-ελατήριο-σώμα-ελατήριο (ΙΙ)

Αυτό είναι το δεύτερο μέρος της ανάλυσης αυτού του συστήματος και δείχνω ότι τα καθένα από τα δυο σώματα κάνει σύνθετη ταλάντωση με δυο συχνότητες. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 228 times, 1 visits today)

Μετωπικά πειράματα ή πειράματα επίδειξης;

 

Καθώς περιμένουμε μια μεταρρύθμιση στην παιδεία, είναι λογικό να αναμένουμε η μεταρρύθμιση να αγκαλιάσει και τον τρόπο διδασκαλίας των ΦΕ και ειδικά της φυσικής, με εισαγωγή περισσότερης εργαστηριακής διδασκαλίας. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2.751 times, 1 visits today)

Σώμα-ελατήριο-σώμα-ελατήριο.

Έστω ένα σύστημα ελατηρίου-σώματος με ένα δεύτερο τέτοιο σύστημα συνδεδεμένο στο σώμα. Ποιές θα είναι οι ελεύθερες ταλαντώσεις αυτού του συστήματος; Χρησιμοποιώντας πίνακες λύνουμε το πρόβλημα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 257 times, 1 visits today)

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις χορδής με σταθερά άκρα.

Όπως μπορούμε να κάνουμε εξαναγκασμένες ταλαντώσεις στα ελατήρια, μπορούμε να κάνουμε και στις χορδές. Η ανάλυση είναι ενδιαφέρουσα και η χρήση θεωρίας πινάκων είναι πολύ βολική.
Η ανάλυση σε .pdf εδώ.

(Visited 128 times, 1 visits today)

Το εγκάρσιο κύμα στη χορδή με σταθερά άκρα (Μέρος ΙΙ).

Είδαμε ότι η εξίσωση κίνησης της χορδής είναι μια ΔΕ με πίνακες. Σ΄ αυτή τη μελέτη θα δούμε ότι η εξίσωση αυτή μπορεί να επιλυθεί άμεσα.
Η ανάλυση σε .pdf εδώ.

(Visited 91 times, 1 visits today)
Page 1 of 11
1 2 3 4 5 6 11