Ταλάντωση αμμωνίας (Μέρος ΙΙ)

Παρουσιάζω το β΄ μέρος της μελέτης που πραγματεύεται την ταλάντωση του μορίου της αμμωνίας. Συγκεκριμένα προσδιορίζεται η εξίσωση κίνησης του μορίου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 100 times, 1 visits today)

Μεταξύ λάμψης και ήχου.

Το πείραμα είναι η μέτρηση της χρονικής διαφοράς μεταξύ λάμψης και ήχου σε μια ηλεκτρική εκκένωση. Όσο μικρή κι αν είναι, μπορούμε να τη μετρήσουμε! Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 190 times, 1 visits today)

Πότε είναι αρμονική η ταλάντωση του υγρού στα συγκοινωνούντα δοχεία;

Μελετάω ενεργειακά τη χρονική συμπεριφορά της διαφοράς στάθμης δυο συγκοινωνούντων δοχείων. Υπάρχει μόνο μια περίπτωση στην οποία αυτή ακολουθεί αρμονική ταλάντωση συγκεκριμένης συχνότητας. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 510 times, 1 visits today)

Το διοξείδιο του άνθρακα και πως απορροφά ΗΜ ενέργεια.

Το διοξείδιο του άνθρακα είναι αέριο θερμοκηπίου. Ο συντονισμός του μορίου σε ορισμένες συχνότητες στην περιοχή του υπερύθρου είναι η αιτία. Αλλά ποιες συχνότητες απορροφά; Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 220 times, 1 visits today)

Διοξείδιο του άνθρακα: ένα μόριο που ταλαντώνει.

Τα τρία άτομα O-C-O του διοξειδίου του άνθρακα είναι στον ίδιο άξονα. Σε πεπερασμένη θερμοκρασία τα άτομα του μορίου κάνουν ταλαντώσεις. Ας κάνουμε μια μελέτη αυτών των ταλαντώσεων. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 303 times, 1 visits today)

Η χρυσή τομή στις ταλαντώσεις.

Η χρυσή τομή, δηλ. ο αριθμός φ=1,618, δηλώνει την παρουσία του και στις ταλαντώσεις. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 246 times, 1 visits today)

Σώμα-ελατήριο-σώμα-ελατήριο (ΙΙΙ)

Συνεχίζουμε στις δυο προηγούμενες μελέτες [1] και [2] του συστήματος σώμα-ελατήριο-σώμα-ελατήριο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 243 times, 1 visits today)

Σώμα-ελατήριο-σώμα-ελατήριο (ΙΙ)

Αυτό είναι το δεύτερο μέρος της ανάλυσης αυτού του συστήματος και δείχνω ότι τα καθένα από τα δυο σώματα κάνει σύνθετη ταλάντωση με δυο συχνότητες. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 238 times, 1 visits today)

Μετωπικά πειράματα ή πειράματα επίδειξης;

 

Καθώς περιμένουμε μια μεταρρύθμιση στην παιδεία, είναι λογικό να αναμένουμε η μεταρρύθμιση να αγκαλιάσει και τον τρόπο διδασκαλίας των ΦΕ και ειδικά της φυσικής, με εισαγωγή περισσότερης εργαστηριακής διδασκαλίας. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2.770 times, 1 visits today)

Σώμα-ελατήριο-σώμα-ελατήριο.

Έστω ένα σύστημα ελατηρίου-σώματος με ένα δεύτερο τέτοιο σύστημα συνδεδεμένο στο σώμα. Ποιές θα είναι οι ελεύθερες ταλαντώσεις αυτού του συστήματος; Χρησιμοποιώντας πίνακες λύνουμε το πρόβλημα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 263 times, 1 visits today)
Page 1 of 12
1 2 3 4 5 6 12