Η δύναμη και η ροπή στο μαγνητικό πεδίο (Μέρος Α΄).

Στην ανάλυση αυτή υπολογίζεται η ροπή που ασκεί ομογενές μαγνητικό πεδίο σε ρευματοφόρο πλαίσιο και εισάγεται η έννοια μαγνητική ροπή ρευματοφόρου πλαισίου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 160 times, 5 visits today)

Κι αν R=0;

Στη μελέτη μου για το ενεργειακό πρόβλημα της ΗΕΔ εξ επαγωγής, εδώ,  θίχτηκε, ανάμεσα στ΄ άλλα, το εξής ζήτημα: πως υπολογίζεται η ένταση του ρεύματος στο πλαίσιο αν η αντίστασή του είναι μηδενική; Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 313 times, 1 visits today)

Το ενεργειακό πρόβλημα της ΗΕΔ F-H (Μέρος Γ).

Αφού στα Α΄ και Β΄ μέρος είδαμε ότι η μηχανική ισχύς για την κίνηση του πλαισίου μετατρέπεται σε ηλεκτρική ισχύ, στο μέρος Γ΄ απαντάμε στην ερώτηση: τι είδους ενέργεια (ή ενέργειες) μεταβάλλονται καθώς το πλαίσιο περιστρέφεται ή μετατοπίζεται στο πεδίο; Γιατί πρέπει και εδώ να ισχύει η αρχή διατήρησης της ενέργειας.
Η ανάλυση σε .pdf εδώ.

(Visited 414 times, 1 visits today)

Το ενεργειακό πρόβλημα της ΗΕΔ F-H (Μέρος Β΄)

Στο μέρος Α΄ υπολογίσαμε την ισχύ για την περιστροφή συρμάτινου πλαισίου σε μαγνητικό πεδίο και βρήκαμε ότι είναι ίση με την ισχύ της ΗΕΔ Faraday-Henry. Στο μέρος Β΄ κάνουμε το ίδιο για συρμάτινο πλαίσιο που μετατοπίζεται σε μαγνητικό πεδίο.
Η ανάλυση σε .pdf εδώ.

(Visited 186 times, 1 visits today)

Το ενεργειακό πρόβλημα της ΗΕΔ F-H (μέρος Α΄)

Σκοπός μου σ΄ αυτή και την επόμενη μελέτη είναι να δείξω, αφ΄ ενός ότι η ηλεκτρική ισχύς της ΗΕΔ Faraday-Henry είναι ίση με τη μηχανική ισχύ του συστήματος που περιστρέφει ή μετακινεί το πλαίσιο στο μαγνητικό πεδίο Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 455 times, 1 visits today)

Η ροπή του μαγνητικού πεδίου σε 3-Δ ρευματοφόρα πλαίσια.

Η συνισταμένη δύναμη είναι 0 και η συνισταμένη ροπή μη μηδενική σε κάθε κλειστό αγώγιμο πλαίσιο που διαρρέεται από ρεύμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 346 times, 1 visits today)

Μετρώντας επιτάχυνση με … 1€.

Η τιμή 1€ είναι το κόστος των τερματικών διακοπτών που χρησιμοποιούνται για να καταγράφουν το πέρασμα του σώματος από συγκεκριμένα σημεία. Αν αντί γι΄ αυτούς χρησιμοποιούσαμε φωτοπύλες θα είχαμε πολύ μεγαλύτερο κόστος. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 299 times, 1 visits today)

Ο τελευταίος βάζει τον συναγερμό.

Η μέθοδος διδασκαλίας STEM (Science Technology Engineering Mathematics) είναι μια σύγχρονη μέθοδος διδασκαλίας. Περιλαμβάνει διδασκαλία στον πίνακα, πείραμα, ομαδική συνεργασία και βιωματική μάθηση. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 349 times, 1 visits today)

Ανορθωτικές διατάξεις ανύψωσης τάσης

Με διόδους και πυκνωτές μπορούμε να ανορθώσουμε μια AC τάση. Όμως, μπορούμε και να την πολλαπλασιάσουμε. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 286 times, 1 visits today)

Ταλάντωση αμμωνίας (Μέρος ΙΙ)

Παρουσιάζω το β΄ μέρος της μελέτης που πραγματεύεται την ταλάντωση του μορίου της αμμωνίας. Συγκεκριμένα προσδιορίζεται η εξίσωση κίνησης του μορίου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 113 times, 1 visits today)
Page 1 of 12
1 2 3 4 5 6 12